Tikkalan koulu Raahessa on säilytettävä

Tikkalan koulu Raahessa on v. 1991 rakennettu ja 2015-2016 laajennettu kyläkoulu. Oppilasmäärä tällä hetkellä on 96 oppilasta, koulu kattaa luokat esikoulusta kuudenteen. Koulun välittömässä läheisyydessä toimii myös päiväkotiryhmä.

Tikkalan koulun oppilasmäärä on nousujohteinen (vertailukohteena v. 2013 tehdyt oppilasennusteet Raahessa). Koulu on sisäilmaltaan erinomaisessa kunnossa ja tilat soveltuvat todella hyvin nykyaikaiseen opetuskäyttöön. Tikkala on luonnon välittömässä läheisyydessä, joten luontoa hyödynnetään opetuksessa monipuolisesti.

Raahen kaupunki on suunnitellut Tikkalan koulun lakkauttamista osana säästötoimenpiteitä. Hyvinvointialueelle siirryttäessä koulu- ja päiväkotiverkon ylläpitö on kuntien ainoa lakisääteinen tehtävä, kaikki muu toiminta on ylimääräistä ja vapaaehtoista, joten säästötoimenpiteet tulee lakisääteisten palvelujen sijaan kohdentaa näihin. Kaupungin menoeristä tulevat hyvinvointialueiden myötä poistumaan terveydenhuollon kustannukset sekä koulukuraattorien ja -psykologien palkkakustannukset.

Kyläkoulun lakkauttaminen tuhoaa kylien elinvoimaa ja eriarvoistaa lapsia. Tyhjän koulun ylläpitokustannukset tulevat kaupungille elinvoimaista koulua kalliimmaksi. Henkilöstöresurssien säästöt eivät myöskään toteudu kouluja lakkauttamalla, sillä suurissa yksiköissä joudutaan lisäämään erityisopetuksen, avustajien ja johdon resursseja. 

Tällä adressilla haluamme vastustaa tätä koulun lakkauttamissuunnitelmaa, sekä muistuttaa kaupungin päättäjiä, että he ovat kaupunkistrategiassaan nostaneet teemoiksi lasten hyvinvoinnin sekä kylien elinvoiman tukemisen. Koulun lakkautukselle ei löydy perusteita niin oppilasmäärän kuin rakennuksen kunnon perusteellakaan. 

 

Tämä adressi on tehty yhteistyössä Tikkalan koulun vanhempainyhdistyksen, sekä Kopsan, Mattilanperän ja Lasikankaan kyläyhdistysten kanssa