Ei enempää tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#601

FINLAND BEHÖVER INTE SÅ DÖR MYCKET EL. DESSUTOM BLIR BOTTENVIKEN FÖRSTÖRD MED EN MASSA JÄTTELIKA STÅLMONSTER

Gustav Holmberg (Larsmo , 03.03.2023)

#602

Jag anser att vindkraftparkerna är överdimensionerade och kommer att bli ett problem både på kort och lång sikt. Vem tar bort dem när de blir gamla?

Bjarne Wikström (Pedersöre, 03.03.2023)

#604

Det förstör en naturlig vacker utsikt.!
Det skräpar ner/ förorenar i vattnet både vid "bygget" av dem samt mikro-plast avfall från vingarna under användningen.

Pia Holmstedt (Jakobstad, 03.03.2023)

#616

Förstör inte vår skärgård med vindkraftsparker.

Lisbet Björkroth (Nykarleby, 03.03.2023)

#618

Förstör inte vår horisontlinje.

Lillemor Dumell (Nykarleby , 03.03.2023)

#619

Österbottningar skall inte upplåta och låta förstöra sina marker, natur och miljö för utländska riskkapitalister som skall sälja elen till mellan Europa. Låt dem som ska ha elen bygga vindmöllor i egna länder, det är inte varken vårt ansvar eller plikt eller ansvar att göda utländska pengahungriga riskkapitalister.

Monica Jungar (Nykarleby, 03.03.2023)

#620

Det förstår naturen och fisket.

Henrik Dumell (Vexala, 03.03.2023)

#622

Havet bör få vara fritt från vindmöllor

Yvonne Holmstedt (Terjärv, 03.03.2023)

#625

Djurlivet tar skada

Karola Töyrä (Jakobstad , 03.03.2023)

#627

Förstör inte skärgården

Jan Björkroth (Nykarleby , 03.03.2023)

#632

Nej tack till utländsk vindkraft i havet utanför österbotten ! Gynnar inte naturen och invånare intill området. Utländska bolag som sägs producera "grön el" för europa. Lönsamheten och pengabeloppen kommer hamna i fel händer utomlands, och vi får se havet förstöras med dessa stora kraftverk om vi låter offra vårt hav till dem!

Ivar Fors (Jakobstad, 03.03.2023)

#636

De är nog att förstöra havsutsikten.

Harry Södö (Pedersöre, 03.03.2023)

#637

Låter inte klokt att det blir utländska ägare och det kommer på ett så stort område.

Michaela Lassus (Jakobstad , 03.03.2023)

#640

Det kommer att strula till sig med seglingstävlingar, och övrig fritids båt trafik som är väldigt livlig i kvarken.

Jan-Olof Sundqvist (Larsmo, 03.03.2023)

#648

Vill inte förstöra vår natur, vill inte ha utländska intressen som exploaterar vårt land

Christofer Hägglund (Jakobstad , 03.03.2023)

#649

Finland

Christel Westerlund Hägglund (Jakobstad, 03.03.2023)

#657

Fritidsbåtarnas färder till höga kusten blir svårare.
Inverkar negativt på såväl fria havsutsikten som den frihet vi har ute på havet.

viola sundqvist (larsmo, 03.03.2023)

#661

Det här skulle vara en hemsk havsmiljöförstörelse.

Tapio Kivistö (Akaa, 03.03.2023)

#662

Jag är orolig för hur dessa gigantiska vindmöllor påverkar havsmiljön och naturupplevelser. Vem tar hand om skräpet när de gjort sitt?!

Gunilla Nybäck (Jakobstad , 03.03.2023)

#664

Ei tuulivoimalle

Susanna Heinua (Kokkola, 03.03.2023)

#666

Vill bevara havsmiljön

Christel Munsin (Jakobstad, 04.03.2023)

#667

Tuulivoimalla ei ole mitään tekemistä luononsuojelun kanssa. Tuulivoima kiihdyttää ilmastomuutosta ja se on keino siirtää veronmaksajien rahat keinottelijoille. Tuulivoimaa ei tule sijoittaa maalle eikä merelle. Mikromuovit pilaavat elinympäristömme ja meidän tehtävä suojella luontoa ja eläimiä.

Anne Sanden (Purmo , 04.03.2023)

#669

Tror inte på vindkraften som nåt bra alternativ. Förfular vår kust, inte bra för djur natur. Utländskt ägande, som tar inkomsterna.

Jörn Blomqvist (Bergö/Malax, 04.03.2023)

#673

Havet ska bibehållas som det är idag. Inga vindmöllor ska förstöra för fiskar och andra vattenlevande djur, båttrafiken, utsikten.

Maria Hertén (Nykarleby , 04.03.2023)

#674

Jag tycker att vindmölleparker förstör naturen. Varför inte solpaneler på varje tak, och hitta nåt sätt att lagra energin för vinterhalvåret

Theresa Särs (Terjärv , 04.03.2023)

#676

Vi ska inte förorena vår vilda och vackra marina miljö med groteska stålskogar

Torbjörn Eriksson (Holmon, 04.03.2023)

#681

Vindkraft förstör känsliga naturområden och ändrar horisonten för alltid. Sverige har överskott på el när det blåser och behöver inte mer vindkraft. Sverige behöver stabil och säker kärnkraft. Förstör inte vårt unika innanhav!

Eva Wikberg (NynÄshamn, 04.03.2023)

#682

Jag vill ha inhemska ägare so handhar projektet

Tuija Saari-suomela (Kokkola, 04.03.2023)

#683

Vkv är helt fel metod att elektrifiera ett industriland samt den förstörelse av naturen som det innebär

Lars Berg (Kolmården , 04.03.2023)

#684

Jag vill behålla Finlands natur i finsk ägo.

Katariina Muuraiskangas (Kokkola, 04.03.2023)

#686

Vindkraften står för vår tids värsta miljö och kapitalförstöring!

Ingrid Hörlin (Malmö, 04.03.2023)

#687

Vi har sommarstuga i yttre skärgården på Natura2000 område samt våra får betar runt om i skärgården enligt vårdbiotopsavtal med NTM-centralen.
Att förstöra naturen på det sätt som vindmöllor ute till havs skulle göra för miljön i skärgården är inte acceptabelt på något sätt.

Andreas Liljekvist (Eugmo, 04.03.2023)

#691

Jag värnar vår unika natur och djurliv

Petter Håkanson (Stockholm, 04.03.2023)

#693

Jag vill inte att vårt vackra naturarv ska förstöras med vindkraftverk, som inte är ett vettigt svar på vårt behov av energi eller ekonomi. Vi behöver orörd natur kvar, inte se och påminnas om bolag vart man än svänger ögat. Jag tror också att djurlivet skulle påverkas väldigt negativt, inte bara under konstruktionen utan bestående. Jag vet hur mycket ljud det kan komma av att vara nära ett vindkraftverk, eftersom vi redan har i släkten en sommarstuga några kilometer ifrån ett. Hur trevligt skulle det vara att försöka sova vid sin sommarstuga i yttre skärgården och försöka slappna av till ljudet av alla dessa som snurrar. Fast man inte skulle tro det hörs så bra, så gör det nog det. Dessutom kan jag bara tänka mig hur det kan eka över öppet hav. Det enda stället i närheten där man kan försöka fly från dagens moderna samhälle skulle vara förstört inte bara visuellt utan även med ljud och garanterat förändrat djurliv.

Heidi Enlund (Eugmo, 04.03.2023)

#700

Kaunista ja herkkää mertamme pitää suojella.

Päivi Salmela (Kokkola, 04.03.2023)

#702

Agendan med vindkraften handlar bla om att man vill få in alla människor i städer som man kan kontrollera!

Christoffersson Johan (Höllviken+, 04.03.2023)

#705

Vindkraft är intermitent och fungerar inte en kall vinterdag när den behövs som mest

Harry Svarvare (Märsta, 04.03.2023)

#706

Vi vill inte se vindkraft från vår fina utsikt från sommarstugan vid Fäboda

Alf Forsman (Jakobstad, 04.03.2023)

#707

Vill inte ha slumpgeneratorer vilka är förödande för djur o natur samt väldigt opålitliga i elsystemet.

Michael Lodin (Norrbyn, 04.03.2023)

#711

Låt vår lilla vackra kuststäcka vara fri från dessa vita vingar! Eftersom dessa inte heller klarar av att användas när de behövs som mest. Låt Larsmo ha sitt fiske i fred! Vindkraft absolut men i en park på glesbygden, tack!

Cecilia Bobacka (Jakobstad, 04.03.2023)

#715

Jag vill inte att man ska förstöra naturen med vindkraftverk. Kärnkraftverk borde prioriteras istället!!

oskar östman (jakobstad, 04.03.2023)

#718

All vindkraft med tillhörande ledningsgator i orörd natur skall stoppas. Våra kommuner skall säga nej och hänvisa de som vill bygga till redan etablerade industriområden.

Stefan Backman (Nykarleby, 04.03.2023)

#721

Storkapitalets intressen är inte Österbottningarnas intressen.

Jakob Holm (Helsinki, 04.03.2023)

#729

Ei tuulivoimapuistoja merelle.

Kalle Anias (Kokkola, 04.03.2023)

#734

Bor i Pörkenäs

Helena Kjellman (Jakobstad, 04.03.2023)

#735

Vindkraften är en gigantisk miljöförstöring och borde inte byggas alls.

Stefan Blomqvist (Gullered 154, 04.03.2023)

#737

Detta är inte lösningen på vår kris….

Mikael Lillvik (Nykarleby , 04.03.2023)

#739

Vindkraft kan byggas på land, i anslutning till redan etablerade industriområden. Inte i vår unika och känsliga havsmiljö, där miljökonsekvenserna är omätbara och unika värden går förlorade för alltid.

Charlotta Sundqvist (Nykarleby , 04.03.2023)

#741

Vindkraft är ingen fördel för klimatet. Alla ingående komponenter förstör miljön för 1000-tals människor och djur. Produktionen genererar ett massivt co2 utsläpp och kraftverken har kort livstid

Anders Agerman (Lidingö , 04.03.2023)

#745

vi kan vänta några år

leif wikar (jakobstad, 04.03.2023)

#746

Jag anser att kvarkenområdet skall bevaras som det är

Lena-Maria Lind (Larsmo, 04.03.2023)

#751

Förstör utsikten över havet vid fäboda, man vill inte heller ha stora elledningar som möjligtvis går på bakgården ens

Rasmus Huhtamäki (Sundby, 04.03.2023)

#756

Vill absolut inte ha vindsnurror i havet utanför den kust där jag tillbringar somrarna, dessutom behöver vi inte mera opålitlig elproduktion i Finland.

Richard Granholm (Kållby, 05.03.2023)

#762

Vindkraft är endast till för att blöda skattemedel till miljardärintressen. Vindkraft kan på inga vis motiveras med ekologiska värden.

Bergman Kim (Åbo, 05.03.2023)

#767

Merten suojelu pitää ottaa huomioon tuulivoimaa suunnitellessa

Eija Yli-Saari-Salminen (Pietarsaari, 05.03.2023)

#768

Vill bevara vår underbart vackra havsmiljö och den lokala fiskenäringen

Helena Granlund (Munsala, 05.03.2023)

#772

Unika naturvärden är i fara

Helka Luoto (Espoo, 05.03.2023)

#773

Sunt förnuft måste råda

Eva-Lotta De La Rosée (Stockholm, 05.03.2023)

#775

Vill inte se några vindkraftverk.

Christoffer Sund (Jakobstad, 05.03.2023)

#777

Vindkraft förstör för folk och fä, miljö på land, luft och vatten, oljebytena är klart problematiska och plastspillet hiskeligt.

Tinna Malmgren (hörby, 05.03.2023)

#780

Jag vill inte ta vindkraftverk i mitt farvatten

Nina Pasma (Solna, 05.03.2023)

#782

Vindkraftsproducerad el är ingen lösning på vårt långsiktiga elbehov, speciellt inte ur miljösynpunkt o allra minst ute till havs. Sluta bevilja utländska bolag att exploatera vår natur på detta ohållbara sätt

Johnny Fagerholm (EUGMO, 05.03.2023)

#783

Finland

Linda Engström (Jakobstad, 05.03.2023)

#784

vill inte se exploatering av vår värdefulla skärgård för att mellaneuropa skall få billig energi.

Ulf Anderssén (Jakobstad, 05.03.2023)

#786

Godkänner inte att utländska intressen förstör vår unika natur!

Staffan Rönnbacka (Jakobstad, 05.03.2023)

#787

Understöder initiativtagarnas text!

Katarina Rönnbacka (Jakobstad, 05.03.2023)

#788

Jag vill inte ha några vindmöllor ute i havet

Cay Fors (Nykarleby, 05.03.2023)

#797

Vindkraftverken är miljöförstöring av värsta sort

Jack Christenbrunn (Mariehamn , 06.03.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…