Siviilipalveluksen lyhentäminen

Työministeri Lauri Ihalainen

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea totesi heinäkuussa 2013 antamassaan Suomea koskevassa määräaikaisraportissa, että siviilipalveluksen kesto on edelleen rangaistuksenomainen ja kehotti Suomea lyhentämään sitä. Lausunto perustuu kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, joka sitoo Suomea. Ihmisoikeuskomitealla on sopimuksen tulkintavalta.

Asiaa koskevaan eduskuntakysymykseen 19.12.2013 antamassaan vastauksessa työministeri Lauri Ihalainen kuitenkin ilmoitti, ettei "hallituksessa ole vireillä suunnitelmia siviilipalveluksen lyhentämisestä". Siviilipalvelus kestää nykyisin 347 vrk. Tämä on yli kaksi kertaa varusmiespalveluksen lyhin kesto (165 vrk).

Piittaamattomuus Suomen kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista ei ole hyväksyttävää. Vaadin hallitusta aloittamaan välittömästi toimenpiteet ihmisoikeussopimusten mukaisen siviilipalveluksen keston toteuttamiseksi. Mikäli tämä osoittautuu edelleen ylivoimaiseksi, tulee ottaa harkittavaksi siviilipalvelusjärjestelmän lakkauttaminen ja kaikkien aseistakieltäytyjien vapauttaminen palveluksesta. Asevelvollisuutta vielä ylläpitävistä maista näin on toimittu Norjassa, jossa siviilipalveluksen toimeenpano lopetettiin vuonna 2012.


Aseistakieltäytyjäliitto ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Aseistakieltäytyjäliitto ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Onko oikein, että asevelvollisuus koskee vain miehiä?