PIDETÄÄN KYMI SINFONIETTAN TOIMINTA TURVATTUNA KOUVOLASSA!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2011

Toivottavasti
Kymi-sinfonietta voi jatkaa edelleen

Ritva Vitikainen (Hamina, 09.10.2023)

#2021

Kymi sinfonian rahoituksen lopettaminen on todella vastuutonta korkeakulttuurin alasajoa, jolla saadaan aikaan korvaamatonta vahinkoa.

Jouni Piirala (Kotka, 09.10.2023)

#2030

Älkää ajako korkeakulttuuria alas. Kulutan laadukasta musiikkia vain koska saan siitä suurta nautintoa ja voimaa arkeen. Kiitos!

Sakari Pulkkinen (Lahti, 09.10.2023)

#2061

Kymi Sinfonietta rikastuttaa kaupunkilaisten arkea ja tekee kotikaupungistaan vetovomaisen. Kaupunki ilman korkeatasoista kulttuuria on vain kuollut kylä.

Marianne Järvinen (Tampere, 10.10.2023)

#2066

Sellaista mikä on intohimolla ja pieteetillä rakennettu, tulisi suojella kansalaisten mielenterveyden ja paikallisen identiteetin voimanlähteenä. Daisleyn (2022) mukaan resilienssi syntyy identiteetistä, yhteisöstä ja hallinnan tunteesta. Suojelkaamme näitä ja antakaamme musiikin soida ja tuottaa hyvinvointia myös vaikeina aikoina!

Katri Olander (Vantaa, 11.10.2023)

#2081

Orkesteri on kruunun jalokivi kouvolalle ja kotkalle. Ei missään nimessä saa leikata orkesterin tukia.

Veli-Matti Iljin (Helsinki , 11.10.2023)

#2083

On sivistyneen yhteisön merkki, kun se arvostaa ihmisen luontaista inhimillistä toimintaa pyrkien taitavuuteen kaikin mahdollisin keinoin. Se edistää ajattelua kehittäen älykkyyttä ja tunteiden inhimillistä käsittelyä. Näyttämötaide, sävellykset ja niitä yleisölle tuovat yhteisöt, teatteri ja orkesterit voivat keskittyä tehtäviinsä ja edistää tuota taitavuutta vain yhteiskunnan riittävällä tuella, jotta yleisö saisi kulttuuritarjontaa paikallisesti. On lyhytnäköistä köyhdyttää paikallisesti yhteiskunnan tukea niiltä toimijoilta, jotka oikeasti edistävät juuri niitä kulttuurisia arvoja, mistä sivistyneet ja virikkeitä kaipaavat ihmiset tarvitsevat yhteiskunnan myönteisen kehityssunnan ylläpitämiseksi. On selvää, että päinvastainen kehitys johtaa kulttuurielämän latistumiseen , kaupallistumiseen ja yksipuolistumiseen. Tuki ammatillisen kultturitarjonnan laadukkaalle ylläpidolle kuntien tukemana on sen vuoksi ensiarvoisen tärkeää.

Yrjö Pulkkinen (Mikkeli, 11.10.2023)

#2091

On lyhytnäköistä estää näin tärkeän kultturipslvelun olemassaolo!! Juuri tällaisina aikoina on musiikilla mahdollisuus tehdä hyvää

Hanna-Kaarina Heikinheimo (Puotila, 11.10.2023)

#2119

Paikallisen kulttuurivaikuttajan toimintaedellytykset on säilytettävä!

Olli Vartiainen (Helsinki, 12.10.2023)

#2122

Orkesterin toiminnan lakkauttamiselle menetettäisiin paitsi konserttitoiminta ja valtaosa kaupungin ammattimaisesta musiikkitarjonnasta, myös niin suuret valtiontuet, että mahdolliset "säästöt" jäisivät täysin olemattomaksi.

Janne Pesonen (Vesilahti, 12.10.2023)

#2125

Kymi Sinfonietta on aarre, jonka vaikuttavuus on erittäin suuri. Sitä ei kannata lakkauttaa.

Ari Rotonen (Kotka, 12.10.2023)

#2128

Lyhytnäköisyys on tyhmyyttä. Kulttuuri on viisautta!

Rami Eskelinen (Helsinki, 12.10.2023)

#2141

Muusikot ovat työntekijöitä! Näin lyhytnäköisellä toimenpiteellä (leikkaussuunnitelma) aiheutetaan kulttuurin alalla jälleen työttömyyttä, vrt. Covid-aikakausi.
Ammattikunta elää ja voi hyvin, mikäli säännöllinen konsertti- ja muu toiminta saa jatkua. Musiikkia tehdään kaikille. Sen terapeuttinen vaikutus kuulijakuntaan on kiistatta todistettu.
Vakavinta tässä on, että orkesterikokoonpanon olemassaolon päättyminen aiheuttaa tyhjän tilan, jota ei pysty millään muulla musiikkigenrellä täyttämään. Kevyempää hämppäpämppää nuoret osaavat etsiä masiinoistaan, mutta elävä klassinen musiikki ammattilaisten esittämänä on ainutlaatuista.

Liisa Pimiä (Helsinki, 15.10.2023)

#2146

Olen soittanut vuosikymmeniä Kotkan ja Kouvolan kaupungin orkestereissa sekä lyhyen jakson Kymi Sinfoniettassa. Toisin sanoen olen alusta alkaen nähnyt ja kokenut kahden yhteistyötä tehneen runko-orkesterin Kotkan - ja Kouvolan kaupungin orkesterin synnyttämän ilon ja innostuksen kuulijakunnassa sekä orkestereiden pitkäaikaisen ja määrätietoisen kehityksen, minkä tuloksena on syntynyt Kymi Sinfonietta. Vetoan päättäjiin, että he paneutuisivat pohtimaan orkesterikysymystä taloudellisten realiteettien lisäksi myös orkesterin kulttuuripoliittista vaikutusta kymenlaaksolaisten hyvinvointiin. Pienellä runko-orkesterillakin voidaan toki toimia, mutta koen sen suurena tappiona sekä kuulijan että Kouvolan ja Kotkan kulttuurin kannalta (ja laajemminkin) jos Kymi Sinfonietta ajetaan alas.
Pekka Lappalainen ML

Pekka Lappalainen (Kotka, 17.10.2023)

#2157

Musiikki on parasta elävänä. Jo säännölliset konsertit ovat varsin hyvä syy sijoittaa yhteisiä varoja Kymi Sinfoniettan toimintaan. Kuten tässä on todettu, orkesteri tuo kaupunkiin paljon muutakin kuin konsertit: muusikkojen ja heidän perheidensä työpanoksen, kaupunkilaisten hyvinvointia, eläväisen kaupunkikuvan ja nuorille muusikoille esikuvan musiikkiharrastuksen jatkamiseen. Vetoan, etsikää joku muu säästökohde! Tässä menetys ja sen kerrannaisvaikutukset on rahasäästöä rutkasti suurempi!

Titi Gävert (Espoo, 23.10.2023)

#2168

Kymi Sinfonietta on hieno orkesteri!

Markus Sarantola (Lappeenranta, 08.11.2023)

#2184

On helppo purkaa, mutta haasteellista ja kalliimpaa rakentaa uusi !

Heikki Puukko (Kouvola, 10.11.2023)

#2187

Kulttuuriin sijoitettu euro tulee Taloustutkimus oy:n tutkimuksen mukaan noin kymmenkertaisena takaisin.

Hannes Kaukoranta (Turku, 11.11.2023)

#2195

Kulttuurin tukemisen vähentäminen, saati lakkauttaminen on äärimmäisen lyhytnäköistä toimintaa Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa. Kulttuurin suorat sekä heijastevaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin, niin sen tukemiseen kuin ennaltaehkäisyynkin, ovat kiistattomat, mikä näkyy suoraan ja välillisesti esimerkiksi työllisyydessä. Virkeä ja elinvoimainen kulttuuritarjonta tuo kunnalle ja maakunnalle veto- ja pitovoimaa tässä (pää)kaupungistumisen ajassa.

Henna Korkalainen (Kuopio, 13.11.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…