Ei enempää tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2071

Vindkraftverken och dess ledningar stör hotade fiskarters lek och vandringsområden. Samt att det inte finns något havsbaserat vindkraftverk som egentligen ger någon vinst. De bara förstör vår närmiljö.

Joel Sjöblom (Nykarleby, 17.03.2024)

#2082

Vindkraften är inte grön.

Trond Kvitvik (Helsingfors, 18.03.2024)

#2118

Kvarken är ett alltför känsligt område. Dessutom blir det fult att se på från stranden.

Sture Åman (Jakobstad, 18.03.2024)

#2130

Havsvindkraft är inte lösningen på vårt energibehov. Nackdelarna är många: förblir olönsamma, inte naturvänliga, stora ingrepp i havsmiljöer, stör livet för havslevande djur, påverkar naturlig vind och luftcirkulation ute till havs. Läs mera på klimatbloggen :klimatvett.fi.

Christer Käld (Vörå, 18.03.2024)

#2132

Saknas en helhetsanalys över CO2 utsläppen för tillverkning, upp- och nedmontering, betongfundament, underhåll under livstiden, reservkraft och nödvändig el- infrastruktur.
Dessutom finns det ingen vindkratspark i Europa som gör vinst. Skattebetalarna subventionerar driften och oftast också nedmonteringen.

Mårten Fröjdö (Kronoby, 18.03.2024)

#2147

Med facit i hand, kan man konstatera: vindkraften har minimala fördelar, mest nackdelar, både på land och i synnerhet till havs. Vindkraften är dessutom OLÖNSAM (färsk rapport i Sverige)

Tage Hauki (Tampere, Finland, 18.03.2024)

#2150

Bad business

Magnus Östman (Jakobstad , 19.03.2024)

#2151

Vindkraft orsakar obalans i nätet, föstör natur och är pga av sin oplanerbarhet onödig för energiproduktion.

Karl-Johan Lehtinen (Pargas, 19.03.2024)

#2152

Miljömässigt helt förkastligt, slump kraft, ekonomiskt ohållbart,

Henrik Ekblom (Jakobstad, 19.03.2024)

#2156

Jag värnar den orörda skärgården som f.d Umeå/Teg bo och även det fria fågellivet och skyddet för det lokala fisket och friluftslivet

Hans Kaersgaard (Alingsås, 19.03.2024)

#2157

Rädda havsmiljön och fåglarna

Lars Tägtström (Katrineholm, 19.03.2024)

#2164

Våra farvatten får absolut inte förorenas med grotesk vindkraft

Torbjörn Eriksson (Täfteå, 19.03.2024)

#2168

Sverige

Roy Olofsson (Åhus, 19.03.2024)

#2176

Det är ännu ett resultat av okunniga politiker gödda med klimat alarmism.

Peter Wiis (Karleby, 20.03.2024)

#2186

Vindkraft är en katastrof som vill innebära stora utsläpp av microplast, nanoplast, PFAS, Bisfenoler och andra miljöfarliga ämnen.

Mats Forsberg (Nösund, 20.03.2024)

#2188

Behövs inte mera vindkraft parker här i Österbotten. Placera dom i närheten av Helsingfors istället.

Marianne Ingves (Närpes , 20.03.2024)

#2189

Behövs inte mera vindkraft parker här i Österbotten. Placera dom i närheten av Helsingfors istället.

Marianne Ingves (Närpes , 20.03.2024)

#2194

Jag är emot all utbyggnad av vindkraft. Detta är ett hittipå av politiker och globalister för att tjäna pengar och har inget med klimatet/grön utveckling att göra.

Marie Alexisson (Söderbärke , 20.03.2024)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…