Syömishäiriöihin parempaa hoitoa

Syömishäiriöiden hoito Suomessa on täysin riittämätöntä. Sairastuneet joutuvat kohtaamaan osaamattomuutta hoitohenkilökunnan tasolla, eikä asiantuntevaa hoitoa ole helppo saada, varsinkaan muiden kuin anoreksiaa sairastavien.

Syömishäiriöt; anoreksia, bulimia ja BED ovat yleisimpiä nuorten sairauksia, etenkin tyttöjen mutta myös enenevissä määrin poikien. Syömishäiriötä voi kuitenkin sairastaa minkä ikäinen, kokoinen tai sukupuolinen henkilö tahansa. Syömishäiriöt ovat kaikista psyykkisistä sairauksista tappavimpia; anorektikoista erään tutkimuksen mukaan joka viides kuolee sairauteensa, yleensä joko sydämen pettämiseen tai oman käden kautta.

Mitä nopeammin apua tarjottaisiin, sen lyhyempää aikaa sairastaminen kestäisi. Monet vuosia sairastaneet ovat syömishäiriön ja masennuksen syöksykierteessä ja joutuvat jäämään eläkkeelle jo 20-30-vuotiaina. Millaiset kansantaloudelliset menetykset tämä aiheuttaa?

Vaadimme, että nämä mielen ja ruumiin tuhoavat sairaudet otettaisiin vakavasti ja niiden hoitoon satsattaisiin enemmän resursseja. Vaadimme, että vähintään jokaiseen isoon kaupunkiin olisi saatava syömishäiriöiden hoitoon erikoistunut yksikkö ja että terveydenhuoltoalan ammattilaisia koulutettaisiin hoitamaan näitä sairauksia.