Työttömyysturvan aktiivimalli ns. orjatyölaki saatava peruttua!

Suomen hallitus rikkoi liitoille antamansa lupauksen törkeällä tavalla, kilpailukykysopimuksen piti riittää. Enempää työttömyysturvasta ei leikata, lupasi hallitus. Toisin kävi. Hallituksen käytös on ylimielistä ja pöyristyttävää.

SAK:n ja liittojen on nyt noustava puolustamaan jäseniään ja näytettävä toteen se, miksi ammattiliitot on alun alkaen perustettu. Puolustamaan heitä, jotka eivät yksin pysty itseään puolustamaan!

Lain sisältö ei ole muuta kuin rankaisumalli työttömille. Samalla hankaloitetaan suunnattomasti jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien elämää, joka muodostuu jokapäiväisestä taistelusta leipäjonoissa, joiden toiminnan tukemisen hallitus päätti myös lopettaa.

Tässä on pakkotyölain sisältö pääpiirteittäin:

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Lain mukaan työnhakijalta, joka ei täytä aktiivisuusedellytystä, työttömyysetuuden tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Seuranta tarkoittaa, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää.

Aktiivisuusedellytyksen voi 65 maksupäivän aikana täyttää jollain seuraavista keinoista:

- on työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia.

- ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta eli vähintään 241 euroa.

- on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Tarkastelujaksoja seuraavat, aktiivisuuden tutkivat ja päätökset edellytyksen täyttymisestä antavat työttömyysetuuksien maksajat eli työttömyyskassat ja Kela. Ensimmäiset etuuden alentamista koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 2018.

Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos työnhakija on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä, työskentelee omais- tai perhehoitajana, saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta tai yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

 

Keräämme nimiä, jotka tullaan luovuttamaan ensin SAK:n hallitukselle 15.1.2018 ja jatkamme niin kauan, kunnes saamme asiat takaisin tolalleen ja kaikille ihmisarvo takaisin.

Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry 49 (ent. Metalli 49)

PAM Turun Liikealan Turun Seudun osasto ry 069

Euran metallityöväen a0 381 (tuleva Euran Teollisuustyöntekijät ry)

Kirjailija- ja taiteilijajärjestö Kiila ry

PAM Salon Liiketyöntekijät ry os.092

Helsingin seudun teollisuusasentajat ry ao 254

Jokioisten Metallityöväen ammattiosasto 2

Turun puuseppäin ammattiosasto 703

Teollisuuden Vaikuttajanuoret

Turun Vasemmistoliitto ry

Rakennusliiton osasto 001 Helsingin Kirvesmiehet ry

AKT ammattiosasto 045 Jyväskylän ja Ympäristön Linja-autohenkilökunta ry

Jyväskylän Energia-alojen JHL 555

Keravan hyvinvointi JHL 208

Kajaanin metallityöväen ammattiosasto ry 63
 
001 Helsingin Leipomotyöntekijäin ammattiosasto ry  
 
005 Helsingin Liha-elintarviketyöntekijäin ammattiosasto ry
 
010 Helsingin Elintarviketyöntekijät ry  
 
036 Helsingin Meijeri-ja Juustotyöntekijäin ammattiosasto ry
 
039 Karkkilan Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry  
 
041 Hartwallin Juomatyöntekijät ry
 
135 Fazerilan Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry  
 
SAK Turun Seudun Paikallisjärjestö TSP ry 
 
Stadin rakentajat JHL ry 013
 
Helsingin kaupungin talonrakentajat JHL ry 039
 
Helsingin kaupungin korjaamon työntekijät JHL ry 271  
 
Stara JHL ry 004 
 
Suomen Elintarviketyöläisten Etelä - Suomen aluejärjestö ry
 
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry
 
Suomen elintarviketyöläisten Länsi-Suomen Am.os 032 ry
 
Toijalan Metallityöväen ammattiosasto ry 169
 
Salon Ammatillinen Paikallisjärjestö SAP
 
Helsingin yliopiston ammattiosasto JHL ry 645
 
Järvenpään elintarviketyöläiset os 91
 
Elintarviketyöläisten Etelä Suomen Nuorisojaosto
 
Helsingin autoalantyöntekijät ry os.007 AKT
 
Helsingin metallityöväen ammattiosasto ry 5
 
Itä-Suomen metsäkonealan työntekijät ry os.722
 
SAK:N Tornion seudun paikallisjärjestö
 
Haminan JHL ry 306
 
Hämeenlinnan kemiantyöntekijät ry 479  
 
Vihtavuoren räjähdysainetyöntekijät ry 582
 
Kemin Autoalantyöntekijät ry. Os082 A
 
AKT Kotkan osasto 001
 
144 Turun Elintarviketyöntekijät ry
 
Vaasan Strömbergin tehtaan työväen ao ry 272
 
Turun kunnantyöväen ammattiosasto JHL ry 025
 
Hietalahden telakkatyöväen ammattiosasto ry 41
 
Tornion Metallityöväen ammattiosasto ry
 
Juomatalo os. 25 ry
 
Eviran henkilöstö JHL 188 ry
 
Lauttakylän metallityöväen ao ry
 
PAM Hotelli- ja ravintola- alan Turun osasto 702
 
Nurmeksen JHL 326 kunnalliset ry
 

Tähän liitetään myös muut tahot, jotka ilmoittavat tahtonsa osallistua adressiin.

Tässä vielä linkki kansalaisaloitteeseen eduskunnalle, joka on tehty lain kumoamiseksi:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2730