Turun konservatorion tanssijan koulutusohjelma on pelastettava

Turun konservatorion kannatusyhdistyksen hallitus on päättänyt kokouksessaan 9.9.2014 lakkauttaa tanssijan koulutusohjelman.

Turun konservatorion tanssijan koulutusohjelma on 21 toimintavuotensa aikana osoittanut merkittävyytensä suomalaisen tanssin koulutuskentän vahvana toimijana. Se on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä suomalaisen tanssin koulutus- ja ammattikentän kanssa ja ollut näin luomassa tiivistä ja monipuolista yhteistyöverkostoa. Tämän ansiosta Suomeen on kehittynyt erinomainen ja työllistymistä tukeva tanssitaiteen kenttä. Sen saavutukset ovat korkeaa kansainvälistä laatua.

Paikallisesti ja alueellisesti tanssijan koulutusohjelma on keskeinen tekijä kulttuurin kentässä. Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti konservatorio on tuottanut merkittäviä tanssitaiteilijoita, jotka ovat olleet rakentamassa kuvaa Suomesta korkeatasoisen taiteen ja kulttuurin maana. Konservatoriolta valmistuneet tanssijat ovat työllistyneet vapaan kentän produktioihin, nykytanssiryhmiin, teattereihin ja tanssiteattereihin. Lisäksi he toimivat koreografeina, tanssin tuottajina, läänintaiteilijoina, yksityisyrittäjinä, taidetta soveltavissa hankkeissa sekä tanssialan opetus- ja asiantuntijatehtävissä.

Turun konservatorion tanssijan koulutusohjelman lakkauttaminen on lyhytnäköistä kulttuuripolitiikkaa. Sen aiheuttamat vahingot usealle toimijalle ovat merkittävät ja kertautuvat monelle taholle. Turkulaista taidekenttää lakkauttamispäätös kaventaa huomattavasti ja vahingoittaa vakavasti Turun mainetta kulttuurimyönteisenä kaupunkina.

Lakkauttamispäätös on myös ristiriidassa Suomen hallituksen asettamien nuorison koulutuksen ja työllistymisen edistämispyrkimysten kanssa. Koulutuksen lakkauttaminen heikentää suuresti tanssijan ammattiin ja korkea-asteen jatko-opintoihin pyrkivien nuorten mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lakkauttamisen perusteeksi on julkisuuteen kerrottu koulutusohjelman tappiollisuus. Siihen näyttävät johtaneen konservatorion johdon tekemät päätökset pitää koulutusohjelman opiskelijamäärä alle puolessa normaalitilanteeseen nähden. Tämän seurauksena myös koulutusohjelman tulot ovat jääneet alle puoleen normaalitasostaan. Tässä tilanteessa oikea ratkaisu olisi palauttaa koulutusohjelman opiskelijamäärä lähtökohtaiselle tasolleen ja täten taata koulutukselle sen ansaitsemat resurssit.

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pia Karaspuro voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko perustuloa?