Halssilan lähikirjasto säilytettävä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#3

Kirjasto on erittäin tärkeä alueen asukkaille, erityisesti koululaisille ja ikääntyneille. Kirjaston merkitystä koululaisten lukutaidon kehittymisen kannalta ei saa unohtaa! Monet koululaiset käyvät kirjastossa jopa päivittäin koulun jälkeen ja koululuokat vierailevat siellä myös koulupäivien aikana säännöllisesti. Kirjastopalveluiden käyttö vaikeutuu huomattavasti, jos lähikirjastoa ei enää olisi.

Elina López (Jyväskylä, 08.09.2023)

#4

Yleissivistävä kulttuuri on kyllä yksi viimeisiä asioita mitä kannattaa leikata.

Simo Rantanen (Jyväskylä, 08.09.2023)

#9

Halssilan kirjaston olemassaolo on tärkeää kaikille halssilalaisille, mutta ehdottomasti pienille, juuri lukemaan oppineille koululaisille. Pääsee helposti ja turvallisesti poikkemaan kirjastossa niin luokan kanssa koulutunnilla kuin koulun jälkeekin. Tutut tilat ja kirjastonhoitajat luovat ensi askeleita ja tulevaisuuden suhdetta omatoimiseen kirjaston käyttöön ja lukemiseen, eikä sitä saa viedä heiltä pois. Myös alueellinen tasa-arvo ei täyty jos kirjastopalvelut viedään kauas.

Tanja Silvennoinen (Jyväskylä, 08.09.2023)

#24

Lähikirjasto on tärkeä minulle, mutta ennen kaikkea meidän koululaisille. Käytämme kirjastoa viikoittain.

Mervi Yläjärvi (Jyväskylä , 08.09.2023)

#31

Lähipalvelujen säilyttäminen on erityisen tärkeää lasten, nuorten, vanhusten ja pienituloisten henkilöiden kannalta. Heidän on jo taloudellisista syistä vaikea hakeutua kauempana oleviin palveluihin. Älkää tekin leikatko kaikkein haavoittuvimmilta ryhmiltä!

Annikka Suoninen (Jyväskylä, 08.09.2023)

#38

Halssilan kirjasto on tarpeellinen alueen asukkaille!

Päivi Virolainen-Kalpio (Jyväskylä, 08.09.2023)

#40

Säilyttäkää rakkain lähikirjasto!!! Niin monelle lapselle ja nuorelle tärkeä!!

Saara Lindberg (Lahti , 08.09.2023)

#41

Lasten luku- ja oppimistaidot heikkenevät jatkuvasti, joten kirjastopalveluiden karsiminen on suorastaan vastuutonta! Lukemiseen tulee kannustaa kaikin keinoin, sillä se mm. tukee empatiakykyä, mikä on äärimmäisen tärkeää jatkuvasti polarisoituvassa yhteiskunnassamme. On myös tärkeää huomioida, että kirjastot tarjoavat sivistystä tasa-arvoisesti kaikille, myös heikommassa asemassa oleville, joilla ei muuten olisi varaa lukea.

Halssilan koulussa on valtava määrä lapsia, jotka saavat ensikosketuksen kirjastoihin paitsi koulupäivien aikana, myös koulun ulkopuolella. Halssilan kirjastosta onkin muodostunut lähialueen koululaisille turvallinen paikka oleilla koulun jälkeen. Nämä kirjastossa vietetyt tunnit vahvistavat heidän positiivista käsitystään kirjastoista ja edistävät sitä kautta merkittävästi lasten hakeutumista kirjastoihin ja tukevat kirjaan tarttumisessa myös tulevaisuudessa. Kirjasto onkin äärimmäisen tärkeä säilyttää eritoten lähialueen lasten hyvinvoinnin kannalta. Leikkaamalla alueiden kirjastopalveluista leikataan suoraan alueen lasten tulevaisuudesta ja hyvinvoinnista!

Petteri Ruotsalainen (Jyväskylä, 08.09.2023)

#43

Halssilan kirjasto on säilytettävä!

Paula Jurvelin (Jyväskylä, 08.09.2023)

#49

Leikataan vaikka sieltä johtoportaasta ja lakatkaa hassaamasta rahaa kaiken maailman konsultteihin, koska parempi tieto on saatavilla lähempääkin.

Jari Lehtinen (Jyväskylä , 08.09.2023)

#52

Lähikirjasto on oleellinen palvelu, jota perheessämme käytetään paljon. Myös koululaisemme on voinut käydä helposti itse lähikirjastossa sekä käyttää kirjastoa oman luokkansa kanssa. Kirjoitan tätä viestiä kansainvälisenä lukutaidon päivänä ja mietin, kuinka tärkeää on kannustaa lukemaan ja tuoda palvelu lähelle käyttäjiä.

Anna Jalonen (Jyväskylä, 08.09.2023)

#61

Lähikirjastot ovat paras tapa saada lapset ja nuoret kirjojen ääreen. Ne ovat kustannustehokkaita ja niiden kautta nuoriso välttyy monelta pahalta. Niitä ei missään tapauksessa saa lakkauttaa!

Sirkka Katajisto (Jyväskylä, 08.09.2023)

#67

Ei missään tapauksessa saa lopettaa Halssilan kirjastoa, itku tulee jos sitä ei enää ole. Itse olen 70-luvulta asti käynyt ja koulu käytti paljon niitä palveluja yms. kerhoissa käytiin. Kaunis kirjasto mäntyjen keskellä❤️❤️❤️

Pia Kapanen (Jyväskylä, 08.09.2023)

#70

Olen ollut surullinen ja jopa huolestunut kuullessani tästä hullusta päätöksestä lakkauttaa Halssilan kirjasto.
Meidän perheemme käyttää kirjastoa hirmu paljon. 3- luokkalaisemme lainaa kirjoja sieltä päivittäin ja viettää siellä päivittäin ystäviensä kanssa aikaa. Viereinen koulu ja päiväkoti käyttää kirjastoa jatkuvasti ja en voi käsittää miten näin mielivaltainen päätös on voitu tehdä! Nyt kun koululaisten lukeminen on jatkuvasti laskussa ja lukutaito heikkenemässä niin tämä päätös tuntuu aivan järkyttävältä. Lähikirjastot on säilytettävä! Lapsilta ei oteta eikä lapsille tärkeissä asioissa säästetä!

Pauliina Kanninen (Jyväskylä, 08.09.2023)

#72

Halssilan kirjasto on erittäin tärkeä varsinkin Halssilan koulun oppilaille. Ala-aste ikäisten lukuintoa tulee edistää ja siksi Halssilan kirjaston läsnäolo koulun vieressä on erinomainen. Jos Halssilan kirjasto päätetään sulkea, tulisi tällä olemaan iso negatiivinen vaikutus tulevien oppilaiden lukutaidon kehitykseen. Halssilan kirjaston palveluista nauttii myös muutkin lähiseudulla asuvat, oppilaiden lisäksi.

Joonas Nieminen (Jyväskylä, 08.09.2023)

#74

Kirjastot ovat tärkeä lähtökohta sivistykseen, emme voi väittää olevamme sivistysvaltio jos lakkautamme kirjastoja. Lähikirjastot ovat varsinkin lapsille ja lapsiperheille, vanhuksille jne. Todella tärkeitä palveluita. Näistä on pidettävä kynsin ja hampain kiinni!

Marika Remes (Tampere , 08.09.2023)

#76

Kirjastot ovat mitä parhainta palvelua kansalaisille ja sivistyksen sekä lukutaidon peruspilareita.

Lenita Pihlaja (Jyväskylä, 08.09.2023)

#82

Nämä monen ikäiselle tärkeitä paikkoja ja mahdollisuus kulttuuriin.

Heidi Koivukumpu (Jyväskylä, 08.09.2023)

#93

Kaikki lähikirjastot on säilytettävä!

Aino Sillman (Jyväskylä, 08.09.2023)

#105

Huono paikka säästää

Sami Paltamaa (Jyväskylä , 08.09.2023)

#116

Halssilan kirjastoa ei saa lakkauttaa. Se toimii erinomaisessa yhteistyössä välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Halssilan koulun kanssa. Tämä yhteistyö on elintärkeää alueen lasten ja nuorten lukutaidon kehittymisessä. Valtakunnan tasolla ollaan huolissaan Pisa-tuloksista ja lasten lukutaidon heikentymisestä ja mietitään, mitä pitäisi tehdä. No, tällainen Halssilassa tehty yhteistyö kirjaston kanssa mm. luokkien kuukausittaisten oppituntivierailujen muodossa on ollut juuri sitä elintärkeää kirjoihin ja kirjojen maailmaan tutstumista, lukemisen kiinnostuksen herättämistä ja lukutaidon kehittämistä.

Eeva Mäntylä (Jyväskylä, 08.09.2023)

#122

Jyväskylä on strategiansa mukaan kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki, jonka missio on edistää kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Jyväskylän kaupunki haluaa muun muuassa strategiassaan kannustaa elinikäiseen oppimiseen, haluaa lisätä lasten ja nuorten osallisuutta ja tarjota heille monipuolisen kulttuurisen kasvualustan sekä kulttuuritiloja.

Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja ja johtamisen työväline. Suunnitellut kirjastojen lakkauttamiset ovat täysin strategian vastaisia toimia.

Kirjastot vaikuttavat lukuisten tutkimusten mukaan myönteisesti käyttäjiensä lukutaitoon, oppimiseen ja hyvinvointiin. Pisa tutkimuksissa on todettu selkeästi, että lapset, jotka lukevat vapaa-ajallaan, ovat parempia lukijoita kuin muut. Vahvistamalla lasten lukutaitoa kirjastot siis lisäävät todennäköisyyttä, että lapset myöhemmin elämässään hankkivat muun muassa korkeamman koulutuksen, mikä taas nostaa yleistä koulutustasoa.
Kirjastojen on myös osoitettu edistävän käyttäjiensä informaatiolukutaitoa ja tiedonhakutaitoa. Kirjastot tarjoavat merkityksellisiä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja sosiaalisia kontakteja, joka korostuu erityisesti muun muassa työttömien, eläkeläisen ja yksinasuvien kohdalla. 

Sivistyskaupunki pitää kiinni valitsemistaan arvoista ja haluaa tehdä kestäviä päätöksiä ja luoda parempaa tulevaisuutta. Sivistyskaupunki ei lakkauta kirjastoja vaan pitää huolen kuntalaisistaan tarjoamalla lähipalveluita hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi kaiken ikäisille ja kaikissa sosiaalisissa asemissa oleville asukkailleen. Toivottavasti Jyväskylä tosiaan on se sivistyskaupunki, joksi se itsensä luokittelee.

Piia Sipinen (Jyväskylä , 08.09.2023)

#123

Juuri tänään 2. & 4. luokkalaiseni kävivät koulun jälkeen kirjastossa. Lapset voivat käydä itsenäisesti kirjastossa ja oppivat itse huolehtimaan kirjoista. Pienempää pystyy kannustamaan kirjastossa käymiseen ja sujuvamman lukutaidon opetteluun. Mikäli tämä kirjasto lakkautetaan viedään lapsilta oikeus lukemiseen ja itsenäisiin kirjastossa käynteihin. Kaikilla ei ole varaa ostaa kirjapinoja kotiin tai kuskata lasta pääkirjastoon käymään. On myös ekoteko, kun kirjasto on kävelymatkan päässä.

Petra Hämäläinen (Jyväskylä, 08.09.2023)

#131

Keskeisen tärkeä palvelu kaikille Halssilan asukkaille, mutta erityisesti lapsille, nuorille ja eläkeläisille.

Raija Sironen (Jyväskylä, 08.09.2023)

#133

Surullista jos tämän kirjaston suljette. Muutin Suomeen 6 vuotiaana vuonna -96 ja siellä opin suomen kielen.

Hiwa Ahmadi (Turku, 08.09.2023)

#141

Halssilan lähikirjaston sulkeminen koskee varmaan eniten juuri koulutiensä aloittaneita jotka ottavat ensiaskeliaan lukutaidon ja lukemisharrastuksen parissa. Kun lukutaidolle ja -harrastukselle saa hyvän alun lähikirjastosta, kantaa se koko loppuelämän. Ollaan huolissaan lasten ja nuorten lukutaidosta. Lähikirjaston sulkeminen ei ainakaan kannusta ketään lukemaan.
Ja me muutkin lähikirjaston käyttäjät tuskin täältä viitsimme käydä kovin usein kilometrien päässä kirjastossa. Kirjastoauto ei korvaa lähikirjastoa jossa on kiva käydä jo ihan siksikin että siellä on tutut kivat kirjastontädit

Tuija Sieppi (Jyväskylä, 08.09.2023)

#149

Nostakaa veroja¡!!

Pekka Ollila (Jyväskylä, 08.09.2023)

#154

Lasten lukeminen vähenee/loppuu. Samoin ikäihmisten joille lähikirjasto on tuonut arkeen vaihtelua. EI lopettamisuhalle!

Petra Porri (Jyväskylä, 08.09.2023)

#157

Erittäin tärkeä lähipalvelu varsinkin koululaisille

Pilvi Jääskeläinen (Jyväskylä, 08.09.2023)

#165

Halssila kirjasto tärkeä lukemisen kannustaja jo meidän 5vuotiaalle.Olisi todella ikävä, jos kirjastoa ei olisi sitten, kun oppii itse lukemaan. Jää kirjat lainaamatta ja lukemisen kannustaminen hankaloittuisi.

Sanna Grönlund (Jyväskylä, 08.09.2023)

#181

Asuin lapsuudessani silloin viehättävässä, köyhässä Halssilassa. Olisin varmasti "kuollut" ilman kirjastoa ja ihanaa henkilökuntaa, jotka auttoivat aina❤️

Maarit Pastila(Leponiemi) (Kerava, 08.09.2023)

#194

Todellako on sen arvoista leikata vielä tämäkin lapsiperheiden hyvinvointia kannatteleva oksa? Kuka haluaa asua kaupungissa, jossa veroeurot häviävät ylimääräisiin parkkihalleihin ja urheilustadionprojekteihin, joille vain muutamilla asukkailla on tarvetta? Herätkää jo, hyvinvoinnilla ja toimivilla peruspaveluilla pidetään veroja maksavat asukkaat kaupungissa.

Sakari Salo (Jyväskylä, 09.09.2023)