#pientenpuolella - Helsingin varhaiskasvatuksen kriisi syvenee

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#615

Lasten edun ensisijaisuus ei ole ollut lähtökohtana päätöksenteossa ja voidaan sanoa että lasten oikeudet eivät toteutudu kaikkialla Helsingissä. Lapset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa ja ryhmissä, joista puuttuu pätevä henkilökunta on paljon kiusaamista eikä lapset valitettavasti sellaisessa ympäristössä opi mitään. Päinvastoin se heikentää heidän hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen vaikutuksista on tehty lukuisia tutkimuksia ja tästä tilanteesta maksetaan vielä kovaa hintaa.

Anne Mäkelä (Helsinki , 10.12.2022)

#618

Kaupungit hoi, ottakaa käytännön tason työntekijät, pienten päiväkotien yrittäjät, päiväkotilasten vanhemmat sekä kotihoidon tukea kannattavat mukaan suunnitteluun, niin saadaan valmista aikaan. Ja paras ratkaisu kaikille! Käytännön tasolta löytyvät parhaimmat ja toimivat ratkaisut, ei toimistoviranhaltijoiden suunnitteluryhmistä. Tällä Oulussa kamppaillaan nyt pienten yksityisten yksiköiden olemassaolosta, joten tuetaan kyllä Helsingin vanhempia lasten edun huomioimisessa. Palkat ovat huonot ja huomio pitäisi kiinnittää myös työskentelyolosuhteisiin. Pienemmät ryhmäkoot/säilytetään nykyinen henkilöstörakenne/lisäkädet/sisarusryhmät/kotihoidontuki halukkaille/maahanmuuttajaperheet perhekerhoon, jossa tuetaan ja opastetaan koko perhettä moniammatillisesti. T. Varhaiskasvatuksen opettaja/esiopetuksen opettaja

Kaisu Pöyskö (YLIKIIMINKI, 10.12.2022)

#637

Päiväkotien ylitäyttö, 2×14 lapsen ryhmät samoissa tiloissa ovat laittomia eivätkä palvele ketään, sijaisten puute, lasten valitseminen tiloihin ennen riittävää henkilökuntaa aiheuttaa kaaoksen koko päiväkotiin. Vakituisen/pysyvän henkilökunnan muistaminen palkankorotuksissa ei vain puoleksi vuodeksi tulleille 1000€ käteen ja taas vaihtuu tekijä.
Apulaisia ryhmiin, jotka voivat auttaa esim.pukemistilanteissa, vaatehuollossa, siivous-ja järjestelytöissä.

Marianne Suomi (Helsinki, 10.12.2022)

#638

Leikkipuisto on myös monen vanhemman henkireikä, monesta syystä. Siellä lapsella on järkevää tekemistä helposti ja itselle mahdollisuus vaikka jutella.

Suvi Kontio (Helsinki , 10.12.2022)

#647

Tätä harrastettu koko korona vuosien ajan. Luulisi että olisitte päättäjät kekdibeet siinä ajassa vähän kauaskantoisempia päätöksiä. Tämä tekoelvytys kostautuu mielenterveyspalveluiden lisääntymisellä lasten ja nuorten kesken. Ja se tulee kalliiksi.

Olga Kemppinen (Helsinki, 10.12.2022)

#652

Olen todella huolissani perheiden hyvinvoinnista ja sen pitkäkestoisista vaikutuksista tulevaisuudessa.

Linda Tavio (Helsinki, 10.12.2022)

#673

Pitäkää pienistä lapsistamme huolta niin varhaiskasvatuksessa, koulussa, terveydenhuollossa, mielenterveys- ja päihdepuolella sekä sosiaalitoimissa!

Anna Moll (Vantaa, 10.12.2022)

#674

Iltapäivätpiminnan lakkauttaminen 1.-2. luokkalaisilta on jälleen yksi häpeäpäätös siihen kasaan, jolla pedataan lasten ja nuorten pahoinvointia tässä maassa, jossa hyvinvointi on ollut vitsi jo pitkän aikaa. EI NÄIN, ei todellakaan näin. Lapset ja varhaiskasvatuksen työntekijät eivät ole vain numeroita excelissä, jotka pitää saada lakisääteisesti oikeaan suhteeseen, vaan kyse on oikeista ihmisistä, ja näiden päätösten vaikutuksesta heihin ja koko yhteiskuntaan maksetaan vielä kovempaa hintaa tulevaisuudessa, kuin mitä nyt maksaisi esimerkiksi palkkojen korottaminen. En käsitä miksei tätä yhteyttä nähdä tai ainakaan myönnetä. Ymmärrän, että kriisi on paha ja akuuttien ratkaisujen tarve kova, mutta kovin on lyhytnäköisiä nämä ”ratkaisut”. Hävetkää.

Kati Blomqvist (Helsinki, 10.12.2022)

#695

Nyt riittä! Asia on mennyt jo aivan liian pitkälle ja tilanne tulee korjata heti!

Charlotta Ahlgren (Helsinki, 10.12.2022)

#696

Leikkipuisto Linnunrataa ei saa sulkea. leikkipuistojen sulkeminen vie 1-2-luokkalaisilta mahdollisuuden laadukkaaseen iltapäivätoimintaan.

Leikkipuistojen sulkeminen vie tärkeän tuen lapsiperheiltä sulkemalla myös leikkitoiminnan kerhot, perhekahvilat ja puistojen kaikille avoimen ja maksuttoman toiminnan. Kriisi näkyy myös aikuisten arjessa, kun turvallista ja laadukasta varhaiskasvatusta tai pienten koululaisten iltapäivätoimintaa ei järjestetä. Jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevien asemaa ollaan heikentämässä entisestään.

Nina Kuusonen (Helsinki, 10.12.2022)

#699

Niin kauan kuin päiväkodeissa ei ole saatavilla riittävästi henkilökuntaa pitäisi Helsingin kannustaa 1-3-vuotiaiden lasten vanhempia jäämään kotiin hoitamaan pieniä lapsiaan, ja se tarkoittaa että Helsinki-lisä palautettava pian takaisin. On älytöntä tunkea päiväkotiin pienet, jos ei ole resursseja hoitaa heitä siellä. Tämän hetkinen tilanne tuhoaa samalla koko kaupungin lapsiperheiden palvelut mm. sulkemalla leikkipuistoja, kun ongelmaan olisi yksinkertainen ratkaisu, eli tukea pienten lasten kotihoitoa.

Katariina Tamminen (Helsinki , 10.12.2022)

#735

Lapset ensin ja lasten ehdoilla.

Samuel Burton (Helsinki , 10.12.2022)

#749

Puhutaan liian alhaisesta syntyvyydestä. Syyt on selkeät -en ikimaailmassa olisi itse ensimmäisen "yllätyslapsen" jälkeen saanut kahta lasta lisää, mikäli leikkipuistotoimintaa ei olisi ollut. Lapsia ei myöskään pitäisi joutua viemään niin pieninä hoitoon -ei sellaiseen laitokseen, jossa ryhmäkoot ovat valtavia ja aikuiset vaihtuvat koko ajan. Kokonaiskuva: terveydenhoitokulut kasvaa, työkyvyttömyys ja työhaluukkuus lisääntyy koska elämälle ei saa hyvää pohjaa, eli turvattua, rauhallista, hyvää lapsuutta.

Raisa Salonen (Helsinki, 10.12.2022)

#757

Entisenä leikkipuiston työntekijänä, nämä toimet eivät houkuta hakeutumaan enää varhaiskasvatuspuolelle töihin.

Carolina Carlsson (Vantaa, 10.12.2022)

#759

Juhlapuheet ja tyhjät lupaukset on käytetty, oikeita ja konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan NYT! Usein muutos tapahtuu hirvittävän tragedian seurauksena, ei jäädä enää odottamaan sitä pahinta. Palkat kuntoon niin pätevät tekijät saadaan takaisin alalle ja uudet kiinnostumaan siitä!

Riikka Lehtiverso (HELSINKI, 10.12.2022)

#787

Leikkipuistojen sulku iskee pahasti perheeseemme, jossa 2. luokkalainen on leikkipuiston iltapäiväkerhossa ja 2-vuotias leikkitoiminnan kerhossa. Molemmat ovat lapsillemme todella tärkeitä, ja ovat antaneet mahdollisuuden viettää aikaa ikätoverien kanssa. Perheet suunnittelevat kerhoihin osallistumisen ja varhaiskasvatuksen aloituksen usein monen vuoden tähtäimellä, siksi on suuri pettymys että toiminnan jatkuvuuteen ei voikaan luottaa. Olen samaa mieltä addressin tekijän kanssa: varhaiskasvatuksen palkat eivät ole riittävät, kotihoidontuen kuntalisän lakkautus oli huono ratkaisu, eritysesti kun realistista suunnitelmaa päiväkotien resurssien kasvattamiseen ei ollut. Lisäksi varhaiskasvatuksen koulutusvaatimukset ovat osittain epärealistiset.

Vaikuttaa siltä että kaupunki ei pidä leikkipuistojen toimintaa tärkeänä. Uskon että jos tahtoa on, myös ratkaisuja löytyy.

Hannu Honkanen (Helsinki, 10.12.2022)

#792

Nyt ratkaisuja ja pian!Muuten loputkin pätevät työntekijät karkaavat varhaiskasvatuksesta!

Maija Tawast (Helsinki , 10.12.2022)

#795

Päiväkotien tilanne on sietämätön. Olen ollut kunnalla varhaiskasvattana 20 vuotta mutta nyt tilanne alkaa olla niin kuormittava etten pitkään enää tätä työtä jaksa. Se ettei pätevää henkilökuntaa enää löydy päiväkoteihin kuormittaa meitä vielä alalla olevia työntekijöitä ja varsinkin lapsia. Työolot alkavat olla sietämättömät, joka aamu jännität saatko sijaista ryhmään tai joudutko itse lähteä apuun johonkin toiseen yksikköön. Lapset reagoivat vaihtuviin sijaisiin ja vaaratilanteita tulee usein kun sijaiset eivät tunne lapsia. Uusia lapsia otetaan sisään vaikka heille ei ole asiallisia ryhmätiloja eikä hoitajia. Yhä pienempiä lapsia tulee hoitoon Helsinki lisän poiston johdosta ja kiireessä heidän hoitonsa ei ole kehitystä eikä kiintymyssuhdetta tukevaa. Näissä nykyisissä oloissa kasvatetaan pahoinvoivia lapsia ja tästä tilanteesta ja säästöistä joudumme maksamaan ison hinnan myöhemmin. Suhdeluvut on saatava ryhmäkohtaisiksi eli koko ryhmässä pitää olla kasvatusvaastuullisia koko päivän ajan, nyt lakisääteinen tilanne on vain noin neljä tuntia päivässä. Laskennallinen luku voisi pienillä olla 1.75 per lapsi neljään vuoteen asti (nyt kolmeen vuoteen). Palkka päteville kunnollinen jolla pystyy elämään Helsingissä ja päiväkotien määrärahat kuntoon. Nyt leluja on todella vähän ja henkilökunta tuo paljon omia leluja ym. Nämä asiat kun saataisiin kuntoon niin alkaisi työntekijöitäkin löytymään kummasti. Itse olen pakotettu etsiytymään muihin töihin vaikka rakastan tätä työtä ja tiedän olevan siinä hyvä, mutta tässä tilanteessa se on niin raskasta, kiireistä, epävarmaa, stessaavaa ja eettisesti kuormittavaa etten jaksa enää.

Pia Mustonen (Helsinki, 10.12.2022)

#797

Pienten lasten vanhempan ja itse ala ammattilaisena huolettaa syvästi tilanne. Omissa lapsissa huoli on suuri kun henkilöstön puute näkyy heidän päiväkodissa, itselläni uupumusta koska jokainen viikko pinnistellään ”numeroisilla” lapsi määrillä, jos laskennallisesti aikuisia on tarpeeksi on kaikki hyvin mutta tuen tarpeen lapset ja muut tai oma ryhmä kärsii. Joka lapset ovat vain numero päättäjille. Ei katsota isompaa kuvaa ja katsota lapsia yksilöinä

Jessica Gür (Helsinki , 10.12.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…