Suuri vaaliuudistus

Arvoisa oikeusministeri,

Eduskunnan vaalitapa ei enää palvele tarkoitustaan, kansan tahdon tarkkaa ja puolueetonta mittausta. Kuten tasavallan presidentti eduskunnalle osoittamassaan puheessa totesi, vaalijärjestelmän uudistaminen on ollut jo useamman hallitukseen ohjelmassa mutta mitään ole tapahtunut. Me allekirjoittaneet tahdomme vauhdittaa ja syventää tätä uudistusprosessia, sillä vaalijärjestelmä ei ole vain eduskunnan asia; vaalijärjestelmä kuuluu kansalle.

Me allekirjoittaneet vaadimme eduskunnan vaalijärjestelmän muuttamista
sellaiseksi että:

1) Kaikilla äänestäjillä on oikeus valita samoista ehdokkaista.
2) Jokaisen äänestäjän ääni painaa yhtä paljon.
3) Äänestäjällä on mahdollisuus osoittaa äänensä vain haluamilleen ehdokkaille.

Lisäksi esitämme että mikäli eduskunta ei itse ymmärrä tai kykene uudistamaan vaalijärjestelmää selkeästi äänestäjälähtöiseksi, muutosprosessi käynnistetään seuraavalla tavalla: Arvotaan kansalaisraati joka kutsuu asiantuntijoita kuultavaksi, perehtyy edellämainitut ominaisuudet täyttäviin menetelmiin ja antaa suosituksensa. Tämän jälkeen vaalijärjestelmän uudistamisesta järjestetään kansanäänestys.


-------------------------------------------------------------------------------------
Jos adressin allekirjoittajassa heräsi mielenkiinto millainen uusi vaalitapa voisi olla, tutkimusretken voi aloittaa vaikka osoitteesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Siirtoäänivaali
--------------------------------------------------------------------------------------