VETOOMUS TURUN KIRJASTOTALON PIKAISEKSI KUNNOSTAMISEKSI

Olemme huolestuneina lukeneet lehdistä uutisia, joiden mukaan Turun kaupunginkirjaston vanhan kirjastotalon remontti on joutunut vastatuuleen.

Turun vuoden 2007 talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksessa on Turun kaupunginkirjaston vanhan pääkirjaston peruskorjauksesta tehty esitys, joka keskeyttäisi meneillään olevan hankkeen ja siirtäisi sen valmistumista. Kirjaston väliaikaisjärjestelyt pitkittyisivät huomattavasti.

Turku on vihdoinkin saamassa nykyiset kriteerit täyttävän pääkirjaston. Uudisrakennus on valmistunut, mistä voidaan iloita. Pääkirjaston toiminnot nilkuttavat kuitenkin niin kauan kuin Musiikkiosasto sekä Kirjallisuus & Taiteet -osasto ovat väliaikaisissa tiloissa Julinissa.Uudisrakennukseen muuttavat lehtilukusali, Lasten- ja Nuortenosastot sekä kolme ns. tieto-osastoa: Yhteiskunta-, Kansat & kulttuuri- ja Luonto ja harrasteet -osastot.

Julinin lehtisalilta vapautuviin ikkunattomiin kellaritiloihin siirtyvät vanhan kirjastotalon peruskorjauksen tieltä Kirjallisuus & Taiteet -osasto Julin toisessa kerroksessa jo sijaitsevan Musiikkiosaston lisäksi.

Erityisesti kaunokirjallisuus muodostaa huomattavan osan kirjaston kokoelmista, ja kirjastolla on merkittävä rooli sen välittämisessä. Julinin tilat ovat ahtaat, joten sinne saadaan mahtuman vain pieni osa kokoelmista, osa sirottautuu muihin kirjastoihin, osa joudutaan pakkaamaan pois käytöstä.

Yli 100-vuotias kirjastotalo on merkittävä osa turkulaisten mielenmaisemaa. Nykyisellään halkeilleet, likaiset kattoikkunat ja riittämätön ilmastointi eivät ole talon arvon mukaisia. Jos talon kunnostus lykkääntyy, sen kunto rapistuu entisestään. Turku ei voi ylpeillä uudella kirjastollaan niin kauan kuin puolet sen toiminnoista sijaitsee toisaalla, eli kirjaston hajasijoitus jatkuu. Nyt olisi aika saattaa se asianmukaiseen kuntoon, jotta kaupunkimme voitaisiin laskea nykyaikaisten sivistys- ja kulttuurikaupunkien joukkoon.

Vetoamme päättäjiin, että kirjastotalo kunnostettaisiin mitä pikimmin mutta työnlaadusta tinkimättä.

ADRESSI ON LUOVUTETTU 20.11.2006 TURUN KAUPUNGINHALLITUKSELLE. KIITOS ALLEKIRJOITTANEILLE.


Jussi Parikka, Eetos ry., http://org.utu.fi/yhd/eetos/    Ota yhteyttä adressin tekijään