Turvapaikka vainotulle

Pyydän allekirjoittamaan vetoomuksen turvapaikan saamisen puolesta. Muista vahvistaa allekirjoituksesi sähköpostissa, muutoin se ei näy.IMG-20181106-WA0009~2.jpg

Sardar on iranilainen turvapaikanhakija, joka tuli Suomeen lokakuussa 2015. Hän joutui jättämään perheensä, toimeentulonsa ja kotimaansa häneen kohdistuneen vainon vuoksi. Sardar kääntyi kristityksi, joka on Iranissa rikos, ja josta voidaan tuomita kuolemaan. Näin tapahtuukin. Kotimaasta pakenemisen syy ei ole taloudellinen,  vaan uskonnollinen ja poliittinen. Sardar vastustaa Iranin teokraattista hallintoa ja johtajia. Hän joutui kokemaan kidutusta korkeiden virkamiesten taholta, piileksimään vuoden ajan ja lopuksi pakenemaan. Kotimaassaan hän ei oikeusteitse saanut, eikä tule saamaan apua. Jos hän palaa Iraniin, hänet pidätetään saman tien eo. syistä, ja koska on poistunut laittomasti maasta viranomaisvainon vuoksi.Tätä migri ja hallinto-oikeus eivät usko todisteista huolimatta. Migrin käyttämä maatieto ei ole ajantasaista, eikä se ota huomioon muita maatietolähteitä, kuten Amnesty Internationalin raporttia, esimerkkitapausta tai Open doors- järjestön maatietoa. Migrin mukaan Sardar voi elää turvallisesti maltillisena kristittynä kotimaassaan. Migri perustelee päätöstä mm. ettei voida todistaa, että vainoojat ovat korkea-arvoisia virkamiehiä. Kun se todistettiin Iranista internetistä saadun valokuvan avulla, hallinto-oikeus kommentoi, ettei voi todistaa valokuvan aitoutta. Hallinto-oikeus ei ole kuullut Sardaria pyynnöstä huolimatta. Ainoat kuulemiset olivat migrin turvapaikkapuhuttelut syksyllä 2016. Korkein hallinto-oikeus ei ottanut asiaa käsitelläkseen. Ihmisoikeussopimus ei tunnu velvoittavan Suomen maahanmuuttovirastoa tai oikeuslaitosta. 

Sardar on osoittanut olevansa kyvykäs ja halukas integroitumaan Suomeen. Hän on saanut laajan turvaverkon ja ystäväpiirin, hän noudattaa kristittynä Suomen lakeja, on opetellut suomen kielen ja opiskelee ammattiin. Iranissa hän on valmistunut automekaanikoksi. Tällä hetkellä hän elää säilöön otettuna hallinto-oikeuden päätöstä odottaen. Hallinto-oikeus hylkäsi palautuksen täytäntöönpanokiellon.
Facebook
Pitäisikö kansanedustajien palkkaa nostaa?