Vetoomus terveydenhoitajien palkkojen korottamiseksi

Terveys 2015 -kansanterveysohjelma painottaa terveyden edistämistä. Tätä tavoitetta tukee jatkuvasti kehittyvät ja riittävästi resursoidut terveydenhoitajapalvelut, jotka ovat välttämättömiä kansalaisten hyvinvoinnin kannalta.

Tällä hetkellä terveydenhoitajan työssä on selkeä ristiriita palkan, koulutuksen, asiakkaiden palvelutarpeiden, työnantajan vaatimusten sekä terveydenhoitajien oman jaksamisen välillä. Terveydenhoitajan työ on erittäin vaativaa, kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti merkittävää, ennaltaehkäisevää työtä. Työssä korostuu itsenäisyys ja suuri vastuu.

Terveydenhoitajat ovat pitkään odottaneet muutosta edellä mainittujen ristiriitojen korjaamiseen. Näihin tarpeisiin ei ole yhteiskunnassamme riittävästi reagoitu. Vuonna 2006 kerättiin nimiä lähihoitajien ja sairaanhoitajien palkkatason korjaamiseksi.

Nyt me allekirjoittaneet vaadimme, että hallitus ja työnantajat ryhtyvät pikaisiin toimenpiteisiin em. epäkohtien korjaamiseksi ja terveydenhoitajien palkkatason korottamiseksi.

Tämä adressi luovutetaan sosiaali- ja terveysministerille kevään 2007 aikana.

Tampereella 24.1.2007

Elina Sirén, terveydenhoitaja, Tampere
Satu Setälä, terveydenhoitaja, Kuru
Kirsi Heikkilä, terveydenhoitaja, Pirkkala