Antiikin materiaalisen kulttuurin opetuksen on jatkuttava Helsingin yliopistossa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#12

Antiikin kulttuurin opintokokonaisuuden lakkauttamisen esittäminen on suorastaan häpeällistä toimintaa Helsingin yliopistolta. Kyseessä on lyhytnäköinen ja typerä ajatus, jolla tulee olemaan kauaskantoisia, negatiivisia vaikutuksia. Älkää tehkö sitä.

Laura Nissin (Helsinki, 26.01.2024)

#13

Suomalainen antiikintutkimus on korkeatasoista ja tunnustettua maailmalla. Suomen johtavana ja sivistysperintöön sitoutuvana yliopistona Helsingin yliopistolla ei ole varaa olla tarjoamatta opetusta sivistysperintömme juuria luotaavassa klassillisen arkeologian oppiaineessa. Lakkauttaminen paitsi rampauttaa tieteemme tasoa myös aiheuttaa merkittävän kansainvälisen mainehaitan yliopistolle.

Lassi Jakola (Ateena, 26.01.2024)

#20

Jos suunnitelmat antiikin materiaalisen kulttuurin opetuksen lopettamisesta toteutuvat, se ei tarkoittaisi ainoastaan yliopiston sivistystehtävän murentamista ja kulttuurimme keskeisen perustan unohtamista. Vaikutus olisi käytännössä synkkä myös lukuisille opiskelijoille ja tiedekunnan oppiaineille (latina & kreikka; historia; taidehistoria; arkeologia; monet kulttuurintutkimuksen oppiaineet, jne. - ja myös moni teologi joutuisi tästä kärsimään). Eikä vaikutus heijastuisi vain Suomessa opiskeleviin ja suomalaisissa yliopistoissa tehtävään tutkimukseen: myös Suomen ulkomailla toimivat tieteelliset instituutit (Rooma, Ateena, Lähi-Itä), joiden keskeisiin tehtäviin kuuluu antiikin maailman materiaalisen kulttuurin tutkiminen ja ymmärtäminen, menettäisivät viimeisenkin yhteyden tämän alan opetukseen ja koulutukseen Suomessa. – Olisi hyvä miettiä tarkasti, miten kauaskantoisia seurauksia lyhytnäköisillä päätöksillä voi olla.
-MK
Kreikan kielen ja kirjallisuuden prof. (HY)

Mika Kajava (Helsinki, 26.01.2024)

#38

Tilanne on juuri päin vastoin kuin dekaani Hiidenmaa julkisuudessa olleiden kommenttiensa perusteella luulee: antiikin materiaalisen kulttuurin valinnaiset opinnot ovat taidehistorian, historian, arkeologian ym. oppiaineiden opiskelijoille ainoa tapa todella perehtyä antiikin materiaaliseen kulttuuriin. Antiikkia kyllä käsitellään monissa oppiaineissa, mutta vain hyvin pinnallisella tasolla, koska mihinkään ei ole resursseja. Näpit irti meidän antiikista!

Tommi Aho (Helsinki, 26.01.2024)

#41

Antiikin materiaalisen kulttuurin opetuksen loppuminen Helsingissä vaarantaisi vakavasti antiikin historiaan kohdistuvan monitieteisen ja korkeatasoisen tutkimuksen tulevaisuuden Suomessa. Suomen historiallisen seuran puheenjohtajana olen hyvin huolissani tilanteesta.

Ville Vuolanto (Tampere, 26.01.2024)

#63

Oppiaineen kurssitarjonta on ollut äärimmäisen tärkeä pohja historiantutkijalle.

Roosa Kallunki (Helsinki, 26.01.2024)

#64

Antiikki on koko länsimaisen sivistyksen pohja, ja on anteeksiantamattoman lyhytnäköistä lopettaa sen opetus.

Janna Lund (Helsinki , 26.01.2024)

#65

Absurdi ajatus, että yliopisto, jonka arvoihin kuuluu sivistys, pyrkii supistamaan antiikin opetuksen vanhanaikaiseen kirjallisten lähteiden ylivaltaan.

Maria Ylönen (Helsinki , 26.01.2024)

#86

Antiikin tutkimus on kaiken sivistyksen perusta ja sen jatkaminen todella tärkeää nykypäivän maailmassa, jossa vaanii ahdas kulttuurin vastainen ilmapiiri.

Helena Wahala (Helsinki, 26.01.2024)

#106

Klassisen arkeologian opetuksen tulee säilyä Suomessa edes jossain muodossa.

Petri Myllynen (Helsinki , 26.01.2024)

#130

The excellence of Finnish scholars in the fields of classical archaeology and, more generally, ancient cultures, is recognized all over Europe and beyond. As an Italian scholar in the field of legal history I am in touch and I regularly collaborate with researchers who work in the fields of archaeology, ancient history, and Roman law at the University of Helsinki. Many of them are Finnish, and many others aren't. This is also very important because attracting researchers from other countries confirms the excellence of both research and teaching. Finland gained an important position in the academia as far as classical archaeology is concerned (just think about the great tradition of the Institutum Romanum Finlandiae in Rome) and it would be incomprehensible to me not to treasure this tradition (which, by the way, resulted in several fundings also from the EU) disbanding the teaching of Ancient Culture at the University of Helsinki.

Stefania Gialdroni (Padova, 26.01.2024)

#131

Kunnollisen humanistisen tiedekunnan perustehtävänä on kattaa mahdollisimman monta humanistisen tiedon osa-aluetta, ja antiikin materaalinen kulttuuri on olennainen osa-alue. Suomalaisella ns. suurella yleisöllä on yhtä suuri oikeus saada tutkittua tietoa tästä kulttuurista suomeksi kuin suurella yleisöllä muissa sivistysmaissa.

Olli Salomies (Helsinki, 26.01.2024)

#135

Antiikin kulttuurin opetus on äärimmäisen tärkeää varsinkin nykyaikana yleissivistyksen ylläpidon ja laajentamisen vuoksi!!!

Johanna Paukkonen (Raisio, 26.01.2024)

#136

Hei, Ymmärrän että säästötoimet yliopistoilla ovat tuntuvat ja leikkurin alle pitää uhrata jotakin. Vaihtoehtobudjetin mukaan hintana on kuitenkin koko linjan menettäminen Suomesta, kun maan pääkaupunki ei enää järjestä tohtoritason opetusta. Määrätietoiset opiskelijat hakeutuvatkin alunperin jo ulkomaille opiskelemaan, koska Suomi luopuu viimeisessäkin yliopistossa syventävästä opiskelusta tutkintoon,... Uskoisin että vielä vaihtoehtoja leikkurille löytyisi esim päällekkäisistä kursseista tai muita vaihtoehtoja tarkastelemalla! Kutsummeko jatkossa ostopalveluna saksalaisia/englantilaisia/espanjalaisia tänne tutkimaan historiaamme?
Pyydän arvoimaan vielä mainehaittaa Helsingin yliopistolle!
Kunnioittavasti,
Heli Ylönen
Ekonomi, Halikko

Heli Ylönen (Halikko, 26.01.2024)

#140

Antiikin kulttuuria on mahdotonta tutkia tai ymmärtää ilman materiaalista evidenssiä. Sen ymmärtämiseksi täytyy olla jatkossakin koulutusta Helsingin yliopistossa.

Sonja Anna Karin Dahlgren (Helsinki, 26.01.2024)

#146

Villa Lanten ystävät - Villa Lantes Vänner ry. toivoo, että yliopisto pyörtää päätöksensä ja jatkaa antiikin materiaalisen kulttuurin opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä ja sivistyksen siirtämistä uusille sukupolville. Yhdistyksen nimissä puheenjohtaja Minna Malja

Minna Malja (Kouvola, 26.01.2024)

#157

I think it is very important to maintain the diversity of study programs in Europe. It is important that there is still the opportunity to study ancient cultures in Finland.

Jessica Bartz (Berlin, 26.01.2024)

#178

Millä ihmeellä perustellaan se, että tällainen sivistyksen peruspilari ollaan purkamassa? Tällainen päätös on katastrofi jonka heijastukset ovat aivan uskomattoman laajat.

Simo Kärki (Helsinki, 26.01.2024)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…