Suomalaisten poliitikkojen ja äänestäjien on otettava ilmastonmuutoksen torjuminen vakavasti!

Minä allekirjoittanut vaadin, että suomalaiset poliitikot ja äänestäjät ottavat ilmastonmuutoksen torjumisen nyt vakavasti!

 
Haluan, että ilmastonmuutoksen torjunta on seuraavien 2019 eduskuntavaalien tärkein yksittäinen vaaliteema ja sitoudun äänestämään sellaista ehdokasta, joka tunnustaa ilmastonmuutoksen merkityksen kaikelle yhteiskunnalliselle toiminnalle ja sosiaaliselle tasa-arvoisuudelle.
 
Minun ääneni saa puoluekannastaan riippumatta se ehdokas, joka osaa esittää vaalikampanjassaan selkeitä ja tehokkaita ratkaisuja ja sitoutuu eduskuntatyössään laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen, kuuntelemaan asiantuntijoita sekä edistämään uusia lakeja ja sääntöjä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
 
Annan jokaiselle ehdokkaalle tasapuolisen mahdollisuuden puoluekannasta riippumatta ja kuuntelen avoimesti eri lähtökohdista esitettyjä ehdotuksia. Ymmärrän, ettei ilmastonmuutosta torjuta vanhoilla keinoilla, vaan tarvitaan myös aivan uusia.
 
Olen myös valmis tinkimään omista saavutetuista eduistani.