Antiikin materiaalisen kulttuurin opetuksen on jatkuttava Helsingin yliopistossa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2603

Iytseni mukaanlukien, tiedän lukuisia ihmisiä, joiden tulevien, kenties toisaalla tapahtuvien ja merkittävien tieteellisten ja taiteellisten opintojen ja saavutusten perusta on luotu HY:n humanististen tieteiden perusopinnoissa.

Ilkka Ruuhijärvi (Helsinki, 05.02.2024)

#2661

People in Finland should be able to study ancient material culture, indispensible for the study of not only ancient history and art in their own country! Axing it, will severely decrease research output and academic excellence in a variety of subjects as well as reputation of Helsinki university.

Anja Ulbrich (Oxford, 10.02.2024)

#2668

Deleting Ancient Cultures at Helsinki University would be a huge impoverishment, on several levels. Please reconsider this decision and search for a solution!

Sofie Vanhoutte (Bruges, 11.02.2024)

#2716

Tämä oppiaineen lakkautus koskettaa kaikkia meitä. Kun tietoa ei siirretä eteenpäin, se ennen pitkää katoaa. Näen tämän yleisenä tiedon arvostuksen laskun seurauksena. Antiikin kielten ja kulttuurien opetuksen on jatkuttava!

Aisla Uuttu (Janakkala, 19.02.2024)

#2767

Keskiajan tutkimuksen seura Glossa ry ilmaisee syvän huolensa koskien Helsingin yliopiston suunnitelmia lakkauttaa antiikin materiaalisen kulttuurin opetus. Lyhytnäköisen päätöksen seuraukset voivat olla kauaskantoisia, sillä kyseisen opetuskokonaisuuden lakkauttaminen vaikuttaisi negatiivisesti paitsi Helsingin yliopiston opetustarjontaan myös suomalaisen akateemisen yhteisön harjoittamaan monipuoliseen ja laadukkaaseen tutkimukseen. Glossa ry haluaa myös painottaa mahdollisen lakkautuspäätöksen kerrannaisvaikutuksia suomalaiselle vanhempien aikojen tutkimukselle antiikintutkimuksen ja keskiajantutkimuksen tiiviin yhteistyön vuoksi. Antiikin materiaalisen kulttuurin opetuksen mahdollinen lakkauttaminen on osa huolestuttavaa ilmiötä, jossa säästötoimet sekä Helsingissä että Suomessa ja maailmalla laajemminkin kohdistetaan vanhempien aikojen opetukseen ja tutkimukseen. Antiikin materiaalisen kulttuurin ymmärtäminen on olennainen osa kulttuuriperintömme ja yhteiskuntamme menneisyyden ymmärtämistä.
Suomalaisella antiikin tutkimuksella on pitkät perinteet ja ja se on myös kansainvälisesti hyvin korkealle arvostettua. Helsingin yliopistossa tarjotulla antiikin materiaalisen kulttuurin opetuksella on keskeinen merkitys alan suomalaisen huippuosaamisen vaalimisessa ja kehittämisessä.

Vetoamme Helsingin yliopiston päätöksentekijöihin antiikintutkimuksen tulevaisuuden turvaamiseksi. Korostamme, että opetuksen ja tutkimuksen jatkuvuus on välttämätöntä, jotta suomalainen antiikintutkimus säilyisi elinvoimaisena osana akateemista yhteisöä ja sen tieteellistä toimintaa.

Glossa – Keskiajan tutkimuksen Seura ry

Glossa Keskiajan tutkimuksen seura (Helsinki, 27.02.2024)

#2789

Fyysikkokin ajattelee, että tämä on puolustamisen arvoinen asia!

Viljami Sairanen (Hämeenlinna, 22.03.2024)

#2791

Länsimaisen sivistyksen pohja. Ei pureta sitä.

Tiina Piilola (Jyväskylä, 01.04.2024)

#2796

Onko yhdestäkään maasta tullut USA:n vierailun seurauksena rauhanomaista tai menestyvää?
GOOGLETA

Vappu Aatto (Tuntematon, 18.04.2024)