KYLLÄ Sipoon maa-alueluovutuksille

Helsinki saa liittää valtion avustuksella Sipoon maita ja vesialueita Helsinkiin lakiin perustuvan oikeuden ja mahdollisuuden nimissä

Suomessa laki antaa mahdollisuuden "ottaa" toiselta kunnalta/kaupungilta maata ns. yleisen ja laajan kansalaisedun" nimissä. Helsinki haluaa Sipoon kunnan maa- ja vesialueita itselleen perustelulla pääkaupungin kehittäminen. Tavoitteiksi luetellaan mm. Helsingin asuntojen hintojen rauhoittuminen ja tasaantuminen.

Suomessa kansalaismielipiteitä ja -äänestyksiä suoritetaan hyvin harvoin. Nyt on mahdollisuus antaa mielipiteensä kiistaan, jossa on kaksi selkeää osapuolta; ei maaluovutuksille ja kyllä - haettaessa ratkaisuja enemmistön ja suuremman etujen mukaisesti. Asia voi olla myös periaatteellinen, sillä "maan pakkoluovutusperiaate" voi yleistyä muuallekkin. Huom. meneillään olevat "paimentavat" kuntaliitosasiat.

Nyt voit tällä nimikeräyksellä ottaa kantaa ja ilmaista mielipiteesi Helsingin oikeudelle saada lisämaata ja vesialueita yleisen ja laajan edun nimissä kehittämään pääkaupunkiamme antamalla nimen tähän KYLLÄ adressiin.

Helsingillä on oikeus yleisen ja koko maan edun nimissä vahvan pääkaupungin puolesta liittää itseensä lisämaita yli puolen miljoonan ihmisen kaupungin lisärakentamisen kehittämiseksi.

(Tässä ei oteta kantaa operaation kaupalliseen puoleen, maasta ja vesialueista maksetaan ilmeisesti myöhempien sopimuksien mukaisesti maa-alueluovutuksen tapahtuessa)

Ilkka Luoma

Ruotsin ruotsiksi:

I Finland ger laget en möjlighet att "ta" från en anna kommun/stad land i
namnet av s.k. "allmän medborgarförmån". Helsingfors vill ha Sibbo kommuns
jord- och vattenområden för sig själv på grund an utvecklingen av
huvudstaden.
Som mål sägs bl.a. att bostädernas pris i Helsingfors inte blir för höga
utan prisförhöjningen blir jämnare.

I Finland har medborgarnas åsikter frågats mycket sällan. Nu har du en
möjlighet att uttrycka din åsikt i saken som har två klara sidor: JA och
NEJ.


Nu kan du med denna namnförsamling ta ställning till och uttrycka din åsikt
för Helsingfors rättighet att ta mera land- och vattenområden och utveckla
huvudstaden i namnet av en stor fördel och säga JA till denna adress.

Helsingfors har en rättighet i namnet av en allmän fördel att foga till sig
mera land för att utveckla huvudstaden som har en halv miljon mera människor
och bygga bostäder för dem.

(här tas man inte ställning till operationens ekonomiska sida: vad betalas om
jord- och vattenområden uppenbarligen senare om avträdelsen händer)

Ilkka Luoma

(käännös Leena Luoma, ruotsinkielen opettaja Vantaalaisessa lukiossa)