Tuen Kansanäänestys Aktiivimallista kansalaisten aloitetta

Me allekirjoittaneet tuemme seuraavaa kansalaisaloite.fi
sivulla olevaa kansalaisaloitetta (julkaisu pian).

Tämä aloite on perustettu julkiseksi tuen osoitukseksi aloitteelle.
Jos laitat sähköpostiosoitteesi, voimme lähettää lisätietoja adressin kautta.

Kansanäänestys ”aktiivimallista”

Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämisestä ”aktiivimallilakien” kumoamiseksi

Aloite lakivalmisteluun ryhtymisestä
Vaadimme kansaäänestystä viipymättä ”aktiivimallilakien” (viite 1) kumoamisesta kaikkine korjauksineen.

Kansanäänestyksessä kysytään äänestäjältä:
Tuleeko ”aktiivimallilait” kumota?
Vastausvaihtoehtoina ovat rastittavina ruutuina: Kyllä   Ei

Kysymyksen alle tulee selitys:  ”Aktiivimallilait” tarkoittavat ”työttömyysturvan aktiivimallin” voimaan saattamiseksi eduskunnan säätämiä lakeja.

Eduskuntaa vaaditaan päättämään kansanäänestys sitovaksi. Tämä on toinen erillinen vaatimus.

Perustelut
Kansanäänestys on järjestettävä ja laki on kumottava seuraavista syistä
1) Laki on Perustuslain ja perustavien ihmisoikeuksien vastainen. Se on kohtuuton leikkaus heikoimmassa asemassa olevien perustoimeentuloon. Viikon ruokakassi on leikattu pois kuukaudessa kaikkein köyhimmiltä. Kurjistaminen pahentaa työttömien ongelmia. Hallitus, ministeriöt tai eduskunta eivät oikeasti seuraa hankkeen sosiaalisia ja terveysvaikutuksia, mikä on osoitus vallanpitäjien piittaamattomuudesta ja vieraantumisesta köyhien asemasta.
2) Lain edellyttämää koulutusta tai työtä ei ole tarjolla riittävästi ja kaikilla paikkakunnilla. Laki kohtelee erityisesti kaltoin syrjäseutua, huonon työllisyyden ja heikkojen työviranomaisten alueita, sairaita tai muuten vajaakuntoisia, tietyillä aloilla toimivia, alhaisen koulutustason sekä ikääntyneitä työttömiä
3) Työvoimaviranomaisilla ei ole resursseja tukea työllistymistä mallin mukaisesti.
4) Työvoimapolitiikka on suunnattava oikeaan työllistymiseen ja kestävän koulutukseen. Työttömät eivät tarvitse näennäiskurssitusta, keikkaorjuutusta, kannattamatonta tekoyrittäjyyttä, tai muita rangaistuksia vaan oikeaa työtä ja kestävää koulutusta.

Lailla ei ole oikeutusta äänestäjiltä
”Aktiivimallia” vastaan kerättiin spontaanisti reilussa kuukaudessa kansalaisaloite, joka sai  140 944 allekirjoitusta, toiseksi eniten allekirjoituksia kautta aikain.  Sipilän hallitusta tukeneet kansanedustajat kuitenkin äänestivät nurin kansalaisaloitteen.

Mielipidekyselyistä tiedetään, että kansan enemmistö on selvästi ”aktiivimallilakia” vastaan. Sipilän hallituksen/toimitusministeriön puolueiden kannatus lähestyy 30% rajaa. Hallituksen vallan oikeutus on ollut kyseenalainen Perussuomalaisten hajaannuksesta lähtien. Ennen vaaleja seuraavat puolueet ovat vastustaneet aktiivimallia eduskunnassa: SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset. On kuitenkin huomattava, että laki valmisteltiin hallituksessa suurelta osin Perussuomalaisten sittemmin Sinisiin liittyneen ministeri Pirkko Mattilan toimesta.

Mikäli seuraava hallitus kumoaisi lain kokonaisuudessa, kansanäänestystä ei tarvita.

Toisaalta ”aktiivimallilaki” on ilmeisesti arvovaltakysymys Kokoomukselle, Keskustalle ja Sinisille sekä heidän lakia kannattaneille kansanedustajilleen, mikäli tulisivat uudestaan vallituiksi. Lain kohtalo on siten edelleen auki.  

Kansanäänestyksellä varmistetaan kansan tahdon toteutuminen asiassa.

Tausta
Eduskunta päätti laista Sipilän-Orpon-Soinin/Terhon hallituksen valmistelusta ja esityksestä ja enemmistöllä. Laki tuli työministeri Jari Lindströmin vastuualueelta. Eduskunta hyväksyi 19.12.2017 hallituksen esityksen HE 124/2017 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta). Laissa ei huomioitu oikein Perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Hallitus ja Eduskunta ovat toistelleet, että korjataan jälkikäteen. Korjaukset ovat olleet näennäisiä ja riittämättömiä. Ainakin 150 000 kansalaisia on syösty entistä syvempään kurjuuteen.

Laaja kansalaisaloite vaati lain kumoamista, mutta hallituspuolueet hylkäsivät sen enemmistöllään eduskunnassa.

Jos kansanedustajat uudessakaan eduskunnassa eivät pysty asiaa korjaamaan, tulee siitä päättää kansanäänestyksellä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan aktiivimalli-kansalaisaloitteen hylänneestä mietinnöstä käy ilmi seuraavaa: Alennettua työttömyysetuutta sai vuoden 2018 huhti-kesäkuussa noin 150 000 henkilöä, työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajista 97 000 (38 %) ja ansiopäivärahan saajista 54 000 henkilöä (32,8 %).

”Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että tilastotietojen perusteella aktiivimalli näyttää kohdistuvan työttömyysetuuden saajiin ikäryhmittäin ja alueittain epätasa-arvoisesti. Aktiivimalli on alentanut erityisesti iäkkäiden työttömien työttömyysetuutta. Elokuuhun 2018 mennessä alennetun ansiopäivärahan saajista joka kolmas oli täyttänyt 60 vuotta. Alennettua työttömyysetuutta saaneita oli maantieteellisesti eniten ltä-Suomessa, Uudellamaalla ja käsivarren Lapissa.”

Vetoamme tuomarinohjeeseen: ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei voi olla lakikaan.”

Aloitteeseen osallistuvien toivotaan tutustuvan kampanjaan facebookissa kutsumalla kavereita mukaan ja jakamalla linkkejä sekä mahdollisuuksien mukaan julkisesti allekirjoittamalla aloitetta tukeva nettiadressi.

Nettiadressiin toivotaan erityisesti kansanedustajaehdokkaiden nimiä näkyviin.


Viitteet:
1. Aktiivimallilait: HE 124/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_124+2017.aspx
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (1138/2017, työttömyysturvan aktiivimalli) Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettu laki (1139/2017)
Työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta annettu laki (1140/2017). Sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta annettu laki (1141/2017)

Ensimmäinen kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2730
Sen käsittely eduskunnassa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KAA_3+2018.aspx

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö ”aktiivimalli”-kansalaisaloitteen kumoamiseksi, vastalauseet SDP, Vas, Vihr ja PS. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_32%2B2018.aspx

Tykkää, jaa linkkejä ja kutsu keverit mukaan:
Kansalaisaloitteen facebook-sivu: https://www.facebook.com/Ei.Aktiivimalli.ja.tyottoman.kiusaaminen/ Kansalaisaloitteen facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/173412210073936/  

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Jari Natunen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko lakko-oikeutta rajoittaa?