Savonlinnan OKL on säilytettävä!

Savonlinnan OKL on säilytettävä ja sen tarjoamaa opettajakoulutusta on yhä kehitettävä monialaisemmaksi.

Opetusministeriö selvittää parhaillaan suomalaisen opettajakoulutuksen tilannetta ja tulevaisuutta, mikä on kiistämättä välttämätön toiminto Suomen koulutuspolitiikan virkamiesvalmistelussa. Useat tekijät kuten sisäinen muuttoliike, nuorien ikäluokkien kapeneminen, yliopisto-organisaatioiden keskittäminen, erityisopetuksen kasvanut tarve ja monikulttuurisuus ovat vakavia haasteita uudistuvalle opettajakoulutukselle.

Opettajakoulutuksen pitää katsoa tulevaisuuteen ja alueelliset vahvuudet pitää kyetä hyödyntämään koko kansakunnan hyväksi. Pienet yliopistoyksiköt ovat uhanlaisia tänä aikana, jolloin tietty keskittämisen ihanuus vallitsee suomalaista yliopistopolitiikkaa. Hintalappu-ajattelulla laskettuna aina valtionhallinnossa pienet yksiköt eivät ole automaattisesti kalliimpia tai tehottomampia kuin suuret yksiköt.

Aluepoliittisesti maakuntien yliopistot ja campukset ovat olleet erittäin onnistuneita ratkaisuja, mikä voidaan todistaa Oulun yliopiston esimerkillä. Kukaan ei liene pysty kiistämään yliopiston olennaista vaikutusta Oulun 1990-luvulla alkaneeseen voimakkaaseen kehitykseen. Yliopistot ovat sekä henkisesti, että taloudellisesti erittäin tärkeitä omalla sijaintialueillensa, sillä niiden monipuolinen vaikutus säteilee yli kuntarajojen.

Katson, että Savonlinnan OKL:llä kuten muillakin pienillä yksiköillä; Hämeenlinnalla, Raumalla ja Kajaanilla on sijansa Suomen koulutuskartalla. Niiden toimintoja tulee kehittää, esimerkiksi Savonlinnan yksikössä voidaan erikoistua ensimmäisenä kouluttamaan opettajia yhtenäiseen peruskouluun vuosiluokille 1 - 9.

Vetoan tällä sähköisellä adressilla teihin kaikkiin ajatteleviin ihmisiin!


Jaro Koikkalainen    Ota yhteyttä adressin tekijään