SADE ry:n valtionapukelpoisuutta on jatkettava toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#410

SADE ry on yksi hiphop-tanssin ja nuorten hiphop-toiminnan pitkäaikaisimpia ja vaikuttavimpiä toimijoita kentällämme. Merkittävä määrä korvaamatonta saavutettavaa kulttuurista nuorisotyötä katoaa (ehkä lopullisesti) Suomesta mikäli SADE ry:n tuki loppuu.

Julian Owusu (Oulu, 16.07.2023)

#435

Harrastustoimintaa jatkamalla ehkäistään nuoriso syrjäytymistä.

Jani Toivonen (Lahti, 16.07.2023)

#449

Tanssiharrastuksella ja -yhteisöillä on positiivisesti elämää muuttavia vaikutuksia, eritysesti nuoriin. Sijoitus nuorison hyvinvointiin on sijoitus tulevaisuuteen.

Jarmo Seppälä (Vantaa, 17.07.2023)

#451

SADE ry on yhdistys, joka ajaa eteenpäin hyvää toimintaa hyvillä arvoilla hyvien ihmisten toimesta ja juuri sinne, missä sitä kaivataan tällä hetkellä paljon. Eli nuorisolle. Ja täysin maksuttomasti. Jos SADE:n tapahtumat lakkautetaan, menettää Suomi taas yhden erittäin tärkeän toimijan nuorisotyön parista jo muutenkin suhteellisen harvaan toimitulla kartalla. Ja juuri sellaisena aikana, kun Suomessa nimenomaan tarvitaan enemmänkin yhdistävää toimintaa nuorison keskuudessa. Koska sitähän tämä aika on, eriyttävää ja vastakkainasettelevaa. Ja se, halusi asiaa tarkastella mistä kulmasta vain, osuu nimenomaan nuoriin. Juuri siksi SADE:n nuoria yhteen tuovat tapahtumat, täysin ennakkoluuloton toiminta ja tekemiset ovat erittäin tarpeellisia Suomen nuorisokentällä.

Santtu Käkönen (Uusikaupunki , 17.07.2023)

#453

Sade ry tekee arvokasta työtä joka ulottuu myös varsinaisen katutanssin ulkopuolelle. Yhdistys luo yhteisöllisyyttä, opettaa sosiaalisia taitoja ja mm. toisten ja itsensä kunnioittamista.

Järjestö käyttää saamansa tuet erittäin kustannustehokkaasti työllistäen ihmisiä laajasti koko kulttuurialan piirissä.

Olisi todella väärin poistaa rahoitus näin hyvää ja laadukasta työtä tekevältä yhdistykseltä.

Joose Kyyrö (Helsinki, 17.07.2023)

#459

Sade on todella tärkeä osa nuorten ja aikuisten tanssiskeneä! Kulttuuria sekä liikuntaa nuorille parhaimmillaan.

Fanny Hyrske (Espoo, 17.07.2023)

#461

Hip hop-kulttuuri on yksi tärkeimmistä ja suurimmista nuorisokulttuureista maailmassa. Sen musiikki ja tanssi liikuttaa miljoonia nuoria tänäkin viikonloppuna ympäri maailmaa. Se vetää puoleensa lapsia ja nuoria kaikista taustoista ja lähtökohdista katsoen. Sade RY:n toiminta on Suomessa harvinaislaatuisen laajaa. Mikään muu taho ei järjestä matalan kynnyksen tapahtumia ympäri Suomea, jossa aloittelevat artistit, tanssijat, tapahtumatuottajat ja hip hop-kulttuurin kuluttajat kohtaavat. Olen hyvin surullinen jos OKM näkee asian toisin lasein. Olen erittäin syvästi eri mieltä päätöksen kanssa. Toivottavasti näette asian koko laajuuden. Kiitos!

Ossi Valpio (Jyväskylä, 17.07.2023)

#477

Nuorten harrastusta kannustva työ on todella tärkeää. Tämä yhdistys on tehnyt paljon nuorten tanssi harrastuksen hyväksi. Toivottavasti päättäjät mahdollistavat työn jatkumisen rahoitusta jatkamalla eivätkä anna yhdistyksen toiminnan loppua.

Helena Hurme (Joensuu, 17.07.2023)

#480

Sade ry tekee merkittävää työtä suomen hip hop- skenen eteen. Sade ry:n toiminnan ansiosta katutanssitapahtumia järjestetään ympäri suomea, ja niitä on saavutettavissa myös muualla kun pääkaupunkiseudulla. Ilman sade ry:tä monien nuorten mahdollisuudet osallistua tapahtumiin heikkenevät.

Jenni Valovirta (Tampere, 17.07.2023)

#482

SADE ry:n toiminta on ollut Keski-Suomessa merkittävää kulttuurin edistämistä sekä tietoisuuden luomista nuorison ja aikuisen mahdollisuuksista olla mukana taiteessa. Se on tuonut yhteen yhteisöä sekä sitä kautta kannatellut suurempaa verkostoitumista sekä jatkotapahtumista. Tukirahojen eväys estää tapahtumisen jatkumisen yhtä sujuvasti sekä isommilla resusseilla, joilloin nuoret ja aikuiset tuntevat itsensä tuetuksi sekä harrastustoimintaa on mahdollista toteuttaa laajemmin.

Marikka Goyal (Jyväskylä, 17.07.2023)

#483

Tukematta jättäminen on heikkoutta!!!

Marika Kalenius (Helsinki, 17.07.2023)

#498

Tanssi- ja työ mitä SADE Ry on tehnyt on edistänyt nuorten tasaarvoisuutta ja tarjonnut matalankynyksen harrastus ja tapahtuma elämyksiä riippumatta statuksesta ulkonäön, seksuaalisuuden tai varallisuus asioista riippumatta. Suomi tarvitsee itseensä SADE ry:tä joka on toimiva organisaatio edistämään hyvinvointia.

Reijo Falenius (Vantaa, 17.07.2023)

#501

Hirmuisesti tsemppiä ja lovea!!! Toivotaan parasta että SADE ry saa jatkaa toimintaa. Itselle merkittävä yhteisö missä saa olla oma itsensä ja ilmaista itseään tanssin kautta❤️

Mariia Niemi (Jyväskylä, 17.07.2023)

#503

Sade tekee hyviä tapahtumia

Lauri Säteri (Espoo, 17.07.2023)

#524

Tarvitsemme matalan kynnyksen liikuntaa ja kulttuuria kaikille osa-alueille.

Lauri Onufriew (Vantaa, 17.07.2023)

#536

SADE Ry on jo vuosia toiminut hip hop -kulttuuria kehittävänä kivijalkana Suomessa. Yhdistyksen toiminta kattaa erittäin laajoja määriä osallistujia ympäri Suomea ja on mahdollistanut tapahtumia ja työpajoja myös pienemmillä paikkakunnilla. Toiminta on laadukasta ja sitä suunnittelee ja toteuttaa monipuolinen joukko katutanssin ja -taiteen ammattilaisia Suomessa sekä vierailevia hip hop -kulttuurin tekijöitä ympäri maailmaa. SADE Ry on toiminnallaan luonut turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa toimintakulttuuria sekä viime vuosina tuonut antirasistisen työn näkyvämmäksi osaksi katutaidekenttää mm. tuottamalla koulutusta. SADE Ry ja Call Out Suomi ovat tuoneet hip hop -kulttuurin elementtejä kaikkien saataville, kuten lapsille ja nuorille kouluissa ja nuorisokeskuksissa. Yhdistyksen tuottamat työpajat, discot ja jamit on madaltaneet osallistumisen kynnystä myös uusille harrastajille ja näin kasvattaneet harrastajien määrää. SADE Ry:n tuki on mahdollistanut myös esimerkiksi hustle-tanssin ympärille syntyneen yhteisön muodostumista ja juurtumista vahvaksi osaksi katutanssikenttää ja jälleen uusien harrastajien löytämistä lajin äärelle. SADE Ry on luottanut uusiin tekijöihin ja antanut aktiivisesti tilaa esimerkiksi tanssijoille ja DJ:lle kehittyä ja saada näkyvyyttä. Toimiessaan näin yhdistys on samalla huolehtinut, että jokaiselle tekijälle maksetaan työstään ansaitsemansa korvaus. Valtionavustus on tukenut yhdistystä työssä, jossa jokaista tekijää arvostetaan myös maksamalla tehdystä työstä palkka.

On vaikeaa kuvitella Suomen katutanssi- ja taidekentän elinvoimaisuutta ilman Sade Ry:n roolia sen rakentajana ja ylläpitäjänä. On pelottavaa ajatella millaisiin käsiin hip hop -kulttuurin vieminen kouluihin ja nuorisokeskuksiin jää, jos SADE Ry:n ja Call Out Suomen toiminta keskeytyy. Suurin osa meistä Suomen hip hop -kulttuurin tekijöistä toimii vierailijoina kulttuurissa, joka on latinalais- ja afroamerikkalaisten luomaa. Siksi on erityisen tärkeää pohtia, miten kulttuurin elementtejä opetetaan, ketä toiminta tavoittaa ja kuinka yhdenvertaisia ne tilat ovat, joissa toimintaa toteutetaan. Tätä kaikkea SADE Ry on pyrkinyt aktiivisesti edistämään. Toiminta-alueiden arvioinnin lisäksi tulisi arvottaa myös työn juurtuvuutta ja vaikuttavuutta, sillä pienestä tekijöiden joukosta huolimatta yhdistyksen työ on vuosien aikana juurtunut pysyväksi osaksi Suomen kulttuurikenttää nimenomaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Niina Lisma (Helsinki, 17.07.2023)

#554

Monipuolisen kulttuurin tukeminen, varsinkin nuoriin kohdistuvan, tulisi olla valtion tuen piiriin kuuluvaa automaattisesti. Sade ry on pystynyt tuen ansiosta järjestämään matalakynnyksen tapahtumia, joihin sosiaalisesta tilanteesta huolimatta kaikilla ollut mahdollisuus osallistua.

Sakari Lisma (Tampere, 17.07.2023)

#569

Toiminta tulee jatkua, tärkeää nuorille!!

Ella Kuivalainen (Joensuu, 17.07.2023)

#576

I want to continue to dance and dance for my kids

Daria Tiirinki (Helsinki, 17.07.2023)

#587

SADE ry:n hip hop -kulttuurin kautta tehtävä nuorisotyö on merkittävää ympäri suomea. Erityisesti tälläiset matalan kynnyksen tapahtumat jotka houkuttelevat nuoria osallistumaan ovat todella tärkeitä. Toiminta tukee yhteisöllisyyyttä ja kerää nuoria yhteen. Yhteistyö koulujen ja katutanssiyhdistysten kanssa on toiminut Kuopion aluella ja sille on kysyntää.

Rosaliina Telekäinen (Kuopio, 17.07.2023)