Urjalan Välkkiläntie kuntoon peruskorjauksilla ja uudella pinnoitteella!

Välkkiläntien 13681-1 huono kunto on laajalti tiedossa oleva Urjalan vetovoimaa merkittävästi rankaiseva asia. Tien korjausvelka on kasvanut vuosien mittaan runsaasti ja tien SOP-pinta on päässyt monin paikoin huonoon kuntoon. Isot montut koko tien leveydeltä ovat liikenneturvallisuuteen suuresti vaikuttava asia. Kokemuksia vaarallisista kohtaamisista sekä renkaiden ja autojen rikkoutumisesta tiellä on päivittäin!  

Liikenneturvallisuuden lisäksi tien huonosta kunnosta kärsivät alueen asukkaat, mökkiläiset, yrittäjät sekä tavarantoimittajat. Tien kunto nykyisellään tuo turvattomuutta, laskee kiinteistöjen arvoa ja asumismukavuutta sekä vaikuttaa erittäin negatiivisesti alueella olevaan yritystoimintaan. Yrityksiä Välkkiläntien varrella on kymmeniä ja joillekin asiakaskäynnit ovat myös elinehto. Urjalan kunnan tahtotila teiden suhteen ei ole riittävällä tasolla tällä hetkellä, ja maantiet ovat asia, jolla luodaan yrittäjille tasavertaiset perusedellytykset yrittämiseen. Huomioitavaa on, että kunnalla on nimenomaan mahdollisuus vaikuttaa Ely-keskuksen päätökseen.  

Välkkiläntien SOP-pinta on suunniteltu jyrsittäväksi, jonka jälkeen tie muutettaisiin osin soratieksi (2x n.2km, Urjalan Sanomat 8.7.2021). Tämä uutinen on otettu surullisella mielellä, jopa pelonsekaisin tuntein vastaan Välkkilässä, koska mahdollinen soratie tulisi lopettamaan useita yrityksiä Välkkiläntien varrelta tai lakkauttamaan heidän nykyisiä toimintojaan.   Tien vaikutusalueella on lisäksi useita maa- metsätalousyrittäjiä, joiden toiminnan nykyaikainen, viljelytukivaatimusten mukainen harjoittaminen ei voisi enää jatkua nykyisellä kalustolla.

Uhkakuvana olisi jopa tienkäytön painorajoitukset kelirikkoaikaan. Lisäksi tien varrella on useita soranottoalueita ja maa-aineksen kuljetus alueelta vaatii myös raskasta kalustoa.   Koulukuljetuksiin olisi sorapintaisella tiellä haastava saada hyvää toimijaa. Lähin alakoulu sijaitsee Urjalan Asemalla, jonne on matkaa keskimäärin toistakymmentä kilometriä.   Kauniina kylänä Välkkilä houkuttaisi myös matkailijoita (majoitustoiminta on vireää), mutta tien huono kunto on niin laajalti tiedossa, että matkailijat pyrkivät välttämään aluetta tällä hetkellä. Esimerkiksi Forssan Suvi-Illan pyöräily ei voisi enää kulkea alueella. Lisäksi kaikkien hälytysajoneuvojen mahdollisimman nopea pääsy kohteeseen, ja postikuljetuksen sujuva perille toimittaminen edellyttävät kunnossa olevaa tiestöä. 

Näiden kaikkien seikkojen puolesta Välkkiläntien soratieksi muuttaminen eriarvoistaisi voimakkaasti alueen kyliä muihin Urjalan kyliin verrattuna. Tien varrellahan on useita kyliä: Kokko, Ikaala, Välkkilä ja Hakolahti. Kustannusvertailua Välkkiläntien muuttamisesta soratieksi tai SOP-pinnan uusimisesta ei ole julkaistu, ja ilman näitä faktoja herää myös kysymys siitä, tulisiko sorapinta edes halvemmaksi, jos huomioidaan lisäksi soratien kunnossapitokulut?  

Me kaikki allekirjoittaneet vaadimme mahdollisimman pikaista tien peruskorjausta sekä asfaltin tai muun vastaavan pinnoitteen asentamista tielle. Turvallinen ja pinnoitettu tie on elinehto sekä kylän vakituisille asukkaille että mökkiläisille, yrittäjille ja tavarantoimittajille. Puhumattakaan Välkkilän vetovoimasta ja matkailutekijöistä!

 

Nettiadressi on voimassa 31.7.2021 asti ja sen jälkeen se luovutetaan Urjalan kunnanjohtajalle, Urjalan kunnanhallitukselle sekä tiedoksi Pirkanmaan Ely-keskukselle.


Välkkiläntien vaikutuspiirin asukkaat, yrittäjät, kesäasukkaat ja tavarantoimittajat    Ota yhteyttä adressin tekijään