Espoon koulujen johtokuntia ei tule lakkauttaa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#9

Koulujen johtokuntien työ on osa demokratiaa ja antaa mahdollisuuden vanhemmille osallistua päätöksentekoon ja pitää lasten puolta. Johtokuntia ei tule lakkauttaa, ei lukioissa eikä peruskouluissa - ei nyt eikä vaalien jälkeen.

Heli Kivisoja (Espoo, 04.11.2023)

#18

Koulujen johtokuntatyöllä on merkittävä rooli koulun kasvatus-ja opetustyön kehittämisen tukemisessa.

Salla Venäläinen (Espoo, 04.11.2023)

#30

Täysin mielivaltaista toimintaa kaupungin johdolta. Tällä aloitteella alleviivaatte sitä miten vähän te välitätte lapsiperheistä ja lapsista sekä heidän hyvinvoinnista Espoossa. Hävetkää jos osaatte!

Niina Aalto-Kuiro (Espoo, 04.11.2023)

#38

Vanhempien ääni johtokuntatyöskentelyn kautta on tärkeää. Mitä enemmän panostetaan lapsiin nuoriin, sitä tärkeämpää. On surullista jos kaikki ajattelu keskitetään vain muutamalle virkamiehelle. Kuntalaisten osallistminen on tärkeää.

Antti Kolehmainen (Espoo, 04.11.2023)

#39

Varmistetaan demokraattinen päätökseteko Espoossa jatkossakin. Tämä päätös, jonka tavoitteena on heikentää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia alueen koulutuspalveluihin tulee perua.

Marja Jallinoja (Espoo, 04.11.2023)

#44

Johtokunnat ovat olennainen osa kouluyhteisöä.

Teija Larsson (Lohja, 04.11.2023)

#54

Uskomatonta! Johtokunnat tekevät tärkeää työtä. Olen ollut kahden eri koulun johtokunnassa Espoossa ja olin rehtorin apuna asioissa mihin hän ei itse voinut puuttua. Ilmeisesti siksi johtokunnat halutaan lakkauttaa. Espoolainen kuntademokratia?

Tiina Ahlroos (Espoo, 04.11.2023)

#63

Eiköhän nyt lopeteta tämä hulluus. Jonkun on edelleen ajateltava lasten etua heidän puolestaan. Osoittakaa nyt, että teillä on selkärankaa, vaikka päätös ehkä haastaakin työtänne. Espoon strategiassakin puhutaan asukkaiden aktiivisesta osallistumisesta. Espoosta halutaan tehdä myös Suomen paras kaupunki lapsille, nuorille, lapsiperheille ja aikuisoppijoille. Näinkö se tapahtuu? Vähentämällä vaikuttamismahdollisuuksia?

Liisa Kyyrönen-Vähätiitto (Espoo, 04.11.2023)

#79

Johtokuntia ei tulisi lakkauttaa.

Satu Kuusisto (Espoo, 04.11.2023)

#108

Kaikki, mikä edistää Kilo-Kera -alueen koulu-uudistuksen laittamista uudelleenharkintaan (t.s. Kutojantien kiinteistön koulukäytön estämistä) on positiivista ja kannatettavaa. Johtokunta on tässä asiassa toiminut asukkaiden äänenä, ja tehnyt kaiken sen järkevän työn, mikä päättäjien pitäisi ottaa huomioon.

Mariia Kaikkonen (Espoo, 04.11.2023)

#112

Koulujen johtokunnat ovat merkittävä paikallisdemokratian muoto.
Johokuntien kautta huoltajilla on aito mahdollisuus saada tietoa ja olla aidosti mukana koulun päätöksenteossa.

Jos tietyt johokunnan nykyiseen päätösvaltaan kuuluvat päätökset siirtyvät koulun sisäisiksi, vinouttaa tämä merkittävästi valtaa ja päätöksentekoa. Jos taas päätökset siirtyvät virkamiestasolle, ei ainakaan kuluissa säästetä vaikka johtokunnan palkkiot poistuvat.

Jos kyse on säästötoimesta, ehdotan, että johokunnan palkkioita pienennetään.

Pia Härkönen (Espoo, 05.11.2023)

#114

Espoon kaupungin koululautakuntien lakkauttaminen on huolestuttava päätös. Koululautakunnilla on keskeinen rooli yhteisön moninaisten tarpeiden ja intressien edustamisessa sekä koulutuksen avoimuuden ja vastuullisuuden takaamisessa. Ne tarjoavat alustan vanhemmille, opettajille ja oppilaille ilmaista huolensa ja osallistua päätöksentekoon. Niiden poistaminen voisi johtaa paikallisen vaikuttamisen puutteeseen ja mahdollisesti erottaa koulutuspolitiikan kaupungin todellisista tarpeista. On olennaista säilyttää tämä demokraattinen kanava kansalaisille, jotta he voivat aktiivisesti osallistua koulutuksen laadun muokkaamiseen. Espoon tulisi harkita uudelleen ja etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja huoliensa käsittelemiseksi.

sujesh babu narayana pillai (espoo, 05.11.2023)

#116

Järki käteen.

Jani Helenius (Espoo, 05.11.2023)

#121

Lapset ensin

Annuka Crosby (Espoo, 05.11.2023)

#135

Johtokunnat kuulostavat pieniin kustannuksiinsa nähden tärkeältä keinolta pitää päätökset useamman näkökulman huomioitavana. Se että johtokuntiin valitaan jäsenet tietyin väliajoin tekee niistä demokraattisempia kuin koulun muut johtohahmot. Kuulemma jossain käsittelevät jopa kiusaamistapauksia. Upeaa.

Julia Lindfors (Espoo, 05.11.2023)

#194

Johtokuntia ei saa lopettaa.

Sari Rissanen (Espoo , 06.11.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…