Adressi Suomen susikannan elvyttämiseksi sekä säilyttämiseksi.

Susi on erittäin uhanalainen laji,joka on lailla rauhoitettu vuodesta 1973 lähtien.
Silti susikanta on pysynyt hyvin pienenä - kiitos pahan ongelman - salametsästyksen takia. Salametsästyksen ennaltaehkäisemiseksi ja salakaatojen tutkintaa varten ei ole suotu kylliksi resursseja, eivätkä metsästäjät ilmianna kavereitaan.
Myös MMM myöntää tappolupia mitä ihmeellisimmin perustein, vaikka EU:n luontodirektiivien mukaan susien kaatolupia tulisi jakaa erittäin tiukoin perustein.

Susi on perheyhteisössä elävä sosiaalinen laumaeläin, joka saalistaa ruokansa lauman yhteistyötä käyttäen.
Ihmisillä ja susilla on ollut monenlaista viha-rakkaussuhdetta maan päällä, mutta tämänhetkinen Suomen hysteriatilanne on päässyt pahasti käsistä. Media langettaa kauhukuvia, perheet kuvittelevat Punahilkan ison pahan suden vaanivan lapsiaan koulutiellä jne. Tämän hysterian on loputtava ja ihmisille on saatava oikeat tiedot susista ja muistakin pedoista legendojen sijaan, jotta asenteet muuttuisivat susikannallemme suotuisammaksi.

Kuluvalla metsästyskaudella syksystä 2006 kevääseen 2007 kaatolupia on myönnetty ennätyksellinen määrä 30-40.
Viime vuonna susia ammuttiin virallisesti yli 20.

Viimeisin virallinen tiedote (2005 lopussa) kertoo että susia oli n. 205-215 yksilöä. Pentueita arveltiin syntyneen 20. Venäjällä syntyneitä Suomeen tulleita pentueita arvioitiin olevan n. 6-7. Susikannassa oli vuoden 2005 lopulla noin 70-80 pentua. (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos)

Kun adressissa on tarpeeksi nimiä, lähetämme sen ainakin MMM:öön sekä mahdollisesti metsästys- ja luontoaiheisille lehdille julkaistavaksi.
Toivomme adressin antavan edes jonkinlaisia ajatuksia ihmisille aiheesta!
Kiitos kaikille, jotka ovat tukeneet asiaamme nimensä antamalla. Olemme lyhyessä ajassa päässeet jo tähän asti. Toivottavasti jatko on yhtä hienoa! Nimiä kaivataan vielä!

Linkki uhanalaisten lajien listaan:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=145753&lan=FI
-------------------------------------

Tämän hetkinen susitilannehan on taas huolestuttava. Uusissa kanta-arvioissa ollaan tultu siihen tulokseen, että lähes 20% susikannastamme on kadonnut jonnekin. Suurimpana huolenaiheena tässä on salametsästys, mikä on todennäköisimpiä syitä, miksi susikanta on yhtäkkiä näin rajusti pienentynyt. Valitettavasti todisteita ei ole, eikä viranomaisilla ole resursseja näitä asioita tutkia sen tarkemmin. Toisaalta, resursseja kyllä riittää tutkimaan kissan ampumistapausta ilmakiväärillä, mutta salametsästysongelmaan, mikä on selvästi taas kasvanut, ei riitä resursseja tai ehkä ennemmin ei löydy kiinnostusta.

Haluankin korostaa, että salametsästys on Suomessa suuri vaiettu ongelma jolle olisi tehtävä jotakin ja pian!
Jos tämä tilanne jatkuu vielä, susikantamme on taas romahtanut tyystin!
Pyydänkin kaikkia ihmisiä ilmoittamaan välittömästi viranomaisille, jos tietävät jotakin salametsästyksestä tai sitä harrastavista rikollisista henkilöistä!

Toivon myös, että adressiini tulisi pian taas lisää nimiä, jotta saisimme asiaa eteenpäin.

(muokattu 10.5.08)
-----------------------------------------
On tullut myös ilmi, että eräät korkeat päättäjät ovat jopa tarjonneet konjakki- tai viskipulloja kaikille, jotka suden tappavat. Tässä ihmettelenkin päättäjien moraalia ja sitä, kuinka heillä onkaan edes pokkaa tällaisia asioita mennä sanomaan! Tuollainen asenne jopa päättäjien taholta ei auta lainkaan susiasiaa eikä myöskään hillitse salametsästysongelmaa!

(muokattu 7.7.2008)
-------------------------
-------------------------
Käy myös allekirjoittamassa adressi salametsästystä vastaan:
http://www.adressit.com/salametsastys-on-rikos
-------------------------
-------------------------

Luonto-Liitto tiedottaa 26.11.2008
Julkaisuvapaa heti

Laumanvartijakoirat torjuvat tehokkaasti suurpetovahinkoja

Rastimo korostaa Myrsky-elokuvan luonnonsuojelusanomaa

Luonto-Liiton Salakaadot seis –kampanja painottaa, että
petoeläinvahinkoja tulisi ehkäistä ennalta sen sijaan, että keskitytään
korjailemaan niiden seurauksia.

Laumanvartijakoiran käyttö on yli tuhat vuotta vanha keino
suurpetovahinkojen ehkäisemiseksi. Tämän luonnonmukaisen menetelmän
käyttöä haluaisi edistää myös elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo, jonka
kaukasianpaimenkoirasta kertova koko perheen elokuva ’Myrsky’
julkaistaan DVD:nä 8.12.

- Toivoisin, että Myrsky-elokuvani herättäisi ihmiset huomaamaan, että
laumanvartijakoiran käyttö kotitilan vartijana on pehmeämpi ja
ekologisempi keino suojella perhettä ja kotieläimiä susilta kuin
salametsästys, sanoo Rastimo.

Vahinkojen ehkäisemiseksi on kehitetty monia toimivia menetelmiä, kuten
sähköistettyjen susiaitojen rakentaminen, mutta suojatoimet kotieläinten
turvaamiseksi ovat monesti riittämättömiä. Ratkaisua haetaan sen sijaan
usein salametsästyksestä, ja Suomen susikanta onkin viime aikoina
taantunut voimakkaasti ilmeisesti juuri laittoman metsästyksen takia.

Salakaadot seis! –kampanjassa on mukana koirahoitolayrittäjä ja
maremmano-abruzzese rodun kasvattaja Anne Juppi.

- Koirien käyttäminen kotieläinten ja pihalla leikkivien lasten turvana
on varteenotettava vaihtoehto, jonka avulla susia ei tarvitse turhaan
tappaa, Juppi pohtii.

Laumanvartijakoirien käyttö on monissa maissa edelleen yleistä ja jopa
nousussa. Suomessa koirien käytöstä suurpetovahinkojen ehkäisemisessä ei
ole pitkää kokemusta, positiivisia kokemuksia kylläkin.

Laumanvartijakoirista väitöskirjaa tekevän Teet Otstavelin tavoitteena
on löytää Suomen olosuhteisiin sopivat laumanvartijakoirien käyttötavat.

- Kaikki tutkimuksessa mukana olevat tilalliset ovat olleet tyytyväisiä,
sillä suurpetovahinkoja ei ole koirien käytön aikana esiintynyt.
Tiloilla todistettiin kylläkin monia torjuttuja hyökkäyksiä, Otstavel
kertoo.

- Laumanvartijakoirien onnistunut työkäyttö edistää konkreettisesti
turvallisuuden tunnetta vähentämällä vahinkouhkaa kotieläimille ja
asukkaiden susipelkoa, Otstavel jatkaa.

Salakaadot seis! –kampanjan pääviesti on, että susi kuuluu Suomen
luontoon, ja ihmisen ja suden rinnakkaiselo samoilla alueilla on
mahdollista. Kampanjassa 15 suomalaista kertoo kokemuksiaan sudesta, ja
sen suojelijana on kirjailija Heikki Turunen Pohjois-Karjalasta.

Susiryhmä on Luonto-Liiton toimintaryhmä, joka toimii Suomen suurpetojen
suojelun edistämiseksi. Susiryhmä levittää tutkimuspohjaista tietoa
suurpetojemme elintavoista, ja pyrkii vaikuttamaan asenteisiin
vähentämällä turhaa pelkoa ja vihaa petoja kohtaan.

Lisätietoja:
Sami Säynevirta, järjestöpäällikkö, sami.saynevirta(at)luontoliitto.fi,
puh. 040 5607303
Kaisa Rastimo, elokuvaohjaaja, kaisa.rastimo(at)stormheart.fi, puh. 050
3718114
Teet Otstavel, tutkija, teet.otstavel(at)helsinki.fi, puh. 050 5462365
Anne Juppi, koirahoitolayrittäjä ja maremmano-abruzzese rodun kasvattaja,
kennel(at)juppsguard.net, puh. 040 5873517

http://www.salakaadotseis.fi
http://www.luontoliitto.fi/susiryhma
http://www.myrskyelokuva.fi


Ronja Ryövärintytär    Ota yhteyttä adressin tekijään