Ulkomaalainen kaivosyhtiö ei saa tuhota Mäntyharjun ja Pertunmaan vesistöjä sekä mökkimaastoja!

6b5wqcUr_4x.jpg

Peruveden järvimaisema illansuussa kaivosalueen varausalueelta kuvattuna.  

Mäntyharjun ja Pertunmaan vesistöt, luonto ja mökkimaastot ovat uhattuna. Mäntyharjun reitin ja Repoveden kansallispuiston yläjuoksulla sijaitsevan Peruveden rantaan ollaan suunnittelemassa ulkomaisen kaivosyhtiön Akku Minerals Oy:n aloitteesta maanalaista akkumineraali- ja grafiittikaivosta, joka vaarantaa pahimmillaan koko alueen luontoarvot. Alue sijaitsee keskellä yhtä Suomen suosituinta mökkialuetta.  

Kaivoshankkeen taustalla on maaliskuussa 2022 perustettu Akku Minerals Oy. Yritys esittää olevansa ”kotimainen”, “kestävä” ja ”luonnon huomioon ottava”, mutta todellisuudessa yritys on rekisteröity Surreyn kreivikuntaan Englannissa [1] ja yrityksen kaivosasiantuntijat tulevat Australiasta ja Iso-Britanniasta.  Kotipaikan takia yritystä ei sido sama EU-lainsäädäntö kuin suomalaisia yrityksiä. Yrityksen omistajana toimii kaupparekisterin mukaan Suvi-Tuulia Reivilä [2], vaikka yrityksen perustajina esiintyvät Sara Minchin ja australialainen Peter Fox [3].

Yrityksen omistusjärjestelyt ovat hyvin epämääräiset, ja Iso-Britannian kaupparekisterin mukaan samaan osoitteeseen Akku Minerals Oy:n kanssa on rekisteröity Scandivanadium Ltd. -niminen yritys [4]. Scandivanadium Ltd:n malminetsintä Ruotsin Skånessa on aiheuttanut runsaasti vastustusta sekä asukkaiden, poliitikkojen, kuntien että lääninhallituksen toimesta [5][6]. Scandivanadium Ltd -yrityksen entinen toimitusjohtaja on David Minchin [7], joka vastaa myös Peruveden alueella tapahtuvista geologisista tutkimuksista [8]. Akku Minerals Oy ei ole toimijana uskottava. Yhtiön perustajilla ei ole teknistä kokemusta kaivosalalta ja ainoastaan Peter Foxilla on muuta kokemusta kaivosalan rahoituksesta, pääasiassa Australiassa ja Afrikassa.

Akku Minerals Oy:n visiona on tehdä “kestävää kaivostoimintaa”, jolla ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia. Väite on epäuskottava. Esimerkkejä tällaisesta kaivostoiminnasta ei ole olemassa, ei edes Suomessa. Grafiittikaivokseen liittyvät ympäristöriskit ovat merkittävät. Tyypillisesti riskit liittyvät malmin rikastuksessa käytettäviin haitallisiin kemikaaleihin sekä sivukivestä liukeneviin yhdisteisiin [9], jotka pilaavat vesistöjä.

Erityisen haasteen kaivostoiminnalle Peruveden alueella aiheuttaa mineraaliesiintymän rikkipitoisuus [11], joka aiheuttaa ympäristöön päästessään merkittäviä ongelmia ja vaaratilanteita. Päästessään kosketuksiin veden kanssa, esimerkiksi erotustoiminnan seurauksena, rikki muodostaa rikkihappoa, joka puolestaan happamoittaa maaperää ja valuma-alueella ja sen alajuoksulla sijaitsevia vesistöjä. Happamuus ja metallien myrkyllisten olomuotojen runsastuminen aiheuttavat muutoksia kaloissa, pohjaeläimissä, vesikasveissa ja pohjalevissä. [12]

 

lataus_(1).png

Kaivos vaarantaa vesistöt aina Peruvedeltä Jaalaan asti ja myös Heinolaan asti. Alueella asuu kymmeniä tuhansia pysyviä ja kesäasukkaita. Myös Repoveden kansallispuisto sijaitsee alueella.

Peruveden järven yhteyteen suunniteltu kaivos on suoraan Lahnaveden, Tarhaveden ja Repoveden kansallispuiston yläjuoksulla [13] ja toteutuessaan se vaarantaa näiden järvien virkistys- ja luontoarvot. Vaikutusalueella sijaitsevat myös muut alajuoksulla olevat järvet aina Kouvolan rajalle asti. Kaivoksen valuma-alue linkittyy Ylä-Rievelin kautta myös Heinolan vesistöihin. [14] 

Grafiittikaivos ei ole taloudellisesti kauaskantoinen investointi. Fossiiliselle luonnongrafiitille on jo vaihtoehtoja, joista hyvä esimerkki on Stora Enson kehittämä puupohjainen akkumateriaali lignode [15]. Tällaiset materiaalit tulevat korvaamaan luonnongrafiitin käytön. Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien tulee panostaa tulevaisuuden elinkeinoihin, kuten uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön tai matkailutoiminnan jatkuvuuteen. 

Mökkiasukkaiden alueelle tuoma elinvoima ja verotulot ovat sekä Pertunmaan että Mäntyharjun kuntien tulevaisuuden kannalta elintärkeitä. Mikäli kaivos toteutuu, koko alueen tulevaisuus, taloudellinen elinvoima, luontoarvot ja hyvinvointi ovat uhattuna.

Me adressin allekirjoittaneet vastustamme Peruvedelle suunniteltua kaivosta, emmekä tule hyväksymään sen toteutumista järven tai sen valuma-alueen ympäristöön, emmekä hyväksy kaivosmineraalien etsintätoimia varausalueella. Tämä adressi tullaan luovuttamaan allekirjoituksineen sekä Mäntyharjun että Pertunmaan kunnanvaltuustoille ja ympäristöministerille vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Adressin vastuutoimihenkilönä toimii Peruvesi ilman kaivoksia / Markus Myllyniemi +358 45 85 39401

 

[1] Akku Minerals OY sijaitsee Iso-Britanniassa osoitteessa 36 Charterhouse Road Godalming. LÄHDE: https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/akku-minerals-oy/32740556/taloustiedot
[2] Kaupparekisterin mukaan Akku Minerals OY osakkeet omistaa Suvi Tuulia Reivilä. LÄHDE: https://proff.fi/yrityksen/akku-minerals-oy/-/louhinta-ja-muu-kaivostoiminta/3274055-6I10MA 
[3] https://www.pitajanuutiset.fi/paikalliset/4652225 
[4] Scandivanadium LTD on myös rekisteröity osoitteeseen 36 Charterhouse Road Godalming. LÄHDE: https://gb.kompass.com/c/scandivanadium-ltd/gbcs11795577/ 
[5] https://sverigesradio.se/artikel/7168354 
[6] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/markagare-och-politiker-eniga-pa-mote-vill-inte-ha-gruvor-pa-osterlen 
[7] https://www.businessnews.com.au/Person/David-Minchin 
[8] https://drive.google.com/file/d/1EfhrD86QnZkaJEiu5jWHc5eoUaI6mvH7/view?usp=sharing 
[9] https://heinavesi.fi/download.php?id=1211
[10] https://www.linkedin.com/in/peter-fox-106b4644/?originalSubdomain=au
[11] https://research.abo.fi/ws/files/27259662/Palosaari2020_Article_TheFlakeGraphiteProspectOfPiip.pdf
[12] https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesistojen_kunnostus/virtavesien_kunnostus/Kunnostustarvetta_aiheuttavia_tekijoita/Happamoituminen 
[13] https://www.jarviwiki.fi/wiki/Peruvesi_(14.916.1.005)   
[14] http://paikkatieto.ymparisto.fi/value/ Suomen ympäristökeskuksen VALUE-valuma-aluetyökalun avulla näkyy, että kaivosalue Peruveden eteläosassa kuuluu Ylä-Rievelin valuma-alueeseen. Ylä-Rievelin vedet valuvat kohti Heinolaa.
[15] https://www.storaenso.com/en/products/lignin/lignode


Peruvesi ilman kaivoksia    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Peruvesi ilman kaivoksia näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…