Kansalaisadressi eläkeiän nostamista vastaan

Tämä on oikea kansalaisadressi ilman etujärjestöjä ja poliittisia puolueita.
Hallitus on päättänyt nostaa eläkeikää 63 vuodesta 65 vuoteen. Harvat ihmiset jaksavat nykyäänkään vaadittavaan eläkeikään ja keskimääräinen eläköityminen tapahtuu 59 vuoden ikäisenä. Emme myöskään usko, että eläkeiän nostolla on työllisyyttä lisäävää vaikutusta. Vaadimme ettei eläkeikää pidä nostaa ja että eläke-etuisuudet pysyvät ennallaan. Emme halua heikennyksiä eläke-ehtoihin. Toivomme hallituksen ottavan mielipiteemme huomioon.