Suomen ei tule luovuttaa Erdoganin vaatimia henkilöitä eikä ryhtyä yhteistyöhön Turkin tiedusteluorganisaatioiden kanssa.

Suomen tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia, ei myötäillä Erdoganin hirmuhallinnon vaatimuksia. Suomen ei tulisi sitoa toisten valtioiden kanssa sopimuksia, jotka vaarantavat ihmisoikeuksien toteutumisen. Suomen ja Ruotsin Turkin kanssa solmima kolmenkeskinen yhteisymmärrysasiakirja on tällainen sopimus. Sopimuksen artikla 8. ja artikla 9. velvoittavat Suomea ryhtymään konkreettisiin toimiin Turkin tiedustelupalvelun ja poliisiviranomaisten kanssa harjoitettavan yhteistyön muodostamiseksi. Lisäksi Suomea vaaditaan sopimuksessa käsittelemään Turkin vaatimuksia kurditaustaisten Suomessa asuvien henkilöiden luovuttamisesta Turkkiin. Turkin presidentin kanslian tulkinnan mukaan sopimus sitoo Suomen muuttamaan lainsäädäntöään terrorismin torjuntaa ja aseiden vientiä koskien.

Erdoganin hallinto on vanginnut toisinajattelijoita, miehittää alueita Syyriassa, toteuttaa etnisiä puhdistuksia miehittämillään alueilla ja sortaa etnisiä vähemmistöjä Turkissa. Turkki on tukenut terroristeiksi luokiteltavia järjestöjä Syyriassa. Lisäksi Erdoganin hallinto tukee avoimesti Bozkurtlar-terroristijärjestöä (Gray Wolves), joka operoi Turkissa ja Euroopassa ja on läheisessä yhteistyössä Turkin MIT-tiedusteluorganisaation kanssa. Suomi ei voi harjoittaa terrorismin vastaista toimintaa terroria harjoittavan ja terroristeja tukevan valtion ehdoilla ja sen määrittämään terrorismin käsitteeseen nojaten.

Vaadimme että

1)            Suomi ei luovuta Erdoganin hallinnon vaatimia henkilöitä Turkkiin.

2)            Suomen ei tule syventää turvallisuusviranomaisten välistä yhteistyötä Turkin viranomaisten kanssa, etenkään MIT:n kanssa.

3)            Suomen lakia ei saa muuttaa siten, että terrorismia koskevaa rikoslainsäädäntöä muutetaan Turkin tahdon mukaisesti tai Turkin kanssa harjoitettavaa viranomaisyhteistyötä varten.

4)            Suomen ei tule viedä aseita Turkkiin.


Helsingin rauhantoimintaryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Helsingin rauhantoimintaryhmä näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:




Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…