Simolan koulu säilytettävä!

Lappeenrannan kaupunki haluaa lopettaa lähivuosina kaikki maaseudun koulut ja näistä ensimmäisenä Simolan koulun. Simolan koulu on kaupunkimme vanhimpia kouluja, perustettu jo vuonna 1903. Korkeasta iästään huolimatta on koulu hyvässä kunnossa ja sisäilmaltaan täysin terve. Lähivuosina koululle on investoitu mm. porakaivo ja uusi lämmityskattila. Luokkatilat ovat viihtyisät ja avarat sekä myös laitteistoltaan modernit.

Koulun ilmapiiri on kannustava, positiivinen sekä huomioonottava. Pienen koulun ehdoton etu on, että jokainen lapsi huomataan ja otetaan huomioon. Koulu on lapsiystävällinen, jossa lapset saavat olla lapsia koko alakoulun ajan. Tämä ei ole mikään itsestäänselvyys tänä päivänä. Lisäksi koulun rikkautena on yhteisöllisyys, samassa leikissä on hyvin usein lapsia kaikilta luokilta, kaikki tuntevat toisensa yli luokkarajojen. Kaikki pitävät toisistaan huolta, ketään ei jätetä yksin.

Koulun sijainti metsäisellä alueella luo rauhallisuutta oppilaisiin, antaa mahdollisuuden monipuolisiin välituntileikkeihin ja lisää lasten luovuutta leikkiin hyödyntämällä luonnosta löytyviä materiaaleja. Sen lisäksi, että lapset liikkuvat välitunneilla, iso osa oppilaista kulkee kouluun jalkaisin tai pyörällä. Päivittäinen liikuntasuositus täyttyy Simolan koulun lapsilla jo pelkästään näillä toimilla. Mikäli koulu lopetettaisiin, kaikki koulun oppilaat olisivat koulukuljetusten piirissä ja se jos mikä maksaa.

Pienet ryhmäkoot, vaikkakin yhdysluokissa, antavat lapsille paremmat mahdollisuudet oppia uusia asioita. Tämä auttaa myös erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, lapset saavat helpommin yksilöityä opetusta. Tämä jos mikä on lapsen edun mukaista.

Simolan koulu on myös ainoita, joissa oppilasmäärän ennustetaan palaavan tämän hetkisiin lukemiin muutaman pienemmän vuoden jälkeen https://www.lappeenranta.fi/media/Blogit/Palveluverkon%20pohjaesityksen%20diat%20110124_julkaistu.pdf s.36.

Simolan koulu toimii myös kyläläisten toiminnan keskipisteenä. Kylätoimikunnan järjestämät tapahtumat koululla keräävät suuren joukon kyläläisiä yhteen, aktiiviset vapaaehtoiset hoitavat talvisin luistelukaukaloa. Samoin myös kuntoradalle ajetaan talkoovoimin latuja kyläläisten ja koulun iloksi. Muutama vuosi sitten koulun ympäristöön rakennettiin talkoovoimin myös 7-väyläinen frisbeegolfrata, joka on varsin suosittu.

Kaupungin ja varsinkin koulupuolen taloustilanne on kaikilla tiedossa. Tästä huolimatta, toivoisimme että panostaisitte lapsiin jo nyt. He ovat tulevaisuutemme. Sen sijaan, että lopettaisitte viimeisiä elossa olevia kyläkouluja ja laittaisitte lapset istumaan pahimmillaan yli kaksi tuntia päivässä linja-autoon (puhelin kädessä, sitähän lapset tekisivät), antakaa heille mahdollisuus olla lapsia. Antakaa heille mahdollisuus opiskella pienemmissä, turvallisissa ryhmissä, liikkua ja telmiä koulupäivän aikana vain mielikuvitus rajana. Se jos mikä on satsausta tulevaisuuteen.

Tehdään Lappeenrannasta lapsiystävällinen kaupunki ja pidetään pienemmät koulut pystyssä. Koulu on koko kylän sydän.  


Simolan koulun vanhempaintoimikunta ja Simolan ja lähikylien kylätoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään