Pukinmäen Taidetalon toiminnan jatkuminen on turvattava

Pukinmäen Taidetalo on merkittävä Koillis-Helsingissä toimiva taiteen perusopetusta järjestävä lasten ja nuorten taidekoulu, jossa voi harrastaa ja opiskella kuvataidetta, musiikkia, sanataidetta sirkusta ja teatteria. Helsingistä ei löydy toista yhtä monialaista taidekoulua. Keväällä 2006 Taidetalossa opiskeli 900 lasta ja nuorta viikottain 104 opintoryhmässä 50 opettajan johdolla. Oppilaat tulevat Pohjois-, Koillis- ja Itä-Helsingistä, harvinaisimpiin ryhmiin kaikkialta Helsingistä.

Helsingin kaupunki tukee harkinnanvaraisilla toiminta-avustuksilla keskustassa toimivia taidekouluja keskimäärin 36% mutta koillisessa toimivaa Pukinmäen Taidetaloa vain 6% talousarviosta. Kahdeksan vuotta jatkunut toiminta-avustuksen räikeä alimitoittaminen on johtanut siihen, että Taidetalon toiminnan jatkaminen on tullut mahdottomaksi, jos rahoitukseen ei saada pikaista korjausta. Kaupunginosien eriarvoisen kohtelun on loputtava. Koillis-Helsingin lapsilla ja nuorilla on oltava samat oikeudet ja mahdollisuudet osallistua taidekasvatukseen kuin keskustassa.

Lisätietoja ja tarkempia selvityksiä katso www.taidetalo.net

Helsingin kaupunki väistää vastuunsa
10 kysymystä päättäjille


Adressi toimitetaan Helsingin kaupungille vuoden 2006 aikana.

Allekirjoita adressi!


Veijo Muroke, Pukinmäen Taidetalo    Ota yhteyttä adressin tekijään