Järvenpään sosiaalisairaalan puolesta; Reumasairaalan kohtalo ei saa toistua

Järvenpään sosiaalisairaala on vuodesta 1951 toiminut valtakunnallinen erityisyksikkö, joka kuuluu ns. kolmanteen sektoriin. JSS toimii voittoa tavoittelemattomalla periaatteella A-klinikkasäätiön alaisuudessa.
JSS:ssa hoidetaan vaikeasti päihdeongelmaisia henkilöitä, joilla on psyykkisiä oheissairauksia, kuten kaksisuuntainen mielialahäiriö, vakava persoonallisuushäiriö tai skitsofrenia. Hoidot voivat olla monipäihderiippuvaisten vaikeita katkaisuhoitoja, kriisihoitoja tai suunniteltuja kuntoutusjaksoja. JSS on ainoa laatuaan Suomessa.

Lääkäri arvioi päihdekuntoutuksen tarpeen, mutta kunta voi lääkärin arviosta huolimatta päättää olla myöntämättä maksusitoumusta. Päihdepotilaan kuntoutus- ja laitoshoito on harkinnanvaraista. Viime vuosien aikana maksusitoumusten saanti on muodostunut lähes mahdottomaksi kuntien kurjistuneen taloustilanteen vuoksi.

Kuntien kilpailuttaessa palvelunsa raha ratkaisee. Moniammatillista erityisosaamista vaativa moniongelmaisten ihmisten hoito on kallista. Kalliimmaksi tulee kuitenkin vaikeasti päihderiippuvaisen, psyykkisesti oireilevan hoidotta jättäminen; kustannukset siirtyvät suunnitelmallisesta hoidosta ja kuntoutuksesta päivystys- ja tehohoidon yksiköihin, sekä psykiatrisen erikoissairaanhoidon päivystysosastoille, jonne nämä henkilöt epätarkoituksenmukaisesti ajautuvat fyysisen tai psyykkisen voinnin kriisiytyessä. Kustannuksilta ei siis voida välttyä.

Valtion johto on talvella 2009-10 kiinnittänyt huomiota JSS:n valtakunnalliseen erityisasemaan ja todennut, että rahoituspohja toiminnalle on turvattava. Mitään konkreettista ei kuitenkaan ole tapahtunut ja JSS:ssa on yt-neuvottelujen tuloksena jouduttu rajuihin muutoksiin. 17 vakinaista työntekijää irtisanotaan ja koko henkilöstö lomautetaan 3 viikoksi syksyn 2010 aikana. Sairaalapaikat supistuvat yli kolmanneksella 53:een. Näilläkään toimilla ei turvata sairaalan toiminnan jatkumista, jos palvelujen kysyntä edelleen vähenee. Me kaikki ymmärrämme, etteivät päihdeongelmaiset ole Suomesta kadonneet, mutta huonossa taloustilanteessa kärsivät kaikkein heikompiosaiset. 

Reumasairaalan ja sairaalan potilaiden kohtalo on ollut kohtuuton. JSS ei saa seurata perässä.

Allekirjoittamalla tämän adressin otat kantaa Järvenpään sosiaalisairaalan toiminnan ja erityisosaamisen säilyttämisen puolesta muuttuvassa mielenterveys- ja päihdehoidon kentässä ja ilmaiset tukesi sille tärkeälle työlle, jota sairaalassa tälläkin hetkellä tehdään.