Uittamon koulu säilytettävä koulukäytössä

Vähiksen Väki ry. (Vähä-Heikkilän ja Uittamon koulujen vanhempainyhdistys) ja Uittamon alueen asukkaat ovat huolestuneita Turun sivistystoimialan suunnitelmista lakkauttaa Vähä-Heikkilän koulun Uittamon yksikkö ja epäilevät sen tuomia säästöjä.

Vähä-Heikkilän koulun Uittamon yksikkö on Turun lakkautettavien koulujen listalla. Vähä-Heikkilän ja Uittamon koulujen vanhempainyhdistys sekä alueen lasten vanhemmat haluavat tuoda esiin Uittamon koulun keskeisen aseman opetuksen järjestämisessä Uittamon ja Ispoisten sekä Vähä-Heikkilän alueella. Alueen lapsiperheiden määrä on selvän rakennemuutoksen jälkeen merkittävässä kasvussa. Tällä hetkellä kaikki halukkaat eivät mahdu Uittamon kouluun. Vähä-Heikkilässä oppilaita on yhteensä 464, joista Uittamolla 94. Viisi vuotta sitten 2009 Turun kaupunki päätti, että koska Uittamon kouluun on enemmän tulijoita kuin kouluun pystytään ottamaan, Uittamolle on mahdollista perustaa useampi rinnakkaisluokka.

Tällä adressilla pyydämme päättäjiä huomioimaan seuraavat faktat säästöjä tavoitellessaan: 


1)      Vähä-Heikkilän koulussa ei suoraan ole tilaa Uittamon noin sadalle oppilaalle. Viime vuosina Vähä-Heikkilän 5- ja 6-luokkalaiset Uittamolla asuvat lapset ovat käyneet Uittamon yksikössä koulua yhden päivän viikossa. Varsinkaan Vähä-Heikkilän liikuntasalissa ei ole tarpeeksi vuoroja kaikille luokille. Jos Uittamon kouluyksikkö lopetetaan, Vähä-Heikkilän ahtaus tulee merkittävästi haittaamaan kaikkien koulun lasten opiskelemista ja tuomaan lisäkustannuksia tilojen muokkausten vuoksi.    


2)      Uittamon päivähoitoyksikkö ei tarvitse lisää esiopetustiloja. Uittamon koulun tilat ja sen piha eivät sellaisenaan sovellu esiopetuksen käyttöön. Esille on noussut myös suunnitelma, jossa Uittamon koulurakennukseen siirrettäisiin toisen alueen päiväkoti. Myös tällöin Uittamon koulurakennus ja ulkotilat tulisivat vaatimaan muutostöitä, jotka aiheuttavat suuria lisäkustannuksia.     


3)      Uittamon yksikön lopettamisella olisi merkittävä vaikutus eteläisen Turun ruuhka-aikojen liikenteen sujuvuuteen, erityisesti Hirvensalon liikenneverkossa. Jo nyt ongelmallinen Hirvensalo-Kakskerran syöttöliikenne on Stålarminkadun ja Vähä-Heikkiläntien varassa. Yli kahden kilometrin pituiseksi kasvavan koulumatkan vuoksi vanhemmat todennäköisesti kyyditsisivät 1–4-luokkalaiset lapsensa kouluun autolla. Käytännössä tämä merkitsisi 40-70 autoa kello 7.40-8.00 välillä, jolloin kaistoja ylittäviä/kääntyviä autoja tulisi olemaan Vähä-Heikkilän koulun kohdalla melkein joka kymmenes sekunti. Tämä hidastaisi Vähä-Heikkilän syöttöliikennettä entisestään, lisäisi onnettomuusriskiä ja heikentäisi liikenteen sujuvuutta eteläisessä Turussa aamuisin. Vielä ei edes tiedetä valmistuvan Braheskolanin vaikutusta Stålarminkadun ja Vähä-Heikkiläntien liikenteeseen, mutta oppilaiden keskittäminen tulee automaattisesti ohjaamaan suuren määrän autoja näille väylille.  


4)      Uittamolaiset lapset käyvät iltapäiväkerhoa Uittamolla. Uittamon iltapäiväkerhossa on tällä hetkellä 29 1. Ja 2. luokan oppilasta. Nykyinen kävelymatka iltapäiväkerhoon on 700 metriä. Matka pidentyisi 3,5-kertaiseksi, ja 2,4 kilometrin kävelymatka iltapäivätoimintaan 7–8-vuotiaille on liian pitkä, vaikka se ei virallista taksikyyditysrajaa ylitäkään. Vähä-Heikkilän koulun iltapäiväkerhot ovat jo nyt täynnä.  

5) Uittamon koululla on merkittävä arvo alueen yhteisöllisyyden luojana ja ylläpitäjänä. Oma koulu on selkeä vetovoimatekijä lapsiperheille. Päiväkodin ja koulun läheisyys on ratkaiseva tekijä kotia valittaessa. 


Tällä adressilla pyydämme kohteliaimmin näiden seikkojen perusteella päättäjiä punnitsemaan Uittamon koulun lakkauttamisen järkevyyttä ja sen tuomaa todellista säästöä. Säästöjen sijasta muutos voi jopa aiheuttaa kustannuksia. Esitämme, että Uittamon kouluyksikkö säilytetään opetuskäytössä.