Tulkkien ja kääntäjien vaatimus: Suomen on edistettävä rauhaa ja toimittava tehokkaasti Gazan kansanmurhan päättämiseksi.

Me, Suomessa toimivat tulkit, kääntäjät ja opiskelijat, vetoamme välittömien toimien puolesta Gazaan kohdistuvan humanitaarisen kriisin ratkaisemiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi.

Viimeisen kolmen kuukauden aikana Israel on käynnistänyt laajan sotilaallisen hyökkäyksen maan, ilman ja meren kautta Gazan kaistalle, joka on noin 365 neliökilometrin kapea alue – yksi maailman tiheimmin asutuista paikoista. Gazassa, jossa asuu noin 2,3 miljoonaa ihmistä, joista lähes puolet ovat lapsia, Israel on suorittanut yhden "raskaimmista perinteisistä pommituskampanjoista" modernin sodankäynnin historiassa. Pelkästään lokakuun 29. päivään 2023 mennessä arvioitiin, että pienelle alueelle oli pudotettu 6 000 pommia viikossa.

Israelin sotilaalliset iskut ovat aiheuttaneet enemmän tuhoa kuin Syyrian Aleppon tuhoaminen vuosina 2012–2016, Ukrainan Mariupolin tuhoaminen tai suhteellisesti liittoutuneiden pommitukset Saksassa toisessa maailmansodassa. YK:n pääsihteeri on vahvistanut, että tilanne on niin vakava, että Gaza näyttää erilaiselta avaruudesta katsottuna. YK:n yleiskokous on ilmaissut huolensa siviilien suojelusta ja oikeudellisten sekä humanitaaristen velvollisuuksien noudattamisesta.

YK:n tietojen mukaan vähintään 23 469 palestiinalaista Gazassa on kuollut ja yli 59 604 on loukkaantunut, mukaan lukien yli 12 000 lasta on menettänyt henkensä. Monisukupolvisia perheitä on tuhoutunut kokonaan, ja yli 65 000 kotia – yli 60 prosenttia Gazan asuntopohjasta – on vaurioitunut tai tuhoutunut kokonaan. Noin 1,9 miljoonaa palestiinalaista, on joutunut pakkomuuttamaan ahtaammille alueille, ja heidän hätätilansa on epäinhimillinen.

Gaza kärsii myös terveydenhuoltojärjestelmän romahduksesta, ja tilanne uhkaa johtaa katastrofiin, jolla voi olla peruuttamattomia seurauksia palestiinalaisille ja alueen rauhalle ja turvallisuudelle.

Pyydämme Suomen hallitusta välittömästi ryhtymään toimiin tämän inhimillisen katastrofin lopettamiseksi ja palestiinalaisten kärsimysten helpottamiseksi. On välttämätöntä taata humanitaarinen apu, turvata siviilit sekä noudattaa kansainvälisiä lakeja ja humanitaarisia velvoitteita. Suomen hallituksella on mahdollisuus ottaa aktiivinen rooli ja vaikuttaa tilanteeseen, ja toivomme konkreettisia toimenpiteitä tämän vakavan asian käsittelemiseksi.

 

Huom!

Vahvista allekirjoituksesi sähköpostista!

Suomen tulkit, kääntäjät ja alan opiskelijat voivat allekirjoittaa adressin.

 

Lähteet:

https://qudspress.com/108776/


https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-63-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-0

https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-60

https://www.irishtimes.com/world/middle-east/2023/12/06/israels-gaza-attack-one-of-historys-heaviest-conventional-bombing-campaigns/

https://news.un.org/en/story/2023/10/1142952

https://edition.cnn.com/2023/12/13/politics/intelligence-assessment-dumb-bombs-israel-gaza/index.html

https://www.economist.com/interactive/middle-east-and-africa/2023/12/16/why-is-israel-using-so-many-dumb-bombs-in-gaza

https://www.pbs.org/newshour/amp/world/israels-military-campaign-in-gaza-is-among-the-most-destructive-in-history-experts-say

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sarah voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…