Adressi Österbladin talojen säilyttämisen ja kunnostamisen puolesta / För bevaring och renovering av Österbladbyggnaderna / For the preservation and renovation of the houses on the Österblad plot

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#233

Rakennus- ja kulttuuriperinnön tuhoaminen Turussa saa riittää.

Jesse Saapunki (Turku, 15.12.2022)

#244

Älkää toistako edellisten sukupolvien virheitä.

Aleks Talve (Turku, 15.12.2022)

#272

Älkää pilatko tätä juttua nyt!!

Hannu Tiheäsalo (Turku, 15.12.2022)

#277

Kauan eläköön Dynamo!

Tuomo Marttila (Turku, 15.12.2022)

#283

Arvokas rakennusperintö on kaupungille vetovoimatekijä ja kaupungin identiteettiä vahvistava ja monipuolistava pääoma.

Jussi Heinämies (Helsinki, 15.12.2022)

#288

Turku on pitkään pyrkinyt profiloitumaan kulttuurikaupunkina, mutta on samalla ollut nopeasti ajamassa alas tai tuhoamassa omaa kulttuurihistoriallista perintöään. Säilyttäminen ja kunnostaminen on ainoa kulttuuria säilyttävä toiminto.

Maaria Mustakallio (Helsinki, 15.12.2022)

#310

Olen Turussa syntynyt ja koko ikäni asunut, vaikka pari vuotta sitten muutin Portugaliin, missä vanhaa osataan arvostaa. Toivoisin Turun päättäjien kerrankin havahtuvan kaupungin rikkaan historian suojelemisen ja näkyväksi tekemisen tärkeydelle.

Nina Huurrevaara (Turku, 15.12.2022)

#313

Österbladin korttelissa toimivat anniskeluravintolat ovat koko Suomen tasolla tunnettuja ja merkittävä vetovoima/pitovoimatekijä vaihtoehtokulttuurin ystäville, opiskelijoille ja sellaisille henkilöille joita eivät kliiniset tai ylihintaiset ketjupaikat saa lähtemään ulos. Nämä paikat tukevat kaupungin elinvoimaa merkittävästi ja jo sen vuoksi rakennukset tulisi suojella. Toinen ja hyvin tärkeä keskustelu sekin, on rakennushistoriallisesti merkittävän kohteen suojelu. Turun jokirannan ja keskustan alueen kaupunkikuva on aivan riittävän moderni nykyisellään - mikä Turussa viehättää kaupunkilaisia tai muuttoa harkitsevia ja vetää turisteja Suomen mittapuulla, jollei sen historia, ikä ja kulttuuri jotka realisoituvat ihmisille katukuvan kautta.

Justus Jokela (Turku, 15.12.2022)

#335

Pitää löytyä arvostusta kulttuuriperinnölle, ei saa purkaa!

Kirsti Yli-Halla (Turku, 15.12.2022)

#348

Turun kaupunkikehitys ei tarvitse tippaakaan historiaallisesti arvokkaiden talojen purkua. Päinvastoin, kaupungin ainutlaatuinen imago rakentuu historialliselle kerrostuneisuudelle ja sen tuomalle yllätyksellisyydelle. Tämä ei tarkoita, etteikö Österbladin talojen kokonaisuutta tulisi kehittää: erityisti ehdotus sisäpihan avaamisesta julkiseksi aukioksi lisäisi keskustan vetovoimaisuutta.

Niko Humalisto (Turku, 15.12.2022)

#350

Muutin Turkuun Trondheimista, joka tunnetaan vanhojen puutalojen ja vanhan rakennusperinteen säilyttämisestä. Siellä omistajat pakotetaan kunnostamaan talot ja tällaista kulttuuriperinnön haaskaamista, mitä Österbladin taloille on tehty, ei hyväksytä.
Kaupungin vetovoima syntyy kaupunkikuvasta ja historiasta. Turkuun muutin, koska kaupunki oli säilyttänyt Turun taudista huolimatta paljon vanhaa rakennuskantaa.

Österbladin tontin talot ovat ainutlaatuinen ja mahdollisesti myös ainoa suomalaisessa suurkaupungissa säilynyt kauppiastalo. Mikäli Turku hyväksyy purkamisen, edes osittain, kaupunki tekee päätöksiä, jotka eivät ole strategian, kestävän kehityksen eikä kaupungin imagon mukaisia.

Jarmo Röksä (TURKU, 15.12.2022)

#353

Älkää olko vedätettävinä taas.

Mikko Peltovirta (Turku, 15.12.2022)

#376

Suomen Turku Facebook-ryhmän perustajana olen saanut seurata aitiopaikalta satojen kaupunkilaisten kommentointia ko. rakennusten säilyttämisen puolesta. Ryhmässä on yli 24,4 t. jäsentä.
Ryhmässä on suuntanamme toimia ja vaikuttaa kaikissa asioissa Turun parhaaksi. Siksi toivomme myös Österbladin kulman ratkaisussa kaupunkikuvallisuuden asettamista etusijalle. Tahdomme hyvää Turkuun.

Weijo Lindroos (Turku, 15.12.2022)

#398

Hieno talo on!

Niklas Rintala (Helsinki, 15.12.2022)