Termit äiti ja isä säilytettävä lainsäädännössä, palveluissa ja yhteiskunnassa  

Termit äiti ja isä säilytettävä lainsäädännössä, palveluissa ja yhteiskunnassa   Lainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa on muutettu viimeisten vuosien aikana siten, että termejä äiti ja isä on lähdetty korvaamaan muilla termeillä. Nyt vähemmistön oikeudet on nostettu enemmistön oikeuksien ohi. Enemmistölle suomalaisista sanat äiti ja isä ovat tärkeä osa identiteettiä. Äiti tuo sanana mieleen huolenpitoa ja lämpöä ja sana isä tuo mukanaan mielikuvan turvallisuudesta ja suojelevuudesta.  

Aikaisemmin Suomessa myönnettiin äitiyspäivärahaa. Tämä monelle tuttu etuus on jo korvattu nimellä raskausraha. Äidiksi tulevan on tärkeää luoda tunneside syntyvään lapseen, sekä valmistautua tulevaan äitiyteen. On käsittämätöntä, että näin tärkeästä asiasta kuin äitiys on haluttu riisua kaikki tunneperäiset ja uutta elämänvaihetta kuvaavat sanat pois.  

Tämän lisäksi enenevissä määrin äidistä ja isästä on alettu käyttää nimikkeitä synnyttäjä ja siittäjä. Translaissa ja hallituksen esityksen perusteluissa translaista tämä asia korostui vahvasti. Äitinä ja isänä oleminen ovat muutakin kuin tekninen suoritus. Suomessa mennään aivan liian pitkälle sen vuoksi, että osa vähemmistöstä ei halua sanoja äiti ja isä käytettävän tai eivät koe näitä sanoja itselleen omaksi.  

Lapselle on myös lähtökohtaisesti tärkeää, että hänellä olisi toisiinsa sitoutuneet vanhemmat. Vaikka tämä ihanne ei ollenkaan aina toteudu, niin isien kutsuminen siittäjiksi ei ainakaan edesauta sitä, että lähtökohtaisesti isyyteen liittyisi mielikuva sitoutumisesta uuteen perheenjäseneen. Perhe on yhteiskunnan tärkein tukijalka.  

Sanat äiti ja isä ovat merkityksellisiä ja tärkeitä termejä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sanat äiti ja isä kuuluvat suomalaiseen perhekäsitykseen. Eduskunnan tulee varmistaa, että lainsäädännössä, sosiaaliturvassa ja yhteiskunnassa säilytetään sanat äiti ja isä. Lainsäädäntöön tulee palauttaa sanat äiti ja isä niiltä osin, kuin ne on lainsäädännöstä poistettu; kuten perhevapaauudistuksen yhteydessä muutettu lainsäädäntö.  

  

Sirpa Pursiainen                                                          

Yhteiskuntatieteiden maisteri                                          

Sosiaali- ja terveysalan opettaja                                      

Tampere             

 

Mia Joki

Laulaja/lauluntekijä

TV-tuottaja

AKAA                       

              

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sirpa Pursiainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…