Alumnit vastustavat Itä-Suomen koulun lakkauttamista

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#12

Itä-Suomen koukun lakkauttaminen on monella tavalla lyhytnäköinen päätös. Tarvitsemme sekä kansallisesti mutta erityisesti paikallisesti vahvaa venäjän kulttuurin ymmärrystä ja osaamista, ja supistamalla opetus ainoastaan kielen opettamiseen ei missään nimessä voi tarjota niin syvää kulttuurin opetusta, mitä tällainen erikoistunut koulu tarjoaa. Päättäjien soisi ymmärtävän, miten laajasti tällainen päätös vaikuttaa vuosien aikana negatiivisesti.

Eija Honkakoski (Kouvola, 14.01.2024)

#16

Olen Itä-Suomen koulun alumni ja aloittanut koulussa pian sen perustamisen jälkeen. ISK antoi minulle paljon kansainvälisessä työelämässä tarvittavaa osaamista ja ennen kaikkea rohkeutta hakeutua ulkomaille töihin. Venäjän kielen osaaminen on avannut minulle ovia korkeakouluun sekä työelämään. Olen työskennellyt Venäjän lisäksi myös useissa muissa maissa ja työskentelen edelleen ulkomailla. ISKn antama koko koulutien kestävä kulttuurikylpy on edesauttanut ennakkoluulottomuutta eri kulttuureista peräisin olevia ihmisiä kohtaan, mikä on kansainvälistyvässä maailmassa ehdottoman tärkeää. Pyydän päätöksentekijöitä pysähtymään, nostamaan katseen Excel-taulukon numeroista ja selvittämään ensin, mitä sellaista Itä-Suomen koulun ylläpitämiseen kuluvalla rahalla saa, mitä tavallinen koulu ei yksinkertaisesti pysty tarjoamaan.

Katri Seppänen (Abu Dhabi, 14.01.2024)

#43

Uskon, että Itä-Suomen koulun kautta oli mahdollista integroida monia venäjänkielisiä lapsia suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällä hetkellä maahan saapuu yhä enemmän Ukrainan asukkaita ja heidän lapsiaan. Monet heistä ovat venäjänkielisiä ja puhuvat sekä ukrainaa että venäjää, tähän liittyen pidän päätöstä tällaisen koulun sulkemisesta ennenaikaisena. Koska
Nykyisessä Ukrainan pakolaisten tilanteessa Suomessa tämä koulu on enemmän kuin ajankohtainen.

Alexander Golovlev (Imatra, 14.01.2024)

#50

Opiskeluvuoteni ISK:issä oli elämäni parhaimpia vuosia ja muistelen koulua lämmöllä. Siellä on hyviä opettajia, laadukasta koulutusta ja mikä parasta: tiivis ja turvallinen yhteisö lapselle. Koulun henkilökunta aidosti välittää lasten hyvinvoinnista ja heidän opiskelumenestyksestä. Koulu antoi minulle täydelliset eväät ja valmiudet jatko-opiskeluihin ja sitä kautta työelämään. Työurallani koulutustaustani on hyvin arvostettu ja sitä pidetään ainutlaatuisena rikkautena. ISK tekee arvokasta työtä ja tarjoaa lapsille & yhteiskunnallemme turvallisen ja suvaitsevaisen arjen, sekä valmistaa nuoria monikulttuuriseen maailmaan. Koulun lakkauttaminen olisi kaupungilta suuri virhe ja en aio luovuttaa koulun puolesta taistelemista.

Yt
Anna Hankaniemi
Itä-Suomen koulun peruskoulun ja lukion alumni.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun alumni, tradenomi.
Kiinteistöalan asiantuntija & liiketoimintavastaava.

Anna Hankaniemi (Lappeenranta, 14.01.2024)

#89

Venäjän kieli ja kulttuuri ei katoa mihinkään. Osaajia aina tarvitaan

Veeti Karppinen (Joensuu, 14.01.2024)

#110

Iskiläisen vanhempi.

Tuula Ranne (Joensuu, 14.01.2024)

#141

En ole iskiläinen, mutta haluan tukea koulun toiminnan jatkuvuutta vaikka tällä tavoin, koska näen sen tärkeyden kaupungille ja yhteiskunnalle. Vastustan tämän lopettamisehdotuksen tehneiden likinäköisyyttä ja täyttä ymmärtämyyttä tämän koulun arvosta.

Ari Ranta (Lappeenranta, 14.01.2024)

#155

Itä-Suomen koulu oli aivan mahtava koulu. Opin siellä erilaisista kulttuureista paljon enemmän, mitä muissa kouluissa olisin. Kulttuurin ja kielen opetuksesta on ollut minulle suurtua hyötyä elämäni aikana. Koulun opettajat ja rehtori olivat kaikki aivan mahtavia ja sain heiltä erinomaista opetusta. Itä-Suomen koulua ei saa lopettaa, sillä koulusta, sen oppilasta sekä opettajista on hyötyä kaikille kolmelle kaupungille. Venäjän kielen osaajia tarvitaan vieläkin Suomessa. Olisi myös julmaa erottaa 600 lasta kavereistaan eri kouluihin.

Heidi Häikiö (Joensuu, 14.01.2024)

#165

Päätöksenteossa kannattaisi ottaa huomioon myös koulun vetovoimatekijä kunnissa. Imatrakin on vahvasti muuttotappiosta kärsivä kunta, joten kaikki seikat jotka tuovat asukkaita kaupunkiin ovat jo lähtökohtaisesti säilyttämisen arvoisia. Venäjältä on viime vuosina muuttanut paljon koulutettua väestöä ulkomaille, myös Suomeen. Maahanmuuttajia on tullut runsaasti myös Ukrainasta, jossa niin ikään puhutaan venäjän kieltä. Työpaikan lisäksi erittäin tärkeä asuinpaikan valintaan liittyvä seikka on lasten koulunkäyntimahdollisuudet. Mikäpä olisi parempi paikka venäjänkieliselle lapselle aloittaa koulunkäynti Suomessa kuin Itä-Suomen koulu?
Lisäksi säästövaikutuksia tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista. Miten vaikuttaa tähän koulun opettajien mahdollinen työttömyys tai paikkakunnalta muutto, lisättynä menetettyihin veronmaksajiin? Venäjänkielisten lasten integrointi muihin kouluihin ei sekään liene ongelmatonta vaan aiheuttaa väistämättä lisäkustannuksia. Erityisen ikävää on myös toimivien luokkien hajottaminen ja lasten psyykkinen kuormitus uuteen siirtyessä.

Tea Valokorpi (Imatra, 14.01.2024)

#180

Venäjänkieli sekä sen opettelu nyt jos koskaan on tärkeää sekä avara katseisuus. Herätkää.

Manu Ansas (Lappeenranta , 14.01.2024)

#188

Olen onnekas kun sain opiskella Iskissä, kaikkiin kaupungin kouluihin verrattuna paras. Luokkaretket, koulun tapahtumat ja yhteishenki ovat ihan omalla tasollaan <3 Pienemmät ryhmäkoot ovat todella suuri etu sekä opiskelijoille että opettajille ja venäjän kielen olen todennut erittäin hyödylliseksi monissa erilaisissa työtehtävissä.
T. entinen Imatran Iskiläinen

Linda Wallenius (Kotka, 14.01.2024)

#189

Olen työskennellyt lukiosta valmistumiseni jälkeen Joensuun kaupungilla useamman vuoden ajan. Olen omassa asiakaspalvelualan ammatissani kohdannut todella monta tilannetta, jossa venäjän kielentaitoani on tarvittu. Meillä Joensuussa asuu todella paljon venäjänkielisiä tai venäjän kieltä ymmärtäviä ihmisiä, joille kyseistä kieltä puhuvan ihmisen kielitaito voi olla todella suuri apu todella yksinkertaisissakin asioissa. Itä-Suomen koulun lakkauttaminen on mielestäni todella lyhytkatseista kaupunkiemme tulevaisuutta miettiessä. Itä-Suomi on ja tulee aina olemaan paikka, joka on aivan Venäjän naapurissa ja täällä tulee aina asumaan venäjän kieltä puhuvia henkilöitä ja täten tulemme aina myös tarvitsemaan kielen osaajia.

Iina-Emilia Sorsa (Joensuu, 14.01.2024)

#196

Toivon, että lopettamista mietittäisiin vielä. Koulu perustettiin, kun Neuvostoliiton hajottua ymmärrettiin, millainen pula Suomessa oli venäjän taitajista ja Venäjää tuntevista ihmisistä. Nyt, kun Venäjä käy sotaa Ukrainaa vastaan, ei voi välttyä siltä ajatukselta, että halutaan tehdä lakkautuspäätös, koska Venäjän kansainvälinen asema on niin huono, että lakkautuspäätös on mahdollista viedä läpi. Totta kai suhde Venäjään on ja tulee olemaan vaikea pitkään, mutta venäjän taitajia ja Venäjää tuntevia tarvitaan edelleen. Uuden koulun perustaminen taas myöhemmin tulevaisuudessa olisi iso työ. Jos koulu nyt lakkautetaan, menetetään paljon osaamista.

Anna-Kaisa Mustaparta (Helsinki, 14.01.2024)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…