SuomenkylänTeatteriTalo

Porvoon kaupunki on muuttamassa entisen Suomenkylän koulun asuinkäyttöön. Koulurakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus joka on säilytettävä ja suojeltava jotta kulttuuritoiminta voisi jatkua. Se on Porvoon ensimmäinen virallinen suomenkielinen koulu jonka historia yltää jo vuodelle 1908 jolloin Anna Hougberg lahjoitti maat koulun rakentamista varten. Asia mainitaan mm. Lars Westerlundin ja Jan Koskimiehen toimittamassa Porvoon kaupungin historiaa käsittelevässä kirjassa.

Rakennuksessa toimii  nykyään lasten- ja nuorten teatteri. Teatterin harrastustoimintaa tukee Teatteri Talon Kulttuuriyhdistys. Sen jäsenmäärä on jatkuvasti kasvamassa ja sen kautta n 30-50 lasta ja nuorta ovat sitoutuneet sen toimintaan, mm kesäteatterin muodossa. V 2014 kesäteatterissa esiintyi yhteensä 21 lasta/nuorta  joiden esityksissä kävijämäärät olivat runsaita. Lisäksi Teatteri Talolla toimii Satutetterikerho 3-6 vuotiaille sekä Teatterikerho kouluikäisille, kerhoissa on yhteensä 30 lasta. Vastaavaa toimintaa ei Porvoossa ole muualla.

Ehdotamme, että koulurakennus suojellaan ja säilytetään kulttuuritoiminnassa. Sitä ei tulisi muuttaa asuinkiinteistöksi. Näin kunnioitamme Porvoon historiaa ja tuemme lasten- ja nuorten kulttuuri- ja ilmaisuharrastustoimintaa. 

Kertomusten mukaan kun Porvoon Suomalaiset -yhdistys, joihin Johannes Linnankoski myös lukeutui, lahjoitti koulurakennuksen kaupungille.  kertoo, että koulurakennuksen lahjoituksen ehtona olleen lasten- ja nuorten sivistystoiminta.

Suomenkylän vanha koulurakennus on on ollut Suomenkyläläisen talkootyön voimannäyte, jonka johtahahmona oli Johannes Linnakoski ja Porvoon Suomalaiset yhdistys. Yhdistys vaati suomenkielisille koulua ja kun yhdistys ei pystynyt enää koulutoiminnasta huolehtimaan päätti se lahjoittaa koulurakennuksen kaupungille. Legendan mukaan kaupunki/ kunta lupautui pitämään talon lasten ja nuorten yleissivistävässä toiminnassa.

Porvoossa 24.9.2014


TeatteriTalon kulttuuriyhdistys ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Tulisiko viikottainen työaika lyhentää 35 tuntiin?