Tuupovaaran koulu ja päiväkoti on säilytettävä.

Tuupovaaran alakoulu ja päiväkoti on säilytettävä.

Maanantaina 22.1.2024 Joensuun kaupunginvaltuusto sai nähtäväkseen esityksen rajuista muutoksista koulu- ja päiväkotiverkkoon. Esityksestä löytyvät mm. Tuupovaaran koulun sekä päiväkodin sulkeminen vuosien 2025-2027 aikana.

1.     Vaadimme, että Joensuun kaupunki säilyttää Tuupovaaran alakoulun ennallaan ja järjestää perusopetuksen sekä esiopetuksen Tuupovaaran pitäjän lapsille omassa lähikoulussa.

2.     Vaadimme, että Joensuun kaupunki säilyttää Tuupovaaran päiväkodin ja antaa varhaiskasvatusta Tuupovaaran pitäjän alle kouluikäisille lapsille.

3.     Vaadimme, että Tuupovaaran koulu palvelee jatkossakin alueen iltakäyttötarpeita mm. kansalaisopiston kurssitarjonnan osalta.

4.     Vaadimme, että rakennukset pidetään asianmukaisessa kunnossa. Tuupovaaran päiväkotirakennukseen tulee tehdä käytön kannalta tarvittavat korjaustoimet.

Tuupovaara on Joensuun maaseutualuetta, missä välimatkat pitäjän omaan kouluun sekä päivähoitoon ovat osalle lapsista jo entuudestaan pitkät. Tällä hetkellä pitäjän reuna-alueen oppilaat viettävät aikaa koulukuljetuksessa lähes 2,5 h päivässä. Mikäli päiväkoti ja koulu lakkautetaan, välimatkat, kuljetusajat ja -kustannukset nousevat kohtuuttomiksi lasten siirtyessä naapuripitäjään päivähoitoon ja kouluun.

Koulun ja päiväkodin sulkeminen vaikuttaisivat kokonaisuutena alueen perheiden hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, yrityksiin sekä pitäjän pito- että vetovoimaan. Tuupovaaran lapsiluku ei ole ollut laskeva, ja alueelle on muuttanut viime vuosina useita nuoria perheitä. Tuupovaarassa on asukaslukuun nähden myös paljon työpaikkoja ja yrityksiä, joista pelkästään Ouneva Oy:n tehtaat toimivat alueen merkittävänä työllistäjänä.

Tuupovaaran alakoulu on rakennettu vuonna 2020 vastaamaan tuupovaaralaisten lasten tarpeita sekä toimimaan koko kyläyhteisön sydämenä. Koulu rakennettiin käyttökelvottomaksi todetun vanhan alakoulun tilalle. Koulun vähimmäisvuokra-aika päättyy vuonna 2030.

Koulun ja päiväkodin sulkeminen osoittaisi Joensuun kaupungilta näköalatonta ja kestämätöntä päätöksentekoa, harkitsematonta varojen sijoittamista sekä omiin arvoihinsa nähden ristiriitaista politiikkaa mm. ilmastotavoitteeksi asetetun hiilineutraalisuuden saavuttamisessa vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi Joensuun kaupunki sai vuonna 2023 tunnustuksen UNICEF:n lapsiystävällisenä kuntana. Tämän tulisi näkyä myös reunapitäjä Tuupovaaran lasten ja perheiden arjessa yhdenvertaisuutena sekä lapsiystävällisyytenä. Lapsivaikutuksia arvioitaessa tulisi pohtia sekä ennakoida koulun ja päiväkodin lakkauttamisesta aiheutuvia pitkäaikaisvaikutuksia, sillä tänä päivänä tehdyt päätökset vaikuttavat kokonaisvaltaisesti lasten elämään myös aikuisiässä.

Toiminnallaan Joensuun kaupunki asettaa asuinalueensa keskenään epätasa-arvoiseen asemaan peruspalveluiden ja inhimillisen elämän toteutumisen osalta.  

Aloitteen lisätietoja tullaan päivittämään: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556298895452  


Tuupovaaran koulun vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään