Säilyttäkää Soinisen koulu

Helsingin kaupunki on julkistanut 6.11.2006 ulkopuolisen konsultin tekemän ehdotuksen kouluverkon uusimisesta. Uudistuksen mukaan Helsinki aikoo sulkea parikymmentä koulua. Ensimmäisenä suljettavien joukossa on Soinisen koulu.

Koulussamme on vajaa kolmesataa yleis- ja erityisopetuksen oppilasta. Oppilaiden siirtely eri kouluihin tuhoaisi kouluyhteisön ja sen aikaansaaman yhteistyöverkoston eri sidosryhmien (päiväkodit, sosiaalipalvelut, vammaisneuvola, sairaala, terapeutit ym.)kanssa.

Koulu on alueen lapsille paitsi oppimispaikka myös turvaa ja yhteenkuuluvuutta luova kasvualusta. Kaupungin tavoitteena on lähikouluperiaatteen mukaisesti mm. syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden lisääminen. Lakkauttamalla Soinisen koulun kaupunki siis toimisi omien tavoitteittensa vastaisesti.