Tampereen henkilöstöruokailu omana työnä

Kaupunginvaltuusto on velvoittanut selvittämään vuoden 2011 aikana  Tampereen Aterian liikelaitoksen organisointitavan. Selvityksen esityksenä on henkilöstöravintoloiden ulkoistaminen.

 Henkilöstöravintoloita on 11, joissa on yhteensä lähes 40 työntekijää. Suurin osa henkilöstöstä on ollut pitkään kaupungin palveluksessa. Ravintolat valmistavat 8 000 – 60 000 ateriaa vuodessa. Henkilöstöravintoloiden asiakkaat ovat pääosin kaupungin työntekijöitä.

 Asiakashaastatteluista käy ilmi, että henkilöstöruokailu on merkittävä hyvinvoinnin ylläpitäjä. Asiakastyytyväisyys on 73 %. Laadun arvioinnissa Tampereen Ateria on samalla tasolla kuin suurimmat yksityiset palvelutuottajat. Keittiötilojen ja ravintolatilojen kustannustavoitteet on saavutettu. Talousarvion perusteella henkilöstöravintolat tuottavat liikeylijämää 1,7 % liikevaihdosta. Liiketoiminnan volyymi on 2,9 miljoonaa euroa.

 Tampereen Aterian henkilöstöruokailun ulkoistamista esitetään, vaikka sillä ei saavuteta kustannussäästöjä. Ulkoistamista perustellaan strategisella keskittymisellä Tampereen Aterian suurimpiin asiakasryhmiin.

 Vaadimme, että Tampereen kaupunki säilyttää henkilöstöravintolat kaupungin omana työnä. Tampereen kaupunki ei ole edellyttänyt  työehtojen turvaamista liikkeenluovutuksen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että henkilöstöravintoloiden työntekijöiden kuukausiansiot  ja lomaetuudet  pienenevät tuntuvasti, jopa satoja euroja.

 Yksityiset henkilöstöravintolat noudattavat  Majoitus- ja Ravitsemisalan Työnantajaliiton työehtosopimusta. Siinä palkat, työaikamääräykset ja lomamääräykset ovat kunta-alan sopimusta heikommat.  Työsopimusten erot ovat Tampereen Aterian kilpailukykyraportin mukaan 13 – 20 % alle viiden vuoden työsuhteissa ja 21 – 27 % yli 20 vuoden työsuhteissa. Lisäksi Tampereen kaupungin maksamat lisäeläkkeet jäisivät siirtyviltä työntekijöiltä saamatta.

 Henkilöstöravintoloiden ulkoistaminen tarkoittaa merkittäviä heikennyksiä työntekijöiden työehtoihin. Mitään taloudellista tai toiminnallista tarvetta siihen ei ole. Päättäjien tuleekin säilyttää Tampereen Aterian henkilöstöravintolat osana Tampereen Ateriaa.


Tampereen Yhteisjärjestö JHL ry    Ota yhteyttä adressin tekijään