Pään peittäminen jumalanpalveluksessa rukoiltaessa ja profetoidessa!

Aviomies on Jumalan kuva ja kunnia, mutta vaimo on miehen kunnia. Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.

27751851_10155430477088262_6463493556223746385_n1.jpg 

Onko vaimokin Jumalan kuva ja kunnia, kuten aviomies?
Nainen, peitätkö vai häpäisetkö pääsi eli miehesi
rukoillessa, profetoidessa jumalanpalveluksessa?
Naisen pään peittäminen = vallanalaisuuden merkki!

1. Korinttolaiskirje 11
Pään peittäminen jumalanpalveluksessa
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Kor.+11%3A1&rnd=1684594776729
120925047_10157845385853262_4652278908940279143_n3.jpg

Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.

Pään peittäminen jumalanpalveluksessa rukoiltaessa ja profetoidessa!

Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala.
Jos miehellä on päähine, kipa, myssy, hattu tms. päässään, kun hän rukoilee tai profetoi*, hän häpäisee päänsä eli MESSIAAN.
Sen sijaan jos nainen on avopäin ilman päähinettä, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä eli MIEHENSÄ, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois.
Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa/huntunsa. Mutta jos kerran hiusten/hunnun leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä.
Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.
Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia.
Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia.
Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden.
Sentähden pitää vaimon pitämän voiman päänsä päällä enkelitten tähden...
Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi; ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Kor.+11%3A1&rnd=1638860508775
+
1.Johanneksen kirje:
2:28 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.
+
JEESUS sanoi: sentähden pitää ihmisen luopuman isästänsä ja äidistänsä, ja vaimoonsa sidottu oleman, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi: Niin ei he ole enään kaksi, mutta yksi liha. Jonka siis Jumala yhteen sovitti, ei pidä ihmisen sitä eroittaman. Matteus 19
+
Ja Jumala loi ihmisen - AADAMIN - omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet - AADAMIN - loi; mieheksi ja naiseksi/miehettäreksi hän loi heidät. 1 Mooseksen kirja 1:27

Jumala loi miehen kuvaksensa. Koska nainen/miehetär on otettu miehestä, niin mies heijastaa Jumalan kunniaa ja nainen miehen kunniaa. Mies ja miehetär ovat YHTÄ = YKSI. Koska miehetär on otettu miehestä, niin hän ei ole Jumalan kuva vaan on kätketty mieheensä kuten seurakunta Kristukseen. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
Tämä on suuri salaisuus: seurakunta on kätketty Kristukseen = YKSI ja miehetär on kätketty mieheensä = YKSI!
+
Efesolaiskirje
5:21 Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.
5:22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
5:23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
5:24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
5:25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
5:26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
5:27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
5:28 Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
5:29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,
5:30 sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
5:31 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."
5:32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
5:33 Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.
+
1.Korinttolaiskirje:
14:33 sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa,
14:34 olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo.
14:35 Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa.
14:36 Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut?
14:37 Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky.
14:38 Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä.
14:39 Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta.
14:40 Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä.
+
Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.
Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.
1 Pietarin kirje 3
+
...niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.
Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. 1.Timoteuksen kirje 2
+
TERVEEN OPIN MUKAINEN ELÄMÄ!
Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu: vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet; niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia, voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ETTEI JUMALAN SANA PILKATUKSI TULISI. Tiitus 2
+
JUMALAN/JEESUKSEN SORMELLA KIRJOITETUT 10 KÄSKYÄ
-> ALLEKIRJOITA SINÄKIN!
https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya
+
RAAMATTUMARSSI
https://www.adressit.com/raamattumarssi
+

"Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa per kelettä, niin se teistä pakenee" (Jaak.4:7).

Menneinä vuosikymmeninä uskovat naiset Suomessakin peittivät aina päänsä kirkossa tai hengellisissä tilaisuuksissa käydessään. Nykyisenä tottelemattomuuden aikakautena Paavalin antama ohje Jumalan seurakunnalle on unohtunut. Raamatun ohje tälläkin alueella on kuitenkin hyvin selvä. Uskovien ja Jumalaa pelkäävien ja naimisissa olevien naisten tulee peittää päänsä rukoiltaessa tai profetoitaessa, merkkinä vallanalai­suudesta miehilleen / vanhemmistolle enkelien tähden. Jotkut ovat tulkinneet Paavalin opetuksen niin, että pitkä tukka ikäänkuin huntuna riittää naisille pään peitteeksi. Pakanain apostoli kuitenkin jakeen kuusi perusteella erottelee pään peittämisen ja hiukset, joten mielestäni pelkkä pitkä tukka ikäänkuin huntuna ei riitä pään peitteeksi, vaan naisten pää tulee peittää huivilla tai jollakin muulla päähineellä, jotta olisimme kuuliaisia Sanalle. Israelin messiaanisissa seurakunnissa naisten pään peittäminen uskovien kokoontumisissa on melko yleistä, koska Sanan kuuliaisuus on siellä keskimäärin parempi kuin kansojen keskuudessa. Messiaaniset miehet - ikävä kyllä - korostavat juutalaisten perinnäissääntöä ja juutalaisuuttaan pitämällä kipaa päässään, joka on täysin Sanan vastaista ( Jesaja 29:9-16)! Jesaja 29:10 Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne - profeettanne, ja peittänyt teidän päänne - näkijänne.

Naisten pään peittäminen tulee tehdä vallanalaisuuden merkkinä enkelien tähden. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Raamattu opettaa, että sielunvihollinen (sekä hänen langenneet enkelinsä) kiertää uskovien ympärillä niinkuin kiljuva jalopeura, etsien kenet saisi niellä (1.Piet.5:8-9). Raamattu varoittaa, ettemme saa antaa per  keleelle sijaa elämässämme synneillämme ja tottelemattomuudellamme, sillä sielunvihollinen, ilmaval­lan hallitsija, tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa (Efes.4:25-32; 2:1-3). Jos emme elä synnissä ja tottelemattomuudessa, voimme uskossa vastustaa per kelettä ja se väistyy meistä (1.Piet.5:8-9; huom! vihollinen ei väisty kerralla loppuelämäksi, vaan taistelu on jatkuvaa). Ehtona sille, että vihollinen väistyy meistä, kun uskossa vastus­tamme sitä, on se, että olemme Jumalalle alamaiset. Silloin olemme Herran suojeluksen piirissä.

Paavalin kirjeestä korinttolaisille käy ilmi, että on olemassa hengellinen komento­järjestys, kuten Messiaan armeijassa tuleekin olla (Efes.6:10-19, 2.Tim.2:3). Jumala on Messiaan pää, Messias miehen pää ja mies vaimon pää. Nainen on alamainen miehel­leen, miehen kautta Messiaalle ja Messiaan kautta Jumalalle. Merkkinä vallanalaisuudes­ta naisten tulee peittää päänsä rukoiltaessa ja profetoitaessa, että nainen olisi Jumalan suojeluksen alla, eikä sielunvihollinen, joka tekeytyy valkeuden enkeliksi, pääsisi eksyttämään mm. väärillä profetioilla, kylvämällä lustetta sekaan profetian sanomaan (2.Kor.11:1-4; 13-15). Joka kerta, kun naiset rukoilevat tai profetoivat ilman pään peittämistä, he ovat vaarassa tottelemattomuutensa tähden vihollisen vaikutukselle. Tämä onkin yksi syy, miksi vääriä tai osittain vääriä profetioita on niin paljon ajassamme. Lisäksi myös Jumalan enkelit seuraavat vaellustamme ja tarkkaavat naistenkin kuuliaisuutta ja alamaisuutta miehilleen / vanhimmistolle ja sitä kautta Jumalalle.

Messias - aviomiehen pää

"Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää" (1.Kor.11:3).

Jumala on Messiaan pää, Messias on miehen pää ja mies on naisen/miehettären pää. Paavali esittää kirjeessään korinttolaisille tämän selkeän jumalallisen "komentojärjestyksen". Jos noudatamme sitä ja ennenkaikkea annamme Herran Jeshuan olla miehen ja samalla koko perheen pää ja Herra, säilyy sopu, siunaus, onni ja perherauha hyvin kodissa. Silloin on parhaat mahdollisuudet, että avioliitto ja koko perhe-elämä muodostuu tasapainoiseksi, onnelliseksi ja siunausrikkaaksi kaikille perheen jäsenille. Oikein ymmärretty "komento­järjestys" perheessä ei ole tyranniaa, vaan rakkaudessa tapahtu­vaa Jumalan Sanan hyvien ohjeiden noudattamista, jotka tuovat siunauksen. Kapinointi Jumalan säätämää järjestystä vastaan on tuonut ja tuo vain kirousta ja rikkinäisiä koteja.

Mies - naisen/miehettären pää

"Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.' Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.' Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseään; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä" (Efes.5:22-33).

"Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi" (1.Piet.3:7).

"Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi" (1.Tim.5:8).

Jumalan Sanan säätämyksen mukaan mies on vaimon ja samalla perheen pää. Miehen perheenpäänä tulee olla sekä perheen hengellinen johtaja, "pappi", joka rakkaudessa pyrkii johtamaan perheensä ja lapsensa Jumalan ja Hänen sanansa tuntemiseen, että myöskin maallinen perheen johtaja (Joos.24:14-15; tietenkin perheen­äitien tulee myös kantaa vastuuta lasten hengellisestä kasvatuksesta, vallankin silloin, jos mies ei ole uskossa, mutta päävastuu on miehillä). Se, että mies on vaimon ja perheen pää, ei merkitse tyranniaa, vaan rak­kaudessa tapahtu­vaa huolehti­mista vaimosta ja koko perheestä, muutoin rukouksemme­kin estyvät. Jo vanhan liiton päivinä Jumala sääsi miehelle elatusvelvolli­suuden. Uuden liiton puolella asia vahviste­taan, sillä joka ei huolehdi omaistaan ja varsinkaan perhees­tään, on kieltänyt uskonsa ja on uskotonta pahempi. Valitettavasti on niitäkin uskovan nimeä kantavia, jotka ovat olevinaan suuria "uskonsan­kareita", kulkiessaan ympäri maailmaa, mutta perhe on laiminlyöty Sanan vastaisesti. Meidän tulisi muistaa Raamatun antama tärkeysjärjestys. Meidän henkilökoh­tainen suhteemme Jumalaan Messiaan kautta on tärkein (Mat.2­2:34-40; 10:37-38; 16:24-26; Joh.14:6). Toiseksi tärkein on perhe, sillä jos emme siitä huolehdi, olemme kieltäneet uskomme. Vasta kolmannella tilalla ovat uskovat ja neljäntenä uskosta osaton maailma (Gal.6:10). Jos muistamme tämän tärkeysjärjestyk­sen, pysyy harmonia, sopu ja siunaus elämäs­sämme ja myös Jumalan seurakunnassa.

Perheen päänä oleminen merkit­see siis pääsään­töistä vastuuta vaimon ja perheen elatuksen huolehtimisesta. Vaikka nykyaikana monet perheen äidit ja muutkin perheen jäsenet joutuvatkin, monesti olosuhteiden pakosta, osallistumaan perheen elatukseen, on kuitenkin päävastuu miehellä. Naiset ovat kyllä olleet työtehtävis­sä kodin ulkopuolella jo Raamatun päivistä asti, mutta se ei tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että pääsääntöisesti Jumala on tarkoittanut elatusvastuun miehille ja kodin- ja lastenhoi­don vaimoille (Ruut.2; Tiitus.2:3-5). Tämä nykyinen elämäntyyli, jossa usein lähes pelkäs­tään elintason ja yhteiskunnallisen arvostuksen tähden vaimotkin ovat ilman taloudellista pakkoa töissä ja runsaasti poissa kotoa, on saanut omalta osaltaan aikaan lasten henkistä ja hengellistä "heitteille­jättöä" (tyrkätään vaan kiireessä lapsille rahaa käteen), jolloin nuorista helposti kasvaa juureton ja tasapainoton sukupolvi. Jumalan Sanan valossa tulisi pyrkimyksen olla se, että pääsään­töisesti vaimot hoitaisivat miehiään, lapsiaan ja kotiaan (jos se on taloudellisesti mahdollista), jolloin elämä olisi tasapainoisem­paa ja miehille riittäisi töitä.

Vaimo - miehen kunnia

"Miehen ei tule peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia, mutta vaimo on miehen kunnia" (1.Kor.11:7).

"Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä; niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kauniisti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkää­viksi. Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen (alkutekstin mukaan: "lapsensyn­nyttämisen", jolla tarkoitetaan Marian (hepr. Mirjamin) synnyttämää Jeshua-lasta) kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä" (1.Tim.2:8-15).

"Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumis­ta, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä Herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljästyttää" (1.Piet.3:1-6).

"Niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään, niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia, voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakasta­maan miehiänsä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehil­leen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi" (Tiitus.2:3-5).

Syntiinlankeemuskertomuksesta voimme lukea, kuinka ihmisen syntiinlankeemuksesta seurasi tiettyjä asioita ja rangaistuksia. Käärme joutui matelemaan vatsallaan ja syömään tomua koko elinaikansa. Aadam joutui elättämään itsensä ja perheensä otsansa hiessä maasta, joka kirottiin kasvamaan orjantappuroita ja ohdakkeita. Vaimo oli syntiinlankee­muksen heikompi "lenkki", jonka käärme sai petettyä syömään hyvän- ja pahantie­don puusta ja vaimo edelleen sai miehensä houkuteltua syömään. Sen seurauksena vaimon raskauden vaivat (myös kuukautisvaivat) moninkertaistettiin ja vaimo alistettiin miehen­sä vallan alaisuuteen (1.Moos.3:16). Tämä järjestys on voimassa myöskin uuden liiton opetuksen mukaan ja vaimojen tuleekin olla kaikessa alamaiset miehilleen niinkuin Herralle. Tiituskirjeen opetuksen mukaan vaimojen tehtävänä on rakastaa miehiänsä ja lapsiansa ja hoitaa hyvin kotinsa, miehilleen alamaisina, ettei Jumalan Sana tulisi pilkatuksi kapinallisuuden ja kodin hoitamisen laiminlyönnin tähden. Joskus tapaa sellaisia vaimoja, jotka luulevat olevansa suuria Jumalan valtakunnan työntekijöitä, mutta laiminlyövät perheensä ja kotinsa hoidon ja jopa pyrkivät alistamaan miehiänsä. Jumalan edessä sellainen hengellinen työ on kuitenkin arvotonta ja häpäisee Jumalan Sanaa.

Vaikka Raamattu kehottaakin vaimoja olemaan miehillensä alamaisia niinkuin Herralle, ei se missään tapauksessa tarkoita sitä, että perheessä tulisi vallita miehen harjoittama tyrannia. Miehen perheenpäänä oleminen merkitsee ennenkaikkea sitä, että hän on esikuva uskovasta perheenpäästä, joka rakkaudessa hoitaa kotiaan ja perhettään, niinkuin Messias hoivaa ja johtaa seurakuntaansa. Vaikka Jumalan Sana säätääkin miehille perheenpään aseman ja vastuun, tervehenkisis­sä ja rakkaudellisissa perheissä keskustellaan yhdessä asiat ja yhdessä päätetään, vaikka viimeinen vastuu kuuluukin miehelle. Monta kertaa vaimokin saattaa olla oikeassa ja miehen tulisi kunnioituksella huomioida vaimonsa mielipide, niinkuin Jumala käski Aabrahamiakin kuulemaan vaimoaan Saaraa Haagarin ja Ismaelin asiassa (1.Moos.2­1:12). Joskus valitettavasti miehetkin ovat sellaisia "tossuja", etteivät he kykene ottamaan heille kuuluvaa vastuuta perheen huolenpidosta. Tällaisissa tilanteissa vaimojen on hoidettava asioita, mutta Jumalan Sanaa kunnioittava vaimo osaa tässäkin tapauksessa, vaikka joutuukin käytännössä huolehtimaan asioista, kunnioittaa miestänsä silti perheenpäänä.

Vaimon alamaisuus aviomiehelleen ei merkitse vähäisimmässäkään määrin sitä, että vaimo olisi alempiarvoinen kuin mies, niinkuin jotkut feministipiirit näin väittävätkin. Jumalan edessä nainen ja mies ovat täysin tasa-arvoisia, mutta syntiinlankeemuksen tähden Jumala sääti komentojärjestyksen perheeseen, niin että sitä rakkaudessa kunnioittamalla säilyisi rauha, rakkaus ja sopusointu syntiinlangenneessa maailmassa, sen tärkeimmän perusyksikön, perheen, kohdalla (Gal.3:26-28). Kysymys ei ole eriarvoisuudesta, vaan tehtäväjaosta miehen ja vaimon välillä ja Jumalan säätä­mästä "komentojärjestyk­ses­tä", jota noudattamalla koemme siunausta ja palkan Jumalan tykönä, kapinoimalla koemme vain kirousta.

Vaimojen tulee olla alamaisia myös uskomattomille aviomiehilleen kaikessa. Uskovaiset vaimot tekevät monesti virheen siinä, että pyrkivät tyrkyttämällä uskonasioita voittamaan miehensä taivastielle, mutta yleensä se saa aikaan vain ärtymystä ja vastustusta ja saattaa jopa olla haittana miehen uskoontulolle. Tilannetta luonnollisesti vielä pahentaa se, jos uskova vaimo hoitaa huonosti perheensä ja kotinsa. Ainoa oikea tapa voittaa uskosta osaton mies, on hoitaa mallikelpoisesti miehensä, perheensä ja kotinsa sekä kunnioittaa uskomatontakin miestä perheenpäänä, ilman uskon väkisin tyrkyttämistä. Sanat eivät merkitse paljoa, vaan teot ja elämän esimerkki ratkaisevat perheen ja sukulaisten keskellä. Miestään perheenpäänä kunnioittava vaimo voittaa sanoitta vaelluksen ja rukouksen kautta miehensä Herralle. 1. Korinttolaiskirje 11 Pään peittäminen jumalanpalveluksessa 1 Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuaaja. 1 Olkaat minun seuraajani, niinkuin minäkin Kristuksen. 1 Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta. [1. Kor. 4:16+] 2 Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani, niinkuin minä ne teille olen antanut. 2 Mutta minä kiitän teitä, rakkaat veljeni, että te minua kaikissa muistatte, ja että te pidätte ne säädyt, jotka minä teille annoin. 2 Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille. [2. Tess. 2:15] 3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää. 3 Mutta minä tahdon, että teidän pitää tietämän, että Kristus on jokaisen miehen pää; mutta mies on vaimon pää, ja Jumala on Kristuksen pää. 3 Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. [Ef. 5:23] 4 Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. 4 Jokainen mies, joka rukoilee eli propheteeraa, ja pitää jotakin päänsä päällä, se häpäisee päänsä. 4 Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi*, hän häpäisee päänsä. [Profetoiminen ei ole tässä ennustamista vaan Hengen välittömästä vaikutuksesta syntyvää selväsanaista puhetta, vrt. 14:3.] 5 Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama, kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu. 5 Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee eli propheteeraa peittämättömällä päällä, se häpäisee päänsä; sillä se on niinkuin se ajeltu olis. 5 Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. 6 Sillä jos vaimo ei verhoa pää-tään, leikkauttakoon hiuksensakin; mutta koska on häpeäksi vaimolle, että hän leikkauttaa tai ajattaa hiuksensa, niin verhotkoon itsensä. 6 Sillä ellei vaimo anna itsiänsä peittää, niin kerittäkään myös hänen hiuksensa; vaan että se on ruma, että vaimon pitäis keritty eli ajeltu oleman, niin peittäkään päänsä. 6 Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä. 7 Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia. 7 Mutta ei miehen pidä päätänsä peittämän, sillä hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia. 7 Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunni-aa. [1. Moos. 1:26, 1. Moos. 5:1, 1. Moos. 9:6] 8 Sillä mies ei ole alkuisin vai-mosta, vaan vaimo miehestä; 8 Sillä ei mies ole vaimosta, mutta vaimo on miehestä. 8 Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, [1. Moos. 2:23; 1. Tim. 2:13] 9 eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten. 9 Ja ei mies ole luotu vaimon tähden, mutta vaimo on luotu miehen tähden. 9 eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. [1. Moos. 2:18] 10 Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. 10 Sentähden pitää vaimon pitämän voiman päänsä päällä enkelitten tähden; 10 Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia. 11 Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa. 11 Muutoin ei ole mies paitsi vaimoa, eikä vaimo paitsi miestä, Herrassa, 11 Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista, 12 Sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta; mutta kaikki on Jumalasta. 12 Sillä niinkuin vaimo on miehestä, niin on myös mies vaimon kautta; mutta kaikki Jumalasta. 12 sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta. [Room. 11:36] 13 Päättäkää itse: sopiiko vaimon rukoilla Jumalaa pää peittämätönnä? 13 Tuomitkaat itse keskenänne: onko se kaunis, että vaimo avopäin Jumalaa rukoilee? 13 Päätelkää itse, onko naisen sopivaa rukoilla Jumalaa avopäin. 14 Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi; 14 Eikö luontokin sitä teille opeta, että se on miehelle häpiäksi, jos hänellä on pitkät hiukset? 14 Opettaahan jo luontokin teille, että pitkä tukka on miehelle häpeäksi 15 ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi. 15 Mutta vaimolle on se kunniaksi, että hänellä on pitkät hiukset; sillä hiukset ovat hänelle peitteeksi annetut. 15 mutta naiselle kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle hunnuksi. 16 Mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa eikä Jumalan seurakunnilla. 16 Mutta jos joku näkyy riitainen olevan, ei meillä eikä Jumalan seurakunnilla se tapa ole. 16 Jos joku kuitenkin väittää vastaan, niin sanon hänelle, ettei meillä ole sellaista tapaa eikä yleensäkään Jumalan seurakunnilla. http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Kor.+11%3A1&rnd=1465028601529 + 1. Mooseksen kirja 24 Rebekasta tulee Iisakin vaimo 65 ja kysyi palvelijalta: "Kuka on tuo mies, joka tulee kedolla meitä vastaan?" Palvelija vastasi: "Hän on minun herrani". Niin hän otti hunnun ja verhoutui siihen. 65 Ja sanoi palvelialle: mikä mies tämä on, joka kedolla käy meitä vastaan? palvelia vastasi: se on minun herrani: niin hän otti vaatteen ja peitti itsensä. 65 For she had said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master: therefore she took a vail, and covered herself.

Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Piet.+3%3A1&rnd=1443693682221 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Ei ole tässä Juudalainen eli Grekiläinen, ei orja eli vapaa, ei mies eli vaimo; sillä te olette kaikki yksi Kristuksessa Jesuksessa. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. [1. Kor. 12:13+] Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. Mutta jos te olette Kristuksen, niin te olette myös Abrahamin siemen ja lupauksen jälkeen perilliset. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu. [1. Moos. 21:12; Room. 9:7,8] http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Gal.+3%3A1&rnd=146553578327

+++ Monet opettavat väärin Kristuksen ruumiista, kun sanovat, ettei siinä ole miestä, eikä naista, vaan heillä on jokaisella oma paikkansa Kristuksen ruumiissa, miehellä näkyvä pappeus, mutta heikommalla astialla oma paikkansa! Galatalaiskirje: 3:28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Koska mies on Jumalan kuva ja kunnia, niin raamatullinen pappeus voi olla vain miehelle: Hebrealaiskirje: 7:3 jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti. 1.Pietarin kirje: 2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; 2:10 te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut."

1.Pietarin kirje: 3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin HEIKOMMAN astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 1.Korinttolaiskirje: Yksi ruumis, monta jäsentä

12:22 Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia (=VAIMOT) , ovat välttämättömiä; 12:23 ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme (=VAIMOT) sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme; 12:24 mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse (=MIEHET). Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle (=VAIMOLLE) suuremman kunnian, 12:25 ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. 12:26 Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. 12:27 Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.

12:1 Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. 12:2 Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. 12:3 Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä. 12:4 Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; 12:5 ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; 12:6 ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. 12:7 Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. 12:8 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; 12:9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; 12:10 toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. 12:11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. 12:12 Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä. 12:14 Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. 12:15 Jos jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. 12:16 Ja jos korva sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. 12:17 Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? 12:18 Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin hän on tahtonut. 12:19 Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? 12:20 Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis. 12:21 Silmä ei saata sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En tarvitse teitä." 12:22 Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä; 12:23 ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme; 12:24 mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, 12:25 ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. 12:26 Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. 12:27 Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. 12:28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. 12:29 Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja? 12:30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään? 12:31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

+++

JEESUS opettaa, etä mies on Jumalan kuva ja kunnia (Melkisedekin säädyn mukaan). Vaimo on miehen kunnia. Koska mies kuvataan Jumalan kuvana ja kunniana, niin Uuden Testamentin kuvaus, että olemme miehinä kuninkaallinen papisto yhdessä Hengesssä Jeesuksen kanssa. 1.Pietarin kirje: 2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; Johanneksen ilmestys 1:6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

Sanassaan Jeesus opettaa, ettei ole pappi maan päällä: Hebrealaiskirje: 8:4 Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja, 8:10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Hebrealaiskirje: 5:6 niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan."

Hebrealaiskirje: 9:11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, 9:12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. 9:13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Vallanalaisuuden merkki

Ratkaiseva on jae 1. Kor 11:10: ”Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden”. Luomisjärjestyksen merkkinä tulee vaimon peittää päänsä jumalanpalveluksessa.

Alkutekstin ja edeltävien jakeiden perusteella esim. kannattaa vuoden 1938 suomennoksen mukaista tulkintaa. Ranskankielinen – tosin selittävä – käännös saattaa osua lähellä alkuperäistä merkitystä: ”la femme … doit avoir sur la tête une marque de l’autorité dont elle dépend” (naisella pitää olla päässään merkki auktoriteetista tai vallasta, josta hän on riippuvainen).

Tämän tulkinnan vahvistaa oikeaksi Paavalin toinen opetus samasta aihepiiristä Efesolaiskirjeen 5. luvussa: ”Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niin kuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää … Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset” (j. 22-24).

Vallanalaisuudessa ja alamaisuudessa on kysymys samasta asiasta. Vallanalaisuus osoittaa kuinka Jumala on säätänyt ja alamaisuus kertoo oikean asenteen elämiseen Jumalan luomassa järjestyksessä. Kreikan kielen verbi hypotassoo tarkoittaa kontekstista riippuen ”alistaa jonkin vallan alle” tai ”suostua olemaan alamainen”.

Tämän vallanalaisuuden ja alamaisuuden merkkinä on pään peittäminen.

Käskyssä pään peittämiseen voidaan kuitenkin erottaa toisistaan itse asia ja tuon asian ulkonainen merkki . Asia on se, että miehen pää on Kristus ja naisen pää on mies. Tämä vallanalaisuus ja siihen suostuminen on käskyn sisältö ja tarkoitus.

Vallanalaisuuden merkiksi Paavali ilmoittaa naisen pään peittämisen. Se on ulkonainen osoitus siitä, että nainen suostuu Jumalan luomaan järjestykseen eikä asetu sitä vastaan.

Enkelien tähden

1. Korinttolaiskirje 11

 

10 Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden.
10 Sentähden pitää vaimon pitämän voiman päänsä päällä enkelitten tähden;
10 Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia.

Ihmetystä on herättänyt jakeen 1. Kor 11:10 sana, että ”vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden”. Miksi Paavali viittaa tässä yhteydessä enkeleihin?

Ilmeisesti syynä on se, että enkelit ovat Jumalan sanansaattajia ja Paavali haluaa muistuttaa heidän läsnäolostaan kristillisessä seurakunnassa. Ihmisen ei tulisi ryhtyä kapinaan Jumalan käskyjä vastaan ja olla välinpitämätön, vaan ”enkelienkin tähden” kilvoitella kristittynä.

Enkelien tehtävä taivaallisessa jumalanpalveluksessa on jatkuvasti kiittää ja ylistää Pyhää Jumalaa (Ilm. 4:8; 5:11-12). Näin pitäisi taivaallisen esikuvan mukaisesti toimia myös maanpäällisessä jumalanpalveluksessa. Jumalan asettaman järjestyksen rikkominen estää jumalanpalvelusta olemasta Jumalan kiittämistä ja kunnioittamista. Voi käydä niin, että taivaallisen ja maanpäällisen jumalanpalveluksen yhteys rikkoutuu. Se on enkeleillekin häväistys.

Tärkeintä on siis kunnioittaa sitä järjestystä, jonka Jumala on asettanut (Jumala – Kristus – mies – nainen), ja suostua siihen pään peittämiseen. Tämä on käskyn päämäärä.

Saa tanan enkelit tietävät myös tämän säädöksen ja siksi ovat saaneet luvan Jeesukselta puuttua näiden Uskovien elämään, jotka jatkuvasti häpäisevät päätään: mies Kristusta ja vaimo miestään! Seuarukset ovat lopulta katastrofaaliset!

Matteuksen evankeliumi: 7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'

7:12 Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. 7:13 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 7:14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. 7:15 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 7:16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? 7:17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. 7:18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. 7:19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 7:20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'

Raamattu on annettu jokaiselle Uskovalle, että pelastu!

2.Timoteuksen kirje: 3:15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. 3:16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, 3:17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. +++

Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi." Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut."

1.Pietarin kirje: Kristus, seurakunnan kulmakivi

2:1 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, 2:2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, 2:3 jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä." 2:4 Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, 2:5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. 2:6 Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva." 2:7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" 2:8 ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi." Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. 2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; 2:10 te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut." 2:11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, 2:12 ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.

+++

Herra on peittänyt teidän päänne.... Jesaja 29:9 Hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää! He ovat juovuksissa, vaikkeivät viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta.

29:10 Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne - profeettanne, ja peittänyt teidän päänne - näkijänne.

29:11 Niin on kaikki ilmoitus teille niinkuin lukitun kirjan sanat; jos se annetaan kirjantaitavalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "Ei voi, sillä se on lukittu", 29:12 ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "En osaa lukea." 29:13 Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä, 29:14 sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja - kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. 29:15 Voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä ja jotka sanovat: "Kuka meitä näkee, kuka meistä tietää?" 29:16 Voi mielettömyyttänne! Onko savi savenvalajan veroinen? Ja sanooko työ tekijästään: "Ei hän ole minua tehnyt", tai sanooko kuva kuvaajastaan: "Ei hän mitään ymmärrä"?

 


Juhani Starczewski    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Juhani Starczewski näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…