Turvataan sujuva liikenne Lauttasaaressa

Lauttasaari on tällä hetkellä Helsingin nopeimmin kasvava kaupunginosa. Vattuniemen tiivistäminen, Koivusaaren rakentaminen ja uusi yleiskaava saattavat nostaa saaren väkilukua jopa 70 prosenttia nykyisestä. Rajun väestökasvun seurauksena autojen määrä lisääntyy vääjäämättä.

Liikenteen toinen pääväylä Lauttasaaren ja kaupungin keskustan välillä on Lauttasaaren silta, joka peruskorjataan ensi vuonna. Korjauksen yhteydessä Helsingin kaupunki aikoo poistaa sillalta keskustan suuntaan menevän toisen autokaistan. Muutoksia suunnitellaan myös Lauttasaarentien alkupäähän.

Yhdenkin autokaistan poistaminen saattaa johtaa autoliikenteen täydelliseen puuroutumiseen Lauttasaarentiellä, sen risteysalueilla ja Lauttasaaren sillalla. Muutos hankaloittaisi etenkin Vattuniemestä tulevaa liikennettä, sillä saarelta viedään hoitopaikkojen puuttuessa paljon lapsia muualle hoitoon.

Liikenneonnettomuudet Länsiväylällä, Koivusaaren ja Ruoholahden välillä, moninkertaistavat autojen määrän Lauttasaarentiellä ja Lauttasaaren sillalla. Pahimmillaan liikenne seisoisi täysin, jolloin pelastusajoneuvojen pääsy saarelle, jossa asuu jo nyt yli 24000 asukasta, hidastuisi kohtalokkaasti.

Lauttasaaresta poistettiin jo suorat bussilinjat keskustaan. Nyt liikennettä hidastettaisiin lisää. Niin ei saa tapahtua. Me allekirjoittaneet vaadimme, että Lauttasaaressa turvataan sujuva auto- pyörä- ja jalankulkuliikenne siten, että Lauttasaarentien alkupään ja Lauttasaaren sillan autokaistojen nykyinen määrä säilyy.


Lauttasaari-Seura - Drumsö-Sällskapet, Katri Penttinen    Ota yhteyttä adressin tekijään