Turun taideakatemian puolesta

VETOOMUS TURUN TAIDEAKATEMIAN PUOLESTA


Hyvä Turun kaupungin hallituksen puheenjohtaja ja Turun kaupunginjohtaja

Vetoamme teihin Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian tulevaisuutta koskien. Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian rahoitusvaikeuksien takia monien opetusalojen opetussuunnitelmiin on tulossa radikaaleja muutoksia vuonna 2008. Pidemmällä tähtäimellä koko taideakatemian tulevaisuus on vaakalaudalla. Näillä taloussuunnitelmilla ei ole mitään mahdollisuutta pitää yllä korkeatasoista taidekoulutusta. Suunnitellut uudistukset ovat muutoksia huonompaan suuntaan ja pelkäämme, että ne tulevat vaikuttamaan myös jo Taideakatemiassa opiskelevien opinto-ohjelmiin. Näin ei saa tapahtua.

Meille jo opiskeleville on luvattu tietty opintosuunnitelma, johon ei voida kesken koulutuksemme kajota. Tilanne on käymässä kestämättömäksi kaikissa taideakatemian koulutusohjelmissa. Esimerkiksi esittävä taide, elokuva- ja animaatiokoulutus sekä musiikki edellyttävät paljon käytännön harjoittelua ja kontaktiopetusta pienryhmissä. Myös taidealojen opiskelijoiden materiaalikustannukset ovat monia muita aloja korkeammat. Rahoitus on saatava sille tasolle, että nykyiset opintosuunnitelmat on mahdollista toteuttaa täysimittaisesti. Tämä vaatimus koskee erityisesti rahoituksen vähyyden takia katoamisuhan olla olevaa vierailevien opettajien opetusta, joka on olennaista erityisesti valmistuvien opiskelijoiden työelämäkontaktien takia.

Mikäli opetussuunnitelmaa ei rahoituksen vähyyden vuoksi toteuteta, on erittäin todennäköistä että opiskelupaikkoja tulee jäämään tyhjäksi opiskelijoiden siirtyessä toisiin kouluihin kaupungeissa, joiden arvostus kulttuurialaa kohtaan näkyy käytännön toimina ja tukena. Tässä tapauksessa häviää Turun kaupunki menetettyjen verotulojen lisäksi pitkällä tähtäimellä myös kulttuurisesti.

Taideakatemia on Turun kaupungille paitsi tulevan osaamisen keskus myös kaiken aikaa merkittävä kulttuurikentän luoja musiikin, kuvataiteen, esittävän taiteen, muotoilun ja liikkuvan kuvan saralla. Kaupungin tulisi tukea paikallista kulttuurituotantoa, olla luomassa mahdollisuuksia tulevaisuuden kulttuurivientiin ja ponnistella voimakkaasti luovien alojen koulutuksen laadun takaamisen puolesta. Jatkuvassa taloudellisessa paineessa ei innovaatioita synny.

Turun kaupunki on suuntamaassa kohti kulttuuripääkaupunkivuotta 2011 väärin eväin. Kaupunki ei tue omaa koulutustaan lainkaan, vaikka Turku saa joka vuosi uusia veronmaksajia juuri laadukkaan koulutuksen takia. Tämän lisäksi Turun kaupunki jopa pidättää ammattikorkeakoulutukseen tarkoitettuja määrärahoja. Turun kaupungin toimien takia ammattikorkeakoulun nettomääräraha on 4,37 miljoonaa opetusministeriön rahoituslain määrittelemää summaa pienempi.

Me allekirjoittaneet vaadimme Turun kaupungilta lisärahoitusta ja rahoituslain noudattamista. Vain tällä tavalla Taideakatemian koulutusohjelmien koulutus voidaan pitää nykyisten opetussuunnitelmien mukaisena leikkauksista ja vuotta 2008 koskevista opetussuunnitelmien muutoksista huolimatta. Olemme hakeneet ja päässeet laadukkaaseen oppilaitokseen ja ansaitsemme lupausten täyttämisen. Taideakatemia on yksi suomen laadukkaimmista taidekouluista ja sellaisena sen tulee myös säilyä!

Kunnioittavasti,


veera lehtola, Turun taideakatemian elokuvaopiskelija, viestinnän koulutusohjelman opiskelijaedusta    Ota yhteyttä adressin tekijään