SUOJELE LÄHIMETSÄÄ ! KANKUNHARJUN PUISTOALUE (VARKAUS) TULEE SÄILYTTÄÄ KOKONAISENA NYKYISESSÄ LUONTOTILAISESSA MUODOSSA.

 

Me allekirjoittaneet Kankunharjun ja sen lähialueiden asukkaat sekä laajemminkin varkautelaiset esitämme ja vaadimme Kankunharjun alueen osalta puistoalueen kaikenlaisesta rakentamisesta pidättäytymistä. Alue tulee säilyttää nykyisessä tilassa kaikkien varkautelaisten ulkoilu-, virkistys- ja luontoalueena.

IMG_20180922_183407_BURST004.jpg

Tulevaisuuteen katsottaessa suurimpia globaaleja uhkia ovat luonnon monimuotoisuuden ja biodiversiteetin heikkeneminen. Tämä koskee myös meitä tässä ja nyt.   Liikenne ja rakentaminen rasittavat luontoa ja vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja peruuttamattomia. Kestävään kehitykseen, lajikatoon ja ilmastonmuutokseen vedoten viher- ja puistoalueita ei pidä kaupunkialueilla vähentää, päinvastoin. Varkauden kaupunki – me kaupungin asukkaat - on asettanut keskeiseksi tavoitteeksi kestävän kehityksen mukaisen toiminnan. Tämän pitää toteutua rehellisesti ja uskottavasti kaikkia toimialoja ja toimintatapoja. Kestävä kehitys ei saa olla kaupunkistrategiassa vain muodon ja muodin vuoksi.   Lähiliikunta- ja virkistysalueiden merkitys on hyvinvoinnin kannalta keskeistä. Kankunharjussa on muutoin nauhamaisen puistoalueen laajin kohta. Siinä joka suuntaan näkyy metsää ja yhdessä suunnassa järvi. Luonnonmukaisessa maastossa risteilee polkuja, kulkee pyöräily-, patikointi- ja latuväylä Viltinrannasta Honkapirtille ja Heinämäkeen. Siellä on uimaranta ja talvisin komea pulkkamäki. Jos tästä lohkaistaan 1/3, menetetään tämä olemassa oleva erityislaatuinen taajamametsä. Tätä metsää tulee vaalia sekä esteettisistä, ekologisista että hyvinvointisyistä. Sen saavutettavuus on erinomainen. Kankunrannan ulkoilualuetta käyttävät monipuolisesti oman kaupunkimme asukkaat, mutta sinne tullaan pitemmästäkin matkasta.


Leena Mäki-Patola    Ota yhteyttä adressin tekijään