Syväkankaan koulun remontti aloitettava

Syväkankaan kouluremontti tulee aloittaa ja saattaa päätökseen alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti niin, että koulu voi aloittaa toimintansa välittömästi lukuvuoden 2010-2011 alussa. Yhtään turhia viiveitä ei tarvita, remonttiin suunniteltu kahdenkin vuoden aika on pitkä aika erityistilanteessa.
Kemin kaupunki on sitoutunut strategiassaan koulutoimen osalta seuraavaan:
Kemin koulutoimen tehtävänä on edistää elinikäistä oppimista ja kasvua oma-aloitteisuuteen, sosiaalisuuteen ja kriittisyyteen, sekä kehittää omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä valtakunnan koulutusjärjestelmää.

Kemin koulutoimen visiona on antaa lapsille ja nuorille monipuoliset elämän eväät tasapainoiseen aikuisuuteen, järjestämällä vetovoimaisia koulutuspalveluja moderneissa oppimisympäristöissä.

Kemin kaupungin taloudellinen tilanne on ollut tiedossa jo silloin kun päätös kouluremontista on tehty. Syväkankaan kouluremontti on ollut kytköksissä Sauvosaaren koulun Kirkkopuistokadun yksikön remontin kanssa. Kemin kaupunki on perustellut remonttihankkeita niin, että Sauvosaaren koulu remontoidaan kaupungin omalla rahalla ja Syväkankaan koulun remontti on, koulun fyysisen koon vuoksi, kalliimpi ja siihen haetaan ja käytetään mahdollisimman suuri valtionosuus.

Kemin kaupungille on myönnetty 3,7milj. euroa Syväkankaan kouluremonttia varten. Valtionapua ei voida siirtää tai jäädyttää tuleville vuosille. On täysin käsittämätöntä, että Kemi on valmis luopumaan noin isosta tuesta.
Syväkankaan koulu täytyy remontoida. Sen kunto on todella ala-arvoinen koulukäyttöön. Huonosta sisäilmasta johtuen lapset ja henkilökunta reagoivat asiaan sairastumalla esim. astmaan. Huonot työtilat heikentävät myös työmotivaatiota.

Aikooko Kemi ylipäätään tehdä remonttia? Jos remontti siirretään tulevaisuuteen, tulee Kemin löytää rahat menetetyn valtionosuuden osalta ja sen lisäksi kattaa tänä odotusaikana myös huonokuntoisen koulun (Valtakadun yksikkö) käyttömenot. Kouluremontin siirtäminen on vastoin kaupungin omaa strategiaa, johon kaikki päättäjät ovat yhteisesti sitoutuneet.


Adressi on nyt suljettu ja luovutettu Kemin kaupunginvaltuustolle
(ma 16.6.2008 klo 18.15). Asia on kirjattu valtuuston pöytäkirjaan pykäläksi 100.

Nettiadressin lisäksi oli paperiadressit (2kpl, Messi ja Iiris-kahvila). Adressien yhteenlaskettu allekirjoittajien määrä oli 833. Adressien laatijat ovat pyrkineet poistamaan päällekäisyydet, joten annettu lukumäärä on mahdollisimman totuuden mukainen.

Kiitämme kaikkia allekirjoittaneita. Seuraamme mielenkiinnolla asian etenemistä.