Kotkan kaupungin dysfasialuokkia ei tule lakkauttaa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#26

Liian pitkälle ollaan viemässä erityistarpeita omaavien lasten sovittamista normaaliluokkiin. Jo nykyisellään pitäisi nähdä ja tunnistaa se, että normaaliluokissa on paljon oppilaita, jotka oikeastaan tarvitsisivat opetusta tuetummassa muodossa. Nämä oppilaat kärsivät kuormittavassa isossa luokassa ja samalla kuormittuu opettaja, jonka aika ei enää riitä ns. normaaliluokallle ja opetus kärsii, tulee viivästyksiä ja hidastumista, mikä turhauttaa normaaliluokassa normaaliolosuhteissa pärjäävää. Lapsille tarjottava opetusta heidän tarpeidensa mukaisesti eikä Kotkan kukkaro edellä.

Hanna Karkulahti (Kotka, 05.02.2023)

#42

Dysfasialuokkien lopettaminen on lyhytnäköistä eikä perustu lakiin vaan ennemminkin lain taakse piilotettuihin säästötoimenpiteisiin. Myöskään erityisopetuksen lakkauttaminen ja oppilaiden sijoittaminen isompiin oppilasryhmiin ei edistä pienryhmäopetusta tarvitsevien oppilaiden koulumenestystä tai anna heille mahdollisen diagnoosin vaatimaa yksilöllistä pienryhmämuodossa tarvitsevan opetuksen mahdollisuutta. Inkluusio tässä muodossa mitä Kotka on inkluusioita eteenpäin viemässä, on muissa kunnissa katsottu toimimattomaksi ja oppimistuloksia heikentäväksi ratkaisuksi ja pienryhmäopetuksen ollaankin takaisin palaamassa. Miksi siis Kotka on väkisin viemässä eteenpäin sellaista mallia millä ei ole oppilaiden kannalta mitään järkevää perustelua? Toivon asuvani vielä tulevaisuudessa kunnassa, jossa lapsiperheiden hyvinvointi on päätöksen teossa etusijalla. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kotkalaisuuden ydin on vääristä asioista eli kouluikäisistä säästäminen.

Outi Haimi (Kotka , 05.02.2023)

#46

Lapsen edun huomioiminen yksilöllisesti kantaa hedelmää niin lapsen koulupolulla kuin myöhemmin aikuisiällä työelämässä.Lapset ovat tulevaisuus ja mikä hyvällä hoidetaan se hyvin hoitajansa palkitsee tavalla tai toisella.

Johanna Nopanen (KOTKA, 05.02.2023)

#47

Olen myös varhaiskasvatuksen opettajana huolissani suunnitteilla olevasta dysfasia-luokkien lakkauttamisesta. Kehitykselliset kielihäiriöt näkyvät myös meidän arjessamme, sillä vaikka teemme sielläkin parhaamme, näkyy resurssien puute ja huonot päätökset myös meillä. Erityisopettaja käy ryhmässä enintään kerran kahdessa viikossa, puheterapiajonossa odotetaan jopa yli vuosi, ja lapsen tulisi pystyä toimimaan suuressa ryhmässä, sillä pienennettyjä ryhmiä on Kotkan varhaiskasvatuksessa vain kolme. Erityisen tuen tarve ei katoa mystisesti siirryttäessä perusopetukseen! Dysfasialuokka mahdollistaa erityisen tuen vaatiman erityisopetuksen, johon resurssit EIVÄT RIITÄ, jos oppilaat sijoitetaan yleisopetukseen. Nyt ollaan tekemässä äärimmäisen lyhytnäköinen päätös, jolla on kauaskantoiset seuraukset.

Mia Kotola (Kotka, 05.02.2023)

#64

Tärkeällä asialla!!!<3

Outi Palvimo (Kotka, 05.02.2023)

#67

Luokkaa ei tule lakkauttaa, siitä on hyötyä. Kielihäiriöinen lapsi hyötyy pienryhmässä opiskelusta.

Tarja Kallinen-Vainio (Miehikkälä, 05.02.2023)

#82

Pien ryhmät ovat ehdottoman tarpeellisia älkää säästäkö väärissä asioissa

Carita Latvala (Helsinki, 05.02.2023)

#87

Ehdoton ei tällaiselle toiminnalle. Pienryhmiä ei saa lopettaa.

Marjo Hartikka (Kotka, 05.02.2023)

#93

Dysfasia opetuksen järjestämisen on jatkuttava Langinkosken koulussa. Erillisen opetuksen järjestäminen ei ole epätasa-arvoista, vaan kyse on lyhytnäköisestä kaupungin kustannussäästöstä.

Päivi Hännikäinen (Kotka, 05.02.2023)

#104

Aivan väärä paikka säästää, lasten oikeudet toteutuvat parhaiten kun he saavat omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivaa opetusta. Se onnistuu vain kun on olemassa normaalin opetuksen lisäksi pienryhmiä missä erityistarpeet huomiodaan

Ville Poutanen (Kotka, 05.02.2023)

#114

Kielen kehityksen häiriö on oikea oppimisen vaikeus, jonka kuntouttamiseen tarvitaan aikaa, turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö sekä ERITYISOPETTAJAN osaamista. Näitä oppilaita ei ole mielekästä siirtää oppimisympäristöön, jossa heillä ei ole mahdollisuutta saada tarvitsemaansa tukea ja lain mukaista perusopetusta. Inkluusiota ei tule toteuttaa paikkakuntamme vähenevän väestön kustannuksella, vaan sitä tulee toteuttaa turvaten kaikkien oikeus oppimiseen.

Jenna Heikkilä (Kotka, 05.02.2023)

#139

Älkää oikeasti viekö lapsilta mahdollisuutta hyvään tulevaisuuteen!! Koska ongelmia tulee jos luokka lakkautetaan!!

Minna Reinelä (Kotka, 05.02.2023)

#148

Ajatuksena kun tyhmä

ARI Arenius (Kotka, 05.02.2023)

#152

Älkää missään nimessä lakkauttako näitä tärkeitä pienryhmiä!

Sari Virtanen (Kotka, 05.02.2023)

#172

Ei saa lakkauttaa jos ei haluta lisää mielenterveysongelmaisia

Jasmin Adamsson (Kotka, 05.02.2023)

#173

Pidetään pienluokat voimissaan.

Marjo Vuonos-Paavola (Kotka, 05.02.2023)

#195

Järkyttävä uutinen, että edes mietitään tälläistä! Voisin kirjoittaa syitä, miksi näin ei missään tapauksessa saa tehdä, mutta siitä tulisi kirja. Miettikää nyt ensin mitä opettajat ovat jo vuosia tuoneet esille. Ja miettikää miten paljon mielenterveysongelmia lapsillakin nykyään on. Tämä on ehkä törkeintä mitä kaupunki voi edes ajatella tehtävän.

Sari Siipola (Kotka, 05.02.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…