Töyrynummen ala-asteen ja Suutarilan yläasteen tilat

Töyrynummen ala-asteen ja Suutarilan yläasteen koulujen oppilaiden ja tilojen puolesta  

Helsingin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätettäväksi on todennäköisesti 2.2.2016 tulossa esitys, jonka mukaan Töyrynummen ala-asteen tiloja luovutetaan pois koulun käytöstä merkittävä määrä. Tämän seurauksena mm neljä luokallista ala-asteen oppilaita siirrettäisiin opiskelemaan Suutarilan yläasteen tiloihin.

Yläasteella ei kuitenkaan ole tiloja, joihin oppilaat mahtuisivat, sillä nykyiset luokkatilat ovat erittäin rajalliset. Tilojen ja oppilasryhmien määrien ja koon sekä oppiaineiden sijoittelun takia on jo tällä hetkellä jouduttu lukujärjestyksissä tekemään pedagogisesti haastavia ratkaisuja. Lisäksi yläasteen ilmanvaihto on tilakeskuksen tiedotteen mukaan täysin riittämätön koko rakennuksessa jo nykyään.  

Yläasteen tilojen remontointi luokkatiloiksi olisi huomattavan kallista ja nostaisi jatkossa koulujen tilavuokria. Samaan aikaan opetusvirastolta tilakeskuksen vastuulle siirtyvät ala-asteen toimivat nykytilat jäisivät tyhjilleen. Varhaiskasvatusvirasto on ilmoittanut, ettei sillä ole tarpeita kyseisille tiloille.  

Tämän seurauksena Helsingin kaupungin kulut tosiasiallisesti kasvaisivat samaan aikaan kun lapset joutuisivat käymään koulua opetukseen huonosti tai ei lainkaan soveltuvissa tiloissa, vaikka ala-asteen tiloissa olevat luokkahuoneet ovat samaan aikaan tyhjillään.  

Opetusviraston luonnos tulee siis tosiasiallisesti nostamaan Helsingin kaupungin kuluja. Samaan aikaan hankaloitetaan tulevan Suutarinkylän peruskoulun kaikkien oppilaiden, perheiden ja henkilökunnan jokapäiväistä elämää kohtuuttomasti.

Pyydämme Helsingin opetuslautakunnan suomenkielistä jaostoa tutkimaan asian kokonaisuutena ja perusteellisesti ennen päätöksen tekemistä. Samalla vetoamme opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon, ettei Töyrynummen ala-asteen tiloja luovutettaisi esityksen luonnoksen mukaisesti.


Minna Marttila-Mäki    Ota yhteyttä adressin tekijään