Alumnit vastustavat Itä-Suomen koulun lakkauttamista

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#206

Itse olen ISKin kasvatti, ja koen että olen saanut peruskouluaikanani huiman paljon laadukkaampaa opetusta kuin tuttuni muissa kouluissa. ISK arvostaa ahkeruutta, työteliäisyyttä, tavoitteellisuutta, hyviä käytöstapoja, yhteistyötä ja muiden huomioon ottamista. Nämä ominaisuudet näkyvät jokaisessa ISKin entisessä ja nykyisessä opiskelijssa.

ISK opettaa muutakin kuin venäjän kieltä. Se opettaa syvällisempää ymmärrystä venäläisestä mielenmaisemasta ja kulttuurista, tavalla, johon mikään muu koulu ei Suomessa kykene. Tämä taito on Suomessa kilpailuetu; Venäjä on aina ollut yksi keskeisimpiä suuntaviivoja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, ja niin se tulemaan olemaan jatkossakin. Taitava ja viisas Venäjään liittyvä päätöksenteko vaatii kielitaidon lisäksi myös ymmärrystä, ja sen opettamisessa ISK on Suomen kovinta kärkeä.

ISK on Suomen mittakaavaan suhteutettuna eliittitason koulu. Koen olevani etuoikeutettu, kun olen saanut opiskella ISKissä ja olen ylpeä omasta ISKliäisyydestäni. En halua, että nykyisiltä ja tulevilta ISKiläisiltä viedään se oppimisen ilo ja mahdollisuus, joka itselleni tarjottiin aikanaan.

Lassi Löfman (Taipalsaari, 14.01.2024)

#209

Minulle ISK oli se tärkeä alusta josta kansainvälinen elämä ponnahti alulle. Olisi todella harmi jos kotikaupungissa ei enää olisi samaa mahdollisuutta seuraaville sukupolville. Vaikken itse enää asu Suomessa, Lappeenrannassa on paljon ystäviä joiden lapset olisivat halukkaita opiskella juuri ISK:ssa. Jos itse muuttaisin takaisin Suomeen, niin haluaisin omien lasten opiskelevan kansainvälisessä ynpäristössä ja mahdollisimman pienissä kouluissa/luokissa jossa ihmisten välinen vuorovaikutus on suuremmassa asemassa.

Anna Bents (Nottingham , 14.01.2024)

#215

Olen erittäin tyytyväinen ISK:in opetukseen ja iloinen kaikesta mitä koulun henkilöstö on minulle tarjonnut. Koulussa on vahva yhteishenki, erittäin hyviä opettajia, eikä ketään meidän eskari-9 luokilla kiusattu (niin kuin kaikissa muissa kouluissa kuulostaa olevan yleistä)
On monta muuta asiaa mistä kunta/ valtio pystyisi säästämään kuin koulutus. Ei muissa kouluissa tämän tasoista opetusta saa. Itä-Suomen Koulun opetus on laadukasta ja henkilökohtaista, jollaista ei muualta Joensuusta saa.
Päättäjille vielä muistutuksena- tämä koulu opettaa paljon, erittäin paljon muutakin kuin Venäjän kieltä. Sitä nyt ei tällä hetkellä tarvita, mutta kun hallinto idässä vaihtuu, niin käy kuin Saksan kielelle- sille on tällä hetkellä tarvetta.
Erityiskiitokset Joensuun yksikön Kurkelalle- paras opettaja 4ever! Sekä myös Jeskanen!

Vielä lopuksi- toivon saavani perheeni maksamillemme verorahoille vastinetta, en taidetta vaan jotain hyödyllistä.

Vertti Turunen (Joensuu, 14.01.2024)

#217

Tämän koulun pitää jatkaa!!! Se on elänyt monia vuosia, on paljon muuttunut parempaan suuntaan. Koulu ja sen tavat jatkuvasti kehittyivät! Kulttuurin, kielten, ystävyyden oppiminen! Pyydämme teitä että koulu jatkaisi omaa toimintaa!!

Inna Aleksandrova (Espoo, 14.01.2024)

#219

ISK on säilytettävä!

Anne Kaarina Keronen (Joensuu , 14.01.2024)

#230

Itä-Suomen koulua ei saa lakkauttaa. Olen ISKin alumni, joten voin todeta koulun tarjoaa ainutlaatuisen, kansainvälisen ja turvallisen ympäristön oppia ja opiskella. Venäjänkielen taitoa sen saavutettavuutta pitää vaalia Suomessa. ISK opettaa venäjää, sen kulttuuria ja historiaa tavalla, joihin muilla kouluilla ei ole resursseja ja osaamista. Työelämässä ISK-taustaani ja venäjänkielen taitoani on arvostettu.

En varmasti olisi nykyisessä elänäntilanteessani ilman Itä-Suomen koulua. Valinta mennä ISK:uun 5. luokalla oli yksi elämäni parhaimmista ja tärkeimmistä valinnoista. ISK tarjosi ainutlaatuisen, turvallisen, haastavan ja kannustavan kouluympäristön aina lukion loppuun saakka.
Älkää lakkauttako ISKiä.

Moona Kurttila (Twickenham , 14.01.2024)

#237

Itä-Suomen koulun ainutlaatuinen oppimisympäristö tarjosi hyvän pohjan elämälle ja olen voinut hyödyntää koulusta saatua Venäjä-osaamista myös yliopisto-opinnoissani.

Joonatan Penttinen (Vaasa, 14.01.2024)

#242

Lasteni turvallinen koulu tulee jatkua myös tulevaisuudessa. Lasten oikeus turvalliseen ja loistavaan opetukseen tulee jatkossakin olla mahdollista

Terhi Madekivi (Joensuu , 15.01.2024)

#246

ISK on Itä-Suomen ainoa kieliin erityisesti painottunut koulu. Lakkauttaminen heikentäisi huomattavasti alueen lasten oikeuksia syventyä kieliopintoihin. Koululla on merkitystä myös valtakunnallisesti venäjän kielen osaajien tuottamisessa. Heistä moni toimii aloilla, joilla kieli on tarpeellinen. Nuorilla on mahdollisuus saada koulun kautta monipuolisia kokemuksia kansainvälisyydestä, mikä tukee verkosto-osaamista myös aikuisena. Ymmärrän alueen taloudelliset ongelmat, mutta kyseinen oppilaitos voidaan nähdä myös vetovoimatekijänä, erityisesti yliopistokaupungeissa Lappeenrannassa ja Joensuussa. Nyt olisi aika kehittää koulujen kieliohjelmaa, ei lakkauttaa yksiköitä.

Niina Sinkko (Helsinki, 15.01.2024)

#258

Mielestäni pienluokat on parempi vaihtoehto oppilaalle, jossa voi keskittyä opettajan näkökulmasta oppilaaseen. Isot massaoppilas koulukeskukset voivat luoda usealle nuorelle ongelmia. Imatralla huomattu, että eritoten koulukeskuksissa on kiusaamistapauksia ja väkivaltaisuuksia.

Artem Riaikinen (Imatra, 15.01.2024)

#263

Koulun lakkauttaminen olisi erittäin lyhytnäköistä ja sen myötä Suomi, ja erityisesti Itä-Suomi, kärsisi suuren menetyksen kulttuurillisesti.

Vilma Romppainen (Tampere, 15.01.2024)

#264

Älkää viekö ISK lasten koulua!!!

Laura Asikainen (Lappeenranta, 15.01.2024)

#307

Sota ei lopu kouluja lakkauttamalla.

Jarno Hämäläinen (Budapest, 15.01.2024)

#314

Kahden opiskelijan äiti

Tatiana Huurinainen (Ruokolahti, 15.01.2024)

#322

Olen Joensuun ISK:n alumni ja sain kyseisestä koulusta laajan venäjän kielen & kulttuurin tuntemuksen. Sain kokea kansainvälistä kanssakäymistä koulujen välillä nuoresta saakka ja se on vaan avartanut omaa elämänkatsomustani. Lisäksi löysin oman kutsumukseni kouluni opettajien avulla ja olen siitä ikuisesti kiitollinen.

On todella lyhytnäköistä Lappeenrannan, Imatran ja Joensuun kaupungeilta lakkauttaa nämä koulut aikana, jolla venäjän kielen & kulttuurin osaamista tarvitaan entistä enemmän. Tämä on Putinin sota eikä sodan vuoksi kaikkea Venäjään liittyvää voi vaan lakaista maton alle ja kuvitella ettei sitä ole olemassakaan.

Oona Immonen (Helsinki, 15.01.2024)

#329

Joensuun iskin alumni.
Koulujen lakkauttaminen poliittisen tilanteen takia on typerintä, mitä voi tehdä. Ensisijaisesti tulevat kärsimään lapset ja nuoret!
Suomessa on hyvin paljon venäjänkielisiä, sekä nyt jo ukrainankielisiä lapsia, jotka ovat muutenkin yhteiskunnallisesti syrjäytymisen vaarassa!
Iskin tuoma yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunne on antanut venäjänkielisille lapsille hyväksytyksi tulemisen kokemuksen, tämä puolestaan on vahvistanut lasten/nuorten itsetuntoa ja auttanut hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Laadukas opetus ja helposti lähestyttävissä olevat opettajat (jotka parhaillaan ovat pysyneet rinnallamme kymmensiä vuosia!) ovat ohjanneet ja auttaneet oppilaita heidän yksilöllisiä tarpeitaan huomioonottaen tulevassa ammatinvalinnassa ja uran kehityksessä.
Koulumme oppilaat ovat aina olleet avarakatseisia ja kulttuurillisesti sivistyneitä, kielitaito on aina rikkaus!
Pitäisi ottaa huomioon, että kieltä ei puhuta ainoastaan Venäjällä, vaan esimerkiksi monissa Baltian maissa !

Nyt ollessani psykiatrinen sairaanhoitaja ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kognitiivisen psykoterapiakoulutuksen koulutettavana, korostan, että venäjänkielentaito on erittäin hyödyllinen niin nyt kuin vielä vuosienkin päästä. Venäjänkielisiä, Ukrainalaisiakin avuntarpeessa olevia, eri-ikäisiä henkilöitä on jonoksi saakka ja he kaipaavat apua ja palveluja omalla kielellään.

Daria Westman (Pyhtää, 15.01.2024)

#348

Venäjän kielelle tulee olemaan aina tarvetta Suomessa!

Victor Blomfeldt (Turku, 16.01.2024)

#349

Maantieteellinen fakta ei muutu vaikka mikä konflikti olisi itänaapurissa. Olemme edelleen Venäjän naapurivaltio ja kielitaitoa tullaan tarvitsemaan vähintäänkin yhtälailla jatkossakin.

Laura Kuosmanen (Joensuu, 16.01.2024)

#355

Iskiä ei saa lopettaa!!

Aarni Laitinen (Joensuu, 16.01.2024)

#368

Itä-Suomen Koulun roolia kansainvälisen kulttuuriymmärryksen ja yrittäjyyden kasvattajana on aliarvioitu. Kaupunkien ehdotuksessa ei ole tarkasteltu kielikoulun laajempaa merkitystä.

Olin itse Itä-Suomen Koulussa 5. luokalta lukioon 1998-2006 ja sain kielikoulun myötä sysäyksen englanninkieliseen kansainvälisen kaupan opintoihin ja lopulta yrityksien perustamiseen ja monien ihmisten (mukaanlukien ulkomaalaistaustaisten ihmisten) työllistämiseen kotikaupungissani.

Kielikoululle ja erilaisten kulttuurien tuntemukselle on tarvetta yhteiskunnassamme jatkossakin, vaikka yhteistyötä ei valtioiden ja yritysten välillä olisikaan pitkään aikaan.

Joona Kotilainen (Joensuu, 16.01.2024)

#374

Toivon, että Itä-Suomen koulu säilytetään, sillä on paljo arvoa opiskelijoille sekä lappeenrantalaisille. Toivon että päättäjät avaavat silmänsä. Mikäli Itä-Suomen koulu lakkautetaan tuntuu itsestäni että koko lapsuus heitetään kankkulan kaivosta alas ja sitä eivät päättävät osaa ymmärtää, joten toivon että he edes yrittäisivät ymmärtää ennen kuin tekevät häitiköityjä päätöksiä. Ja minun mielestä salassa tehdyt päätökset ovat väärin kaupunkilaisia kohtaan, ymmärrän että kesken eräisiä päätöksiä ei tuoda julki, mutta niistä pitää tiedottaa että jotain on tekeillä.

Birgitta Venäläinen (Lappeenranta, 16.01.2024)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…