Seilin saari uhattuna!

seili_sos_sjalo.jpg

 

Ainutlaatuista Seilin saaren kulttuuriympäristöä ollaan muokkaamassa peruuttamattomalla tavalla. Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos on toiminut Seilin saaren vanhan mielisairaalan alueella vuodesta 1964. Saari on soveltunut laajamittaisen ympäristöntutkimuksen tukikohdaksi täydellisesti, mikä on osaltaan taannut historiallisesti arvokkaiden rakennusten kunnossapidon. Kun Seilin mielisairaala lopetettiin vuonna 1962, saaressa oli paljon peltoaukeita, joista suurimpaan osaan Metsäntutkimuslaitos istutti koeistutuksina puuntaimia. Koska laajamittaiselle maanviljelykselle ei ollut enää tarvetta, saari jäi luonnontilaan noin neljän vuosikymmen ajaksi. Monimuotoinen luonto levittäytyi saarelle ja otti saaren omakseen mielisairaala-ajan agraaritalouden jälkeen. 1990-luvun lopulla Seilin saari liitettiin osaksi Natura-luonnonsuojelualuetta.

 

Seilin saari on ollut vuosikymmenten ajan suosittu matkailukohde. Veneilijät ovat yöpyneet kirkkolaiturissa ja muut matkailijat ovat päässeet saareen yhteysaluksella ja charter-veneillä. 1990-luvulla kyseltiin usein, eikö saareen voida rakentaa matkailijoita varten vessoja ja muita matkailupalveluja. Yliopiston kanta oli, ettei saaren luonto kestä matkailijavirran kasvua, joten lisäpalveluja ei tule. Ainoat yleisölle tarkoitetut kuivakäymälät rakennettiin museokirkon läheisyyteen vasta 1990-luvun lopussa. Turun yliopisto vastusti voimakkaasti vuonna 2005 Seilin reitillä aloittanutta yksityisomisteista, tiheäliikenteistä yhteysalusta M/S Lintaa, sillä laiva toi matkailijoita Seiliin moninkertaisesti aikaisempaan yhteysalukseen verrattuna.

 

Muutoksen tuulet virisivät, kun yliopistot erkaantuivat valtion omistuksesta vuonna 2008. Saaristomeren tutkimuslaitos oli tähän saakka maksanut vuokraa käyttämistään rakennuksista Seilissä, mutta tilanteeseen oltiin tyytymättömiä. Lopulta Turun yliopisto osti tutkimuslaitoksen käyttämät alueet ja rakennukset vuonna 2015 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä, jonka suurin osakkeenomistaja on Suomen valtio.

 

Pian maakauppojen jälkeen suhtautuminen matkailuun muuttui merkittävästi. Kävijävirran lisääntymisessä ei nähty vastaavaa uhkaa Seilin luonnon kestokyvylle kuin aiemmin, joten Turun yliopisto vuokrasi osan tutkimuslaitoksen tiloista yksityiselle matkailuyrittäjälle majoitus- ja ravintolatoiminnan aloittamiseksi vuonna 2017. Vuosittaisen matkailijamäärän povattiin nousevan kymmeniin tuhansiin. Turun yliopisto ei nähnyt tarpeelliseksi ilmoittaa suunnitelmistaan muille saaren asukkaille sanallakaan ennen hankkeen julkistamista Turun Sanomissa joulukuussa 2016.

 

Sen sijaan, että Turun yliopisto vaalisi käyttämiään ja omistamiaan kulttuurihistoriallisia rakennuksia, sen aikomuksena on myydä Seilin vanhaa rakennuskantaa yksityisille omistajille. Muun muassa 1700-luvulla rakennettu vanha pappila ja vuonna 1910 rakennettu puusepän verstas halutaan muuttaa pikavipin tavoin nopeaksi käyttövaluutaksi. Vierasvenesataman laajentaminen sekä uudisrakennukset matkailijoita varten lienevät suunnitelmissa. Lisäksi vuosikymmenet tutkimusaineistona toimineen maaston keskeltä kaavaillaan lohkottavan tontteja myytäväksi.

 

Peruuttamattomat muutokset uhkaavat Seilin saarta ja ne on siksi pysäytettävä! Harva vastustaa matkailupalvelujen maltillista parantumista, mutta hankkeen laajuus ja salamyhkäisyys huolestuttaa monia. Opiskelijoiden ja tutkijoiden saari on muuttumassa rauhattomaksi huvipuistoksi. Miksi hyvin hoidetun, historiallisen rakennuskannan ja sitä ympäröivän monimuotoisen luonnon eheys halutaan hajottaa ja rikkoa? Yliopisto unohtaa ihmisikää pidemmän vastuunsa vanhojen kulttuuriympäristöjen edunvalvojana. Vuokralaisesta on tullut tuhlaajapoika.

 

Puolusta Seiliä! Tule mukaan ja allekirjoita adressi.

 

(http://www.facebook.com/proseili)


Pro Seili-Själö ry    Ota yhteyttä adressin tekijään