Suomalainen aloite YK:lle istuttaa puita kansainvälisenä rauhanpäivänä

Vuonna 1981 Yhdistyneet Kansakunnat julisti 21. syyskuuta kansainväliseksi rauhanpäiväksi, päiväksi, joka on omistettu rauhan edistämiselle kaikkien kansojen ja ihmisten keskuudessa. Tämä päivä on siitä lähtien muodostunut globaaliksi yhtenäisyyden ja sitoutumisen symboliksi rauhalle.

Samana päivänä 20 vuotta sitten, suomalaisen opettajan aloitteesta ENO-kouluverkosto alkoi istuttaa puita rauhan hyväksi. Aloite muodostui toivon merkiksi ja symboloi sitoutumista rauhaan ja ympäristönhoitoon. Puita on istutettu yli 150 maassa.Tänä vuonna juhlimme tämän perinteen 20-vuotista taivalta.

Koulut toimivat liikkeen käynnistäjinä, mutta mukaan tarvitaan laajemmat joukot ja verkostot. Sodan alkaminen Ukrainassa olikin kimmokkeena perustaa kansainvälinen verkostojen verkosto, jossa rauhan ja ympäristön merkitystä tuodaan esille entistä laajemmin, puita istuttamalla. Syntyi Plant And Care For Peace -liike.

Ehdotamme virallisesti, että kansainvälinen rauhanpäivä 21. syyskuuta julistetaan myös puunistutuspäiväksi. Tämä konkreettinen ympäristöteko korostaa puun istuttamisen merkitystä rauhan symbolina ja ympäristönsuojelutoimena. Ehdotus pohjautuu vahvaan perinteeseen, joka on kestänyt vuosikymmeniä ja saavuttanut merkittävää tunnustusta kansainvälisesti.

Rauhanpuita istuttamaan 21. syyskuuta kutsutaan kaikkia, niin yksityishenkilöitä kuin organisaatioita, ja samalla tekemään myönteistä vaikutusta ympäristön ja rauhan hyväksi. Päivä tarjoaa mahdollisuuden yhdistää erilaiset yhteisöt ja ihmiset ympäri maailmaa yhteisen tavoitteen alle, vaikuttaen myönteisesti sekä ympäristöön että yhteiskuntaan, tuoden myös toivoa.

Ehdotus voidaan virallisesti esittää Yhdistyneille Kansakunnille ja muille kansainvälisille elimille, jotta ne harkitsisivat sen hyväksymistä ja virallista tunnustamista. Puunistutuspäivän vakiinnuttaminen osaksi kansainvälistä rauhanpäivää inspiroi kansoja ympäri maailmaa ja vahvistaa yhteistä sitoutumistamme kestävään tulevaisuuteen ja rauhan rakentamiseen.

Verkkosivusto: www.pacfpeace.net


Mika Vanhanen, Plant And Care For Peace -verkosto    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mika Vanhanen, Plant And Care For Peace -verkosto voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…