SISÄILMALTAAN PUHDAS VÄISTÖTILA SEPON KOULUN LAPSILLE

Sepon koulun ala-asteen oppilaiden väistötilat ovat suunniteltu järjestettäväksi useammaksi vuodeksi Pohjois-Tapiolan koulun tiloihin uuden yhteiskoulun valmistumisen ajaksi alkaen tammikuusta 2020. Ainoa turvallinen väistötilavaihtoehto on lasten terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön järjestämiseksi ovat puhtaat, uudet tai uudenveroiset tilat esimerkiksi siirto- tai parakkikouluna nykyiselle tontille. Ei opetuksen järjestäminen toiseen sisäilmaongelmaiseen ja homeiseen kouluun.

On myös tärkeä tuoda esiin yhdenvertaisuusperiaate, joka ei tule toteutumaan nykyisessä väistötilasuunnitelmassa. Osa oppilaista ja henkilökunnasta sijoitettaisiin nykyisessä suunnitelmassa sisäilmaltaan puhtaisiin parakkirakennuksiin ja osa joutuisi terveysriskien uhalla Pohjois-Tapiolan koulun tiloihin.

Tällä adressilla vaadimme yhdenvertaisia ja sisäilmaltaan terveitä ja puhtaita opetustiloja kaikille Sepon koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Vaadimme myös, että väistötiloina ei käytetä Pohjois-Tapiolan koulun tiloja vaan tilat tulee järjestää parakki- tai siirtokouluratkaisuna koulun tontille. 

Allekirjoitathan tämän, jotta saisimme voimaa tähän tärkeään hankkeeseen lastemme terveyden puolesta.

Taustatietoa:

27.5.2019 pidetyssä asukastilaisuudessa käytiin läpi Espoon kaupungin opetustoimen ja Tilapalveluiden taholta esitys, jossa kerrottiin väistötilaratkaisuista ja Pohjois-Tapiolan koulun väistötilassa tehtävistä korjaustoimenpiteistä ennen tammikuuta 2020 alkavaa väistöä. Espoon kaupunki ehdotti Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle, että Sepon koulun oppilaat sijoitetaan väistöön Pohjois-Tapiolan koulun rakennukseen.  

A-insinöörien tekemän kuntotutkimuksen loppulausunto osoittaa, että Pohjois-Tapiolan koulurakennus on elinkaarensa päässä. Tilat todetaan käyttökelvottomaksi ilman erittäin suuria ja kalliita korjaustoimenpiteitä. Nyt tilojen osalta on tehty korjaussuunnitelma, jonka mukaan rakennuksessa on tarkoitus tiivistää vuotokohtia ja alipaineistaa tiloja. Näiden toimepiteiden tavoite on se, että epäpuhtaudet eivät kulkeutuisi sisäilmaan. Vastaavat toimet on tehty muihin koulurakennusten osiin ja ne ovat osoittautuneet epäonnistuneeksi ja epäpuhtauksista on kärsitty näissä opetustiloissa (louhentien rakennus). Tilapalvelut eivät takaa, että A-insinöörien laatimat korjaustoimenpiteet takaisivat oppilaille turvallista ja terveellistä oppimisympäristön Pohjois-Tapiolan kohteessa. Pohjois-Tapiolan koulu on määrätty purettavaksi, joten suunnitelmissa on ainoastaan tehdä minimikorjaukset.

Asiassa konsultoitujen asiantuntijoiden mukaan näin monimuotoisen vanhan tilan saattaminen sisäilmaltaan puhtaaksi on mahdotonta ja kukaan ei pysty takaamaan, että sisäilmahaittoja ei tulevaisuudessa korjaustoimista huolimatta olisi. A-insinöörit eivät myöskään ota vastuuta korjaustoimien onnistumisesta. 


Anette ja Juha-Matti Raunio, Johanna Kivimäki ja Jouni Alho    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Anette ja Juha-Matti Raunio, Johanna Kivimäki ja Jouni Alho voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö perintövero poistaa?